CPV kód

31000000-6

Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 2 641 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 6 275 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 46 000 EUR
Mesto Žilina 3 0 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 3 940 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 18 217 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 1 099 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 142 942 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 1 045 292 EUR
Mesto Topoľčany 1 8 375 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 807 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 431 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 3 299 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 3 279 914 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 330 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 86 789 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 57 208 EUR
Mesto Rajec 1 10 750 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 78 730 EUR
Technická univerzita v Košiciach 10 11 351 EUR
Obec Zvolenská Slatina 1 61 639 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 6 300 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 2 010 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 148 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 979 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 1 106 999 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 11 480 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 24 613 EUR
Mesto Fiľakovo 1 117 029 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 6 917 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 160 EUR
Slovenské národné múzeum 1 2 030 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 8 500 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 23 103 993 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 11 3 884 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 2 55 867 EUR
TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 1 253 419 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 1 190 EUR
IUVENTA 2 2 803 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 3 058 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 2 539 EUR
Slovenské národné divadlo 1 2 405 EUR
Mesto Hnúšťa 1 3 983 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 3 450 EUR
Zoologická záhrada 2 6 565 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 522 669 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 7 549 EUR
Obec Rudina 1 5 000 EUR
Obec Záhorská Ves 1 4 917 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 13 897 EUR
Národný onkologický ústav 1 28 500 EUR
Obec Močenok 2 0 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 542 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 9 000 EUR
Obec Liptovská Štiavnica 1 1 299 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 7 140 EUR
Obchodná akadémia 2 7 916 EUR
SEZ Krompachy a.s. 3 1 436 025 EUR
Spojená škola 2 3 848 EUR
Mesto Hriňová 3 28 633 EUR
AQUAPARK Poprad, s.r.o. 1 771 196 EUR
Obec Strekov 1 0 EUR
Obec Petrovany 1 285 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 816 EUR
Krajská prokuratúra 1 0 EUR
GA Drilling, a.s. 1 1 884 489 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 888 982 EUR
HEKO - SDS, s.r.o. 2 175 480 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 1 125 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 138 EUR
Centrum účelových zariadení 3 232 686 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 1 1 871 EUR
CELIM Slovakia 1 3 139 042 EUR
CI REGIO, spol. s r. o. 1 7 949 000 EUR
Obec Kapušany 1 7 917 EUR
Obec Ždaňa 1 4 848 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 63 EUR
Službyt Nitra, s.r.o. 2 14 200 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 3 999 EUR
Dopravná akadémia 1 508 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 429 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 3 333 EUR
Spojená škola 2 1 065 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250 EUR
IDEA - Domov sociálnych služieb 1 3 725 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 3 913 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 10 204 656 EUR
Stredná odborná škola 6 8 266 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 1 6 538 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 0 EUR
Divadlo Aréna 1 54 000 EUR
Základná škola, Požiarnická 3, Košice 1 7 241 EUR
Základná škola Drábova 3, Košice 2 7 681 EUR
Základná škola Staničná 13 1 11 566 EUR
Základná škola 1 2 252 EUR
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 1 0 EUR
Základná škola Ľudovíta Fullu 1 8 998 EUR
Materská škola, Turgenevova 7, Košice 1 8 042 EUR
Slovenský ľudový umelecký kolektív 1 62 500 EUR
Stredná pedagogická škola 1 7 900 EUR
Materská škola Čierne - Ústredie č. 169 1 5 375 EUR
Základná škola Malá Ida 1 6 581 EUR
Základná škola s materskou školou 2 13 441 EUR
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 1 4 868 EUR
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 1 0 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 4 12 565 EUR
Školský internát 1 675 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 1 517 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 5 800 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 13 658 EUR
Školská kuchyňa a školská jedáleň 1 13 304 EUR
Spojená škola 3 728 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 1 2 880 EUR
Základná škola Mateja Lechkého 1 12 292 EUR
CELLTEX Hygiene s. r. o. 1 134 500 EUR
