CPV kód

31000000-6

Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 798 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 6,275 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 46,000 EUR
Mesto Žilina 3 0 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 3,940 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 11,383 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 650 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 142,633 EUR
Mesto Topoľčany 1 8,375 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 115 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 431 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 3,299 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 3 279,914 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 330 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 75,198 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 57,208 EUR
Mesto Rajec 1 10,750 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 78,730 EUR
Technická univerzita v Košiciach 10 11,351 EUR
Obec Zvolenská Slatina 1 61,639 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 6,300 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 2,010 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 979 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 1,106,999 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 11,480 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 24,613 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 6,917 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 160 EUR
Slovenské národné múzeum 1 2,030 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 8,500 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 12 66,615 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 11 3,884 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 2 55,867 EUR
TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 1 253,419 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1,190 EUR
IUVENTA 1 358 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 3,058 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 2,083 EUR
Slovenské národné divadlo 1 2,405 EUR
Mesto Hnúšťa 1 3,983 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 3,450 EUR
Zoologická záhrada 2 6,565 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 522,669 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 7,549 EUR
Obec Záhorská Ves 1 4,917 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 13,897 EUR
Národný onkologický ústav 1 28,500 EUR
Obec Močenok 2 0 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 542 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 2,833 EUR
Obec Liptovská Štiavnica 1 1,299 EUR
Obchodná akadémia 2 7,916 EUR
SEZ Krompachy a.s. 3 1,436,025 EUR
Spojená škola 2 3,848 EUR
Mesto Hriňová 2 19,133 EUR
AQUAPARK Poprad, s.r.o. 1 771,196 EUR
Obec Strekov 1 0 EUR
Obec Petrovany 1 285 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 816 EUR
Krajská prokuratúra 1 0 EUR
GA Drilling, a.s. 1 1,884,489 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 888,982 EUR
HEKO - SDS, s.r.o. 2 175,480 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 1,125 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 138 EUR
Centrum účelových zariadení 1 87,000 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 1,871 EUR
CELIM Slovakia 1 3,139,042 EUR
CI REGIO, spol. s r. o. 1 7,949,000 EUR
Obec Kapušany 1 7,917 EUR
Obec Ždaňa 1 4,848 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 63 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 2 14,200 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 2,449 EUR
Dopravná akadémia 1 508 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 429 EUR
Spojená škola 2 1,065 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250 EUR
IDEA - Domov sociálnych služieb 1 3,725 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 9 135,256 EUR
Stredná odborná škola 6 8,266 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 1 6,538 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 0 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 1 7,241 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 2 7,681 EUR
Základná škola Staničná 13 1 11,566 EUR
Základná škola 1 2,252 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 1 0 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 1 8,998 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1 8,042 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 62,500 EUR
Stredná pedagogická škola 1 7,900 EUR
Materská škola Čierne - Ústredie č. 169 1 5,375 EUR
Základná škola Malá Ida 1 6,581 EUR
Základná škola s materskou školou 2 13,441 EUR
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 1 4,868 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 0 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 4 12,565 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 13,658 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 13,304 EUR
Spojená škola 3 728 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 1 2,880 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 288 EUR
Siemens s.r.o. 2 6,319 EUR
Daffer spol. s r.o. 1 138 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 7 5,454 EUR
BBF elektro s.r.o. 1 77,370 EUR
G-Tec Professional s.r.o. 1 62,500 EUR
IMAO electric, s. r. o. 8 70,155 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 9 17,877 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 1 8,500 EUR
Sayrus s.r.o. 1 61,639 EUR
EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o. 1 3,983 EUR
HI - TECH ELEKTRO s.r.o. 2 900,000 EUR
