Dodávateľ

BVH, spol. s r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BVH, spol. s r.o.

IČO: 35674148

Adresa: Ulica stavbárov 21, Prievidza

Registračné číslo: 2020/5-PO-F2966

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Máj 2020

Záznam platný do: 5. Máj 2023

Posledná zmena: 7. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 46 288,24 EUR 8 8
2017 2 775 929,83 EUR 5 5
2018 4 843 903,23 EUR 7 7
2019 1 138 468,00 EUR 5 5
2020 323 302,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 46 288,24 EUR 8 8
2017 34 929,83 EUR 4 4
2018 7 259 389,23 EUR 7 7
2019 1 366 880,00 EUR 5 5
2020 420 404,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 5 422 392,90 5422392.90 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 3 677 668,67 3677668.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 540,83 540.83 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 149,90 149.90 EUR
Horská záchranná služba 1 23 250,00 23250.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 189,00 1189.00 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 2 700,00 2700.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Materiálno-technické vybavenie lezeckej skupiny – lezecký materiál pre HaZZ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 644 251,00 2644251.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 333 976,00 4333976.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál požiarnej ochrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 569,00 569.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Karabína HMS s uzáverom na skrutkovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lano záchranné 60m Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 651,00 651.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laná záchranné a statické Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 315,00 6315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Evakuačná plachta Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laná na zabezpečenie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 631,20 21631.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lano LANEX/TENDOR F.R.I.R.S. alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 313,60 2313.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laná pracovné Horská záchranná služba 37 645,00 37645.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne ochranné odevy a ochranné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 55 800,00 55800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky a pracovné potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 651,00 651.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky pre prácu vo výškach Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 427,00 1427.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomôcky pre prácu vo výškach Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 759,38 3759.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Horolezecká slučka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 686,50 686.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Horolezecké rebríky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 262,50 262.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fast rope Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 308,80 34308.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezpečnostný celotelový postroj, tlmič pádu, viazací popruh a bezpečnostné karabíny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 164 730,00 164730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 325 514,00 325514.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 646 246,00 646246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 938,00 16938.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 159 807,00 159807.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 218 375,00 218375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 97 102,00 97102.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobnej ochrannej pracovnej obuvi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 83 324,00 83324.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 239 978,00 239978.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+4214654204201


vedenie@bvh.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Brzáč
Adresa:
Úzka 1 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Chrenko
Adresa:
Poľná 61 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Chrenko
Adresa:
Poľná 61 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Brzáč
Adresa:
Úzka 1 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VIDAP s.r.o.
Adresa:
Hodžu 1 Prievidza 97101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×