COOP PRODUKT SLOVENSKO 1 116 980 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 288 EUR
Siemens s.r.o. 2 6 319 EUR
Daffer spol. s r.o. 1 138 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 7 5 454 EUR
BBF elektro s.r.o. 1 77 370 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 1 908 EUR
G-Tec Professional s.r.o. 1 62 500 EUR
IMAO electric, s. r. o. 9 76 322 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 9 17 877 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 1 045 292 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 1 8 500 EUR
Sayrus s.r.o. 1 61 639 EUR
EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o. 1 3 983 EUR
HI - TECH ELEKTRO s.r.o. 2 900 000 EUR
PC SEMA, s.r.o. 7 213 367 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 359 EUR
TEMPEST a.s. 1 522 669 EUR
PYRA, spol. s r.o. 1 2 400 EUR
TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. 1 60 900 EUR
Ing. Ľubomír Knopp 1 206 999 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 381 EUR
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 22 715 EUR
Micronix, spol. s r.o. 3 1 289 EUR
Infralux s.r.o. 1 11 480 EUR
ELPARTNER, s.r.o. 1 148 619 EUR
PROTHERM Profesional, s. r. o. 1 771 196 EUR
ITSK, s.r.o. 10 13 779 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 2 295 EUR
MOVYS, a.s. 1 46 000 EUR
COMSIT Leopoldov spol. s r.o. 1 160 EUR
KYBERNETIKA, s.r.o., Košice 1 1 298 000 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 7 144 430 EUR
VEREX ŽILINA, a.s. 6 11 051 EUR
wellness technik, s.r.o. 1 253 419 EUR
Technopol International, a.s. 2 5 023 531 EUR
TITTL THERMO KING, s.r.o. 1 28 500 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 2 192 EUR
IBO s.r.o. 1 330 EUR
TDC POLSKA Sp. z o.o. 1 129 000 EUR
Surf Point Media, s.r.o. 1 13 897 EUR
SAYTECH s. r. o. 1 114 580 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 2 640 EUR
SAG Elektrovod, a.s. 1 888 982 EUR
TENET-PRAKTIK, s.r.o. 3 56 217 EUR
GASTROTECHNIKA, s.r.o. 6 16 691 EUR
S-Production, s.r.o. 1 7 949 000 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 1 1 125 EUR
ENERGOCOM PLUS, s.r.o. 1 8 133 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 1 148 EUR
TOMIRTECH, s. r. o. 1 6 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 1 329 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 95 EUR
JEEL, s.r.o. 1 48 917 EUR
Ib-elektro s.r.o. 5 702 EUR
nanoTECH s.r.o. 6 1 979 EUR
MažeTo, s.r.o. 1 75 EUR
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 1 597 EUR
ANICO Slovakia s.r.o 1 84 EUR
TOPLIGHT, s.r.o. 7 14 001 EUR
SEKO Trenčín, s.r.o. 1 24 EUR
ACD s.r.o. 1 458 EUR
ALVEX, spol. sr.o. 1 5 375 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 8 375 EUR
GASTROLUX, s.r.o 1 6 500 EUR
SAD, s.r.o. 1 190 EUR
Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 4 17 778 EUR
LIGHT Spectrum, s.r.o. 1 229 EUR
NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. 1 200 EUR
LarUm, s.r.o. 1 2 252 EUR
SOS electronic s.r.o. 1 116 980 EUR
Dušan Moravčík ELEKTROMAT 2 14 200 EUR
Syntex Bratislava s.r.o. 1 3 450 EUR
I n t e r l i n k, s.r.o. 2 92 EUR
Elektroservis VV, s.r.o. 11 80 152 EUR
BELLIMPEX s.r.o. 2 7 917 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 2 9 164 EUR
SNEX, spol. s.r.o. 2 1 525 EUR
Cb elektro s.r.o. 1 770 EUR
ALLMEDIA, spol. s r.o. 2 232 000 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 442 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 1 450 EUR
DASTIN s.r.o. 1 795 EUR
GASTROSET SK, s.r.o. 1 364 EUR
IN kom, s.r.o. 2 2 167 EUR
INTERLUX Lighting spol. s r.o. 3 183 862 EUR
OSKO, a.s. 2 1 325 EUR
Adam Chabada 3 2 890 EUR
OMES spol. s r.o. 4 27 607 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 3 570 EUR
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 1 2 444 EUR
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. 2 538 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 2 942 EUR
Roland Lauko - UNO 2 21 149 EUR
Tatria plus, s.r.o. 3 17 115 EUR
Pro Media Consulting s. r. o. 17 72 314 EUR
Gelezis, s.r.o. 1 990 EUR
RLX components, s.r.o. 1 1 249 EUR
TVRDEX, s.r.o. 3 28 577 EUR
ADM Košice spol. s r.o. 1 3 490 EUR
GFS, s.r.o. 1 4 150 EUR
MUZIKER, a.s. 1 2 030 EUR
VEREX-ELTO, a.s. 2 9 633 EUR
KOVOSPOL KK, s.r.o. 1 8 799 EUR
NAL s.r.o. 1 92 800 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 1 803 EUR
Karol Kašubjak - MAX 4 20 614 EUR
ALTRAX s.r.o. 2 2 732 EUR
HENRYSO, s.r.o. 2 864 EUR
INSEMPRE s.r.o. 1 1 250 EUR
Gastro Global s.r.o. 1 0 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 400 EUR
Yamicom s.r.o. 2 450 EUR
Tradewill, s.r.o. 2 20 500 EUR
RIZNER s. r. o. 2 2 434 EUR
Vladimír Janičina ELKO 4 8 069 EUR
GIEGO s.r.o. 2 1 131 EUR
KASON, s.r.o. 1 0 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 1 517 EUR
BBC Systém s.r.o. 1 69 EUR
Aichele Werkzeuge GmbH 1 134 500 EUR
EU PasTels, s.r.o. 2 7 140 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie elektroinštalačného materiálu Univerzita Komenského v Bratislave 206 999 EUR 2014 Tovary Nie 1
Obstaranie technológií na zvýšenie energetickej efektívnosti SEZ Krompachy a.s. 1 441 590 EUR 2015 Tovary Áno 3
Technológia Aquacity Poprad - časť Wellness&SPA a časť Stravovacie zariadenie AQUAPARK Poprad, s.r.o. 550 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Wellness - technológie a zariadenia, Hotel HORIZONT TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 366 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Klimatizačná jednotka včítane súvisiacich služieb a práce Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 27 484 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED stena pre televízne štúdio Rozhlas a televízia Slovenska 198 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vytvorenie vŕtacej platformy na rozrušovanie hornín do extrémneho prostredia vrátane pohybového a riadiaceho mechanizmu GA Drilling, a.s. 1 884 489 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia skicentra Grúnik HEKO - SDS, s.r.o. 175 480 EUR 2015 Tovary Áno 2