PC SEMA, s.r.o. 5 137,133 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 359 EUR
TEMPEST a.s. 1 522,669 EUR
PYRA, spol. s r.o. 1 2,400 EUR
TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 1 60,900 EUR
Ing. Ľubomír Knopp 1 206,999 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 381 EUR
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 11,451 EUR
Micronix, spol. s r.o. 3 1,289 EUR
Infralux s.r.o. 1 11,480 EUR
ELPARTNER, s.r.o. 1 148,619 EUR
PROTHERM Profesional, s. r. o. 1 771,196 EUR
ITSK, s.r.o. 9 13,565 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 2,295 EUR
MOVYS, a.s. 1 46,000 EUR
COMSIT Leopoldov spol. s r.o. 1 160 EUR
KYBERNETIKA, s.r.o., Košice 1 1,298,000 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 7 144,430 EUR
VEREX ŽILINA, a.s. 5 10,884 EUR
wellness technik, s.r.o. 1 253,419 EUR
Technopol International, a.s. 2 5,023,531 EUR
TITTL THERMO KING, s.r.o. 1 28,500 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 2 192 EUR
IBO s.r.o. 1 330 EUR
TDC POLSKA Sp. z o.o. 1 129,000 EUR
Surf Point Media, s.r.o. 1 13,897 EUR
SAYTECH s. r. o. 1 114,580 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 2 640 EUR
SAG Elektrovod, a.s. 1 888,982 EUR
TENET-PRAKTIK, s.r.o. 3 56,217 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 6 16,691 EUR
S-Production, s.r.o. 1 7,949,000 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 1 1,125 EUR
ENERGOCOM PLUS, s.r.o. 1 8,133 EUR
TOMIRTECH, s. r. o. 1 6 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 1,329 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 95 EUR
JEEL, s.r.o. 1 48,917 EUR
Ib-elektro s.r.o. 4 467 EUR
nanoTECH s.r.o. 5 405 EUR
MažeTo, s.r.o. 1 75 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 1 597 EUR
ANICO Slovakia s.r.o 1 84 EUR
TOPLIGHT, s.r.o. 7 14,001 EUR
SEKO Trenčín, s.r.o. 1 24 EUR
ACD s.r.o. 1 458 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 1 5,375 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 8,375 EUR
GASTROLUX, s.r.o 1 6,500 EUR
SAD, s.r.o. 1 190 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 3 13,865 EUR
LIGHT Spectrum, s.r.o. 1 229 EUR
NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. 1 200 EUR
LarUm, s.r.o. 1 2,252 EUR
Dušan Moravčík ELEKTROMAT 2 14,200 EUR
Syntex Bratislava s.r.o. 1 3,450 EUR
I n t e r l i n k, s.r.o. 2 92 EUR
Elektroservis VV, s.r.o. 10 67,860 EUR
BELLIMPEX s.r.o. 2 7,917 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 9,164 EUR
SNEX, spol. s.r.o. 2 1,525 EUR
Cb elektro s.r.o. 1 770 EUR
ALLMEDIA, spol. s r.o. 1 87,000 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 442 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 1 450 EUR
DASTIN s.r.o. 1 795 EUR
GASTROSET SK, s.r.o. 1 364 EUR
IN kom, s.r.o. 2 2,167 EUR
INTERLUX Lighting spol. s r.o. 1 12,833 EUR
OSKO, a.s. 2 1,325 EUR
Adam Chabada 3 2,890 EUR
OMES spol. s r.o. 3 22,607 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 3,570 EUR
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. 2 538 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 250 EUR
Roland Lauko - UNO 2 21,149 EUR
Tatria plus, s.r.o. 3 17,115 EUR
Pro Media Consulting s. r. o. 10 47,664 EUR
Gelezis, s.r.o. 1 990 EUR
RLX components, s.r.o. 1 1,249 EUR
TVRDEX, s.r.o. 3 28,577 EUR
ADM Košice spol. s r.o. 1 3,490 EUR
GFS, s.r.o. 1 4,150 EUR
MUZIKER, a.s. 1 2,030 EUR
VEREX-ELTO, a.s. 1 6,300 EUR
KOVOSPOL KK, s.r.o. 1 8,799 EUR
NAL s.r.o. 1 92,800 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 1,803 EUR
Karol Kašubjak - MAX 3 10,665 EUR
ALTRAX s.r.o. 2 2,732 EUR
INSEMPRE s.r.o. 1 1,250 EUR
Gastro Global s.r.o. 1 0 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 400 EUR
Yamicom s.r.o. 2 450 EUR
Tradewill, s.r.o. 1 11,000 EUR
RIZNER s. r. o. 1 792 EUR
KASON, s.r.o. 1 0 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie elektroinštalačného materiálu Univerzita Komenského v Bratislave 206,999 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie technológií na zvýšenie energetickej efektívnosti SEZ Krompachy a.s. 1,441,590 EUR 2015 Tovary Áno 3
Technológia Aquacity Poprad - časť Wellness&SPA a časť Stravovacie zariadenie AQUAPARK Poprad, s.r.o. 550,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Wellness - technológie a zariadenia, Hotel HORIZONT TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 366,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Klimatizačná jednotka včítane súvisiacich služieb a práce Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 27,484 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED stena pre televízne štúdio Rozhlas a televízia Slovenska 198,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vytvorenie vŕtacej platformy na rozrušovanie hornín do extrémneho prostredia vrátane pohybového a riadiaceho mechanizmu GA Drilling, a.s. 1,884,489 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia skicentra Grúnik HEKO - SDS, s.r.o. 175,480 EUR 2015 Tovary Áno 2
Presun 1. skupiny tlmiviek od T 401 z ESt Sučany do ESt Voľa k T 402 a nové kompenzačné tlmivky pripojené k T 401 Voľa - dodávka a montáž technológie Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 888,982 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 38,364 EUR 2013 Tovary Áno 1
Špičková prístrojová infraštruktúra pre aplikovaný výskum technológie pulzného plazmotermického rozrušovania hornín a materiálov CELIM Slovakia 3,139,042 EUR 2014 Tovary Áno 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 522,669 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 17,503 EUR 2013 Tovary Áno 1
Technológie na úpravu a spracovanie betonárskej ocele na výrobu výstužných prvkov železobetónových konštrukcií CI REGIO, spol. s r. o. 7,949,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie elektroinštalačného materiálu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 900,000 EUR 2017 Tovary Nie 2
Vybavenie kuchyne pre MŠ Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina 62,699 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo núdzové Technická univerzita v Košiciach 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo núdzové Technická univerzita v Košiciach 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Službyt Nitra, s.r.o. 14,842 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osvetľovacie telesá Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 84,690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merač rýchlostí vozidiel Obec Kapušany 9,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED stena pre televízne štúdio Rozhlas a televízia Slovenska 200,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné a elektrické náradie, príslušenstvo al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 93,095 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup svetelnej, zvukovej a kancelárskej techniky Bratislavský samosprávny kraj 17,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov Stredná odborná škola 895 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola Abovská 36, Košice 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
komponenty osvetlenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 678 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Zoologická záhrada 4,704 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Školská kuchyňa a školská jedáleň 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Mesto Rajec 15,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Základná škola, Požiarnická 3, Košice 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, Elektrický kotol Základná škola Drábova 3, Košice 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiaroviek, žiariviek a elektro dielov na 4 roky Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynové varidlo so 6 horákmi Základná škola 2,830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vírivky Mesto Topoľčany 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Solárne pouličné osvetlenie Mesto Hriňová 13,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Materská škola, Turgenevova 7, Košice 9,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol 85 L Nitriansky samosprávny kraj 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriály NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový hybridný systém Slovenský ľudový umelecký kolektív 64,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
TASCAM DR-10X SET Rozhlas a televízia Slovenska 2,475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Nitriansky samosprávny kraj 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat kapacita 11 x GN 1/1 - 250 jedál, vrátane prípravy elektroinštalačných rozvodov pre montáž a montáže Stredná pedagogická škola 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny Nitriansky samosprávny kraj 3,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, Elektrický kotol Základná škola Drábova 3, Košice 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Materská škola Čierne - Ústredie č. 169 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technického vybavenia - svetelnoregulačného pultu s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 20,040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky a elektromateriál Sociálna poisťovňa, ústredie 13,526 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromaterial Spojená škola 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie do robotického laboratória Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Ekonomická univerzita v Bratislave 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Ekonomická univerzita v Bratislave 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dopravná závora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola s materskou školou 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rázový uťahovač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat kapacita 11 x GN 1/1 - 250 jedál s odsávaním, vrátane inštalácie Obchodná akadémia 11,304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny Feuma s možnosťou rozšírenia na multifunkčný stroj alebo ekvivalent Obchodná akadémia 7,670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na opravy rozvodov EE Technická univerzita v Košiciach 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol okrúhly ONDAVA - Domov sociálnych služieb 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 150 litrov Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 3,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická pec trojtrúbová s roštom a gastronádobami ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merač rýchlostí vozidiel Mesto Hnúšťa 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny s príslušenstvom ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola s materskou školou 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvárací invertor ARC 400 Digital RILON +káble a príslušenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rychlovarná kanvica SENCOR SWK 1730BK, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 4,309 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny s príslušenstvom ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aku rázový uťahovač SIW 22T-A 1/2" a SIW 22-A s kuframi a príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samoobslužný platobný kiosk (terminál) na úhradu poplatkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 17,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - tužka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 EUR 2016 Tovary Áno 1