Presun 1. skupiny tlmiviek od T 401 z ESt Sučany do ESt Voľa k T 402 a nové kompenzačné tlmivky pripojené k T 401 Voľa - dodávka a montáž technológie Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 888 982 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 38 364 EUR 2013 Tovary Áno 1
Špičková prístrojová infraštruktúra pre aplikovaný výskum technológie pulzného plazmotermického rozrušovania hornín a materiálov CELIM Slovakia 3 139 042 EUR 2014 Tovary Áno 1
HW pre potreby ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 522 669 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 17 503 EUR 2013 Tovary Áno 1
Technológie na úpravu a spracovanie betonárskej ocele na výrobu výstužných prvkov železobetónových konštrukcií CI REGIO, spol. s r. o. 7 949 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie elektroinštalačného materiálu pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 900 000 EUR 2017 Tovary Nie 2
Vybavenie kuchyne pre MŠ Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina 62 699 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo núdzové Technická univerzita v Košiciach 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo núdzové Technická univerzita v Košiciach 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Službyt Nitra, s.r.o. 14 842 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osvetľovacie telesá Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 84 690 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merač rýchlostí vozidiel Obec Kapušany 9 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED stena pre televízne štúdio Rozhlas a televízia Slovenska 200 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné a elektrické náradie, príslušenstvo al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 93 095 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup svetelnej, zvukovej a kancelárskej techniky Bratislavský samosprávny kraj 17 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov Stredná odborná škola 895 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola Abovská 36, Košice 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
komponenty osvetlenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 678 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Zoologická záhrada 4 704 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Školská kuchyňa a školská jedáleň 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchyne Mesto Rajec 15 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Základná škola, Požiarnická 3, Košice 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, Elektrický kotol Základná škola Drábova 3, Košice 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiaroviek, žiariviek a elektro dielov na 4 roky Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynové varidlo so 6 horákmi Základná škola 2 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vírivky Mesto Topoľčany 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Solárne pouličné osvetlenie Mesto Hriňová 13 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny robot Materská škola, Turgenevova 7, Košice 9 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 540 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol 85 L Nitriansky samosprávny kraj 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriály NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový hybridný systém Slovenský ľudový umelecký kolektív 64 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
TASCAM DR-10X SET Rozhlas a televízia Slovenska 2 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica Nitriansky samosprávny kraj 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat kapacita 11 x GN 1/1 - 250 jedál, vrátane prípravy elektroinštalačných rozvodov pre montáž a montáže Stredná pedagogická škola 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny Nitriansky samosprávny kraj 3 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická smažiaca panvica, Elektrický kotol Základná škola Drábova 3, Košice 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Materská škola Čierne - Ústredie č. 169 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technického vybavenia - svetelnoregulačného pultu s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 20 040 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky a elektromateriál Sociálna poisťovňa, ústredie 13 526 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromaterial Spojená škola 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie do robotického laboratória Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Ekonomická univerzita v Bratislave 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Ekonomická univerzita v Bratislave 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dopravná závora Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola s materskou školou 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rázový uťahovač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat kapacita 11 x GN 1/1 - 250 jedál s odsávaním, vrátane inštalácie Obchodná akadémia 11 304 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robot