Galvanický članok nenabíjateľný - mikrotužka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - velký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - malý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spájacie a kontaktné prvky - káblové očká 5,6,8mm Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spájacie a kontaktné prvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poistka keramicka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repas vodného chillera - dodávka, oprava, montáž Národný onkologický ústav 28,543 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a realizácia osadenia informačného bodu CITYLIGTH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uhlová brúska Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 706 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exteriérové Led hodiny s teplotným senzorom Obec Strekov 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar na capuccino, espresso s mlynčekom a vodný filter do sódobaru. Ekonomická univerzita v Bratislave 438 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický AE 102/ EKVIVALENT Mesto Žilina 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 612 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola Staničná 13 14,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Širokopásmový zosilňovač Technická univerzita v Košiciach 247 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generátor ľubovoľného priebehu signálov Technická univerzita v Košiciach 868 EUR 2016 Tovary Nie 1
Piezoelektrický akcelerometer s magnetickým úchytom Technická univerzita v Košiciach 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osciloskop dvojkanálový Technická univerzita v Košiciach 957 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat injekčný 6 x 6GN 1/1 +1 zásuv Centrum sociálnych služieb Dúbrava 6,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 103,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED osvetlenie LC - 302 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osciloskop dvojkanálový Technická univerzita v Košiciach 957 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatéria,stierače,nemrznúca kapalina,žiarovky,autolekárnička Spojená škola 95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a pipety Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Základná škola Malá Ida 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vŕtacie a zbíjacie kladivo KANGO 950S v kufri Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorový príklepový skrutkovač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a realizácia osadenia informačného bodu CITYLIGTH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generátor Smartstud® 2000/200, generátor pre LED indukčné systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou Obec Liptovská Štiavnica 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserový merač vzdialeností Bosch DLE 40 Professional alebo ekvivalent Múzeum v Kežmarku 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Frekvenčné meniče (Statické meniče) s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 3,422 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Plynové varidlo bez trúby, pripojené na Propan butan2. Umývačka riadu výklopná3. Elektrická smažiaca panvica Krajská prokuratúra 7,020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický plnoautomatický kávovar s kovovým viacstupňovým mlynčekom, model espresso Ekonomická univerzita v Bratislave 378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový s príslušenstvom Mesto Žilina 22,230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podružný elektromer alebo ekvivalent Obec Petrovany 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo Voltana 1/8 led 40 W 4700 lm Obec Dunajská Lužná 13,776 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie svetelných rámp, signalizačných oranžových majákov a doplnkových svetiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 853 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče Službyt Nitra, s.r.o. 8,543 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výstražné svetelné LED rampy a oranžové LED majáky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,549 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9,353 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyhľadávač elektrických káblov. Dopravná akadémia 874 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria DeWalt NiMh - DE9140 (1006628) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál (38_2017) Zoologická záhrada 3,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Núdzové svietidlo nástenné s piktogramom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický / ekvivalent Mesto Žilina 4,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Núdzové svietidlo nástenné s piktogramom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie chýbajúcich vypínačov a príslušenstva do bytov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou, elektrický sporák IDEA - Domov sociálnych služieb 6,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strúhadlo na ceruzky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 10,865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynky v internáte Stredná odborná škola 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brašňa s náradím 1000V 24-dielna Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie, nástroje a náradie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,941 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Školská kuchyňa a školská jedáleň 20,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Školská kuchyňa a školská jedáleň 21,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov Stredná odborná škola 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vykurovacie telesá a elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,959 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre priemyselnú automatizáciu Technická univerzita v Košiciach 4,163 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu II SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,495 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,892 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,709 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál pre futbalové ihrisko s umelým povrchom Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
tepelné čerpadlo na ohrev teplej úžitkovej vody TEC 300 TM alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1,830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C Spojená škola 3,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat kapacita 7 x GN 1/1, vrátane montáže Spojená škola 2,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový odpudzovač vtáctva Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 99,360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Merač BIOSENSOR SD LipidoCare Analyzer alebo ekvivalent-kompletný lipidový profil + prúžky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
2217 - Rotor na centrifugáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Spojená škola 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie svetelných rámp, signalizačných oranžových majákov a doplnkových svetiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Solárne pouličné osvetlenie Mesto Hriňová 13,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot Spojená škola 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot Spojená škola 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka vákuového stroja na balenie mäsiarskych výrobkov Henkelman Boxer 42 alebo ekvivalent Stredná odborná škola 2,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rázový uťahovač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prúžky prúžky pre kompletný lipidový profil Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat UNOX ChefLux XV 593 s príslušenstvom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 3,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Základná škola Ľudovíta Fullu 13,840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Generátor Smartstud® 2000/200, generátor pre LED indukčné systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický senzorový sušič rúk v kovovom prevedení Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Comet Assay tank Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 381 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2,136 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacia technika, doplnky a prepojovacie káble Slovenské národné múzeum 2,234 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdroj Klystrón Solenoid Fakultná nemocnica Trenčín 8,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkove konštrukčné diely MILOS pre pódiovú a javiskovú techniku Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 18,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoplošný displeje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 4,149 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED svetlá do štúdia s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3,450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlá s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické náradie Ekonomická univerzita v Bratislave 647 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 468 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické náradie Ekonomická univerzita v Bratislave 1,254 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED žiarivkové svietidlo IUVENTA 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov 2018 Stredná odborná škola 3,490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 315 EUR 2018 Tovary Nie 1
pH elektróda SEOJ 212/PV Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 359 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierna a biela technika Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické projekčné plátno s montážou Ekonomická univerzita v Bratislave 738 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia kuchyne - Rozšírenie kapacity materskej školy Obec Močenok 52,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestný blikač LED v kufríku (6-pack), chemické svetlo (tyčinka červená) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 983 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 143,823 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 99,360 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED gombík Smartstud® Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8,850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 143,823 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia kuchyne - Rozšírenie kapacity materskej školy Obec Močenok 54,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický ZANUSSI FCZ101EBA2 alebo ekvivalent s príslušenstvom Obec Ždaňa 5,819 EUR 2016 Tovary Nie 1
dielenské zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660 EUR 2018 Tovary Nie 1