univerzálny Feuma s možnosťou rozšírenia na multifunkčný stroj alebo ekvivalent Obchodná akadémia 7 670 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na opravy rozvodov EE Technická univerzita v Košiciach 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol okrúhly ONDAVA - Domov sociálnych služieb 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol s objemom 150 litrov Gymnázium, Hradná 23, Liptovský Hrádok 3 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická pec trojtrúbová s roštom a gastronádobami ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merač rýchlostí vozidiel Mesto Hnúšťa 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny s príslušenstvom ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s príslušenstvom Základná škola s materskou školou 11 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvárací invertor ARC 400 Digital RILON +káble a príslušenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rychlovarná kanvica SENCOR SWK 1730BK, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 4 309 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krájač zeleniny s príslušenstvom ONDAVA - Domov sociálnych služieb 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aku rázový uťahovač SIW 22T-A 1/2" a SIW 22-A s kuframi a príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samoobslužný platobný kiosk (terminál) na úhradu poplatkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 17 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - tužka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 EUR 2016 Tovary Áno 1
Galvanický članok nenabíjateľný - mikrotužka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - velký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Galvanický članok nenabíjateľný - malý Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spájacie a kontaktné prvky - káblové očká 5,6,8mm Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spájacie a kontaktné prvky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poistka keramicka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Repas vodného chillera - dodávka, oprava, montáž Národný onkologický ústav 28 543 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 8 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a realizácia osadenia informačného bodu CITYLIGTH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uhlová brúska Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 706 EUR 2016 Tovary Nie 1
Exteriérové Led hodiny s teplotným senzorom Obec Strekov 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar na capuccino, espresso s mlynčekom a vodný filter do sódobaru. Ekonomická univerzita v Bratislave 438 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický AE 102/ EKVIVALENT Mesto Žilina 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 612 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola Staničná 13 14 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Širokopásmový zosilňovač Technická univerzita v Košiciach 247 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generátor ľubovoľného priebehu signálov Technická univerzita v Košiciach 868 EUR 2016 Tovary Nie 1
Piezoelektrický akcelerometer s magnetickým úchytom Technická univerzita v Košiciach 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osciloskop dvojkanálový Technická univerzita v Košiciach 957 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat injekčný 6 x 6GN 1/1 +1 zásuv Centrum sociálnych služieb Dúbrava 6 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 103 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED osvetlenie LC - 302 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osciloskop dvojkanálový Technická univerzita v Košiciach 957 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatéria,stierače,nemrznúca kapalina,žiarovky,autolekárnička Spojená škola 95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a pipety Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Základná škola Malá Ida 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vŕtacie a zbíjacie kladivo KANGO 950S v kufri Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorový príklepový skrutkovač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a realizácia osadenia informačného bodu CITYLIGTH Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generátor Smartstud® 2000/200, generátor pre LED indukčné systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou Obec Liptovská Štiavnica 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserový merač vzdialeností Bosch DLE 40 Professional alebo ekvivalent Múzeum v Kežmarku 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Frekvenčné meniče (Statické meniče) s príslušenstvom Technická univerzita v Košiciach 3 422 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Plynové varidlo bez trúby, pripojené na Propan butan2. Umývačka riadu výklopná3. Elektrická smažiaca panvica Krajská prokuratúra 7 020 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický plnoautomatický kávovar s kovovým viacstupňovým mlynčekom, model espresso Ekonomická univerzita v Bratislave 378 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska izolačná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický bojlerový s príslušenstvom Mesto Žilina 22 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podružný elektromer alebo ekvivalent Obec Petrovany 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlo Voltana 1/8 led 40 W 4700 lm Obec Dunajská Lužná 13 776 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie svetelných rámp, signalizačných oranžových majákov a doplnkových svetiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 853 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče Službyt Nitra, s.r.o. 8 543 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výstražné svetelné LED rampy a oranžové LED majáky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 549 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9 353 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyhľadávač elektrických káblov. Dopravná akadémia 874 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria DeWalt NiMh - DE9140 (1006628) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál (38_2017) Zoologická záhrada 3 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Núdzové svietidlo nástenné s piktogramom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický / ekvivalent Mesto Žilina 4 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Núdzové svietidlo nástenné s piktogramom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie chýbajúcich vypínačov a príslušenstva do bytov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 995 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou, elektrický sporák IDEA - Domov sociálnych služieb 6 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strúhadlo na ceruzky BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 10 865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie kuchynky v internáte Stredná odborná škola 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brašňa s náradím 1000V 24-dielna Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie, nástroje a náradie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 941 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Školská kuchyňa a školská jedáleň 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Školská kuchyňa a školská jedáleň 21 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov Stredná odborná škola 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vykurovacie telesá a elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 959 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre priemyselnú automatizáciu Technická univerzita v Košiciach 4 163 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu II SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 495 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 892 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 709 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál pre futbalové ihrisko s umelým povrchom Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
tepelné čerpadlo na ohrev teplej úžitkovej vody TEC 300 TM alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1 830 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynovými horákmi SPE 940 C Spojená škola 3 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat kapacita 7 x GN 1/1, vrátane montáže Spojená škola 2 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový odpudzovač vtáctva Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 99 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Merač BIOSENSOR SD LipidoCare Analyzer alebo ekvivalent-kompletný lipidový profil + prúžky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
2217 - Rotor na centrifugáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický varný kotol Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Spojená škola 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie svetelných rámp, signalizačných oranžových majákov a doplnkových svetiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Solárne pouličné osvetlenie Mesto Hriňová 13 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot Spojená škola 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynský robot Spojená škola 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka vákuového stroja na balenie mäsiarskych výrobkov Henkelman Boxer 42 alebo ekvivalent Stredná odborná škola 2 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rázový uťahovač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prúžky prúžky pre kompletný lipidový profil Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat UNOX ChefLux XV 593 s príslušenstvom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 3 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lampa stolová Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat s vyvíjačom pary v bojleri Základná škola Ľudovíta Fullu 13 840 EUR 2017 Tovary Nie 1
Generátor Smartstud® 2000/200, generátor pre LED indukčné systémy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický senzorový sušič rúk v kovovom prevedení Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 621 EUR 2017 Tovary Nie 1
Comet Assay tank Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 381 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 136 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacia technika, doplnky a prepojovacie káble Slovenské národné múzeum 2 234 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdroj Klystrón Solenoid Fakultná nemocnica Trenčín 8 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkove konštrukčné diely MILOS pre pódiovú a javiskovú techniku Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 18 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoplošný displeje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 4 149 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED svetlá do štúdia s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlá s príslušenstvom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické náradie Ekonomická univerzita v Bratislave 647 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 468 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické náradie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 254 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED žiarivkové svietidlo IUVENTA 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov 2018 Stredná odborná škola 3 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 315 EUR 2018 Tovary Nie 1
pH elektróda SEOJ 212/PV Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 359 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čierna a biela technika Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické projekčné plátno s montážou Ekonomická univerzita v Bratislave 738 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia kuchyne - Rozšírenie kapacity materskej školy Obec Močenok 52 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestný blikač LED v kufríku (6-pack), chemické svetlo (tyčinka červená) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 983 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 143 823 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 99 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED gombík Smartstud® Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 143 823 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia kuchyne - Rozšírenie kapacity materskej školy Obec Močenok 54 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvektomat elektrický ZANUSSI FCZ101EBA2 alebo ekvivalent s príslušenstvom Obec Ždaňa 5 819 EUR 2016 Tovary Nie 1
dielenské zariadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Solárne pouličné osvetlenie Mesto Hriňová 15 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a vybavenie do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 686 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED gombík Smartstud® Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 955 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž divadelnej svetelnej techniky Divadlo Aréna 54 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rázový uťahovač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 610 EUR 2018 Tovary Nie 1
meracie prístroje, projektory Stredná priemyselná škola elektrotechnická 5 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický konvektomat Základná škola Mateja Lechkého 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroje upratovacie Školský internát 905 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Trenčianske múzeum v Trenčíne 10 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biela technika Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
3 sekacie moduly s karbidovými nožmi na koncové sekanie hygienických inkontinenčných výrobkov CELLTEX Hygiene s. r. o. 135 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné a elektrické náradie, príslušenstvo al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 201 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 235 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 4 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
akumulátorové kombinované kladivo+príslušenstvo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 644 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoplošný displej NEC E506 alebo kompatibilný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 440 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka žiaroviek, žiariviek a elektro dielov (4) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska Mesto Fiľakovo 117 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 045 292 EUR 2020 Tovary Áno 1
Elektrický konvektomat Obec Rudina 10 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 69 433 EUR 2019 Tovary Nie 1
Gastrozariadenia, Výdajný ohrevný pult Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 5 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný generátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoplošný displej NEC E506 alebo kompatibilný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 890 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predlžovacie káble Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 692 EUR 2019 Tovary Nie 1
Satelitné súpravy, mikrofóny a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40 EUR 2019 Tovary Nie 1
ND do rádiovej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 947 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hliníkove konštrukčné diely MILOS pre pódiovú a javiskovú techniku Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 3 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
audiotechnika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 378 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny robot RM-30H Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie školskej kuchyne - roboty, mrazničky, fritézy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hliníkove konštrukčné diely MILOS pre pódiovú a javiskovú techniku Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 9 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 6 589 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 650 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prúdový sušič rúk, bazénový sušič vlasov IUVENTA 3 560 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské stroje a náradie Spojená škola internátna Prakovce 1 963 EUR 2020 Tovary Nie 1
Inovácia odbornej prípravy pre prax - dielne elektro COOP PRODUKT SLOVENSKO 125 153 EUR 2020 Tovary Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×