Dodávateľ

AMEDIS spol. s r.o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AMEDIS spol. s r.o.

IČO: 00612758

Adresa: Mlynská 10, Piešťany

Registračné číslo: 2020/5-PO-F2967

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Máj 2020

Záznam platný do: 5. Máj 2023

Posledná zmena: 6. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 206 858,00 EUR 2 3
2015 7 499 053,00 EUR 11 11
2016 2 574 262,16 EUR 8 8
2017 253 423,00 EUR 12 12
2018 17 488 215,33 EUR 7 9
2019 1 635 548,67 EUR 8 9
2020 545 121,50 EUR 4 4
2021 557 122,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 206 858,00 EUR 2 3
2015 7 230 961,00 EUR 10 10
2016 2 842 354,16 EUR 9 9
2017 253 423,00 EUR 12 12
2018 17 488 215,33 EUR 7 9
2019 1 635 548,67 EUR 8 9
2020 545 121,50 EUR 4 4
2021 557 122,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 138 073,16 138073.16 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 4 165 800,00 4165800.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 49 730,00 49730.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 8 034,00 8034.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 152 661,00 152661.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 5 723 727,00 723727.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 5 2 068 232,00 2068232.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 132 840,00 132840.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 34 630,00 34630.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 327 990,00 327990.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 236,67 236.67 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 7 867 181,00 867181.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 87 980,00 87980.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 21 050,00 21050.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 360 000,00 360000.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 427 250,00 427250.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 1 494,00 1494.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 3 16 574 999,00 16574999.00 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 3 226 666,00 3226666.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 47 565,00 47565.00 EUR
Neurobiologický ústav SAV 1 245,83 245.83 EUR
Národný onkologický ústav 1 85 536,00 85536.00 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2 0,00 0.00 EUR
EL spol. s r.o. 4 379 795,00 379795.00 EUR
Tau-chem s.r.o. 1 176 988,00 176988.00 EUR
CALENDULA, a.s. 1 398 650,00 398650.00 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 1 470,00 470.00 EUR
FREECOLORS s.r.o. 1 301 780,00 301780.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Terapeutický RTG prístroj pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 183 000,00 183000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
ZARIADENIA NA RIADENÚ FERMENTÁCIU A ANALÝZU PRODUKTOV FERMENTÁCIE Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 83 333,00 83333.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poskytovanie pozáručného servisu lineárnych urýchľovačov v prevádzke Národného onkologického ústavu. Národný onkologický ústav 71 280,00 71280.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a pravidelná preventívna údržba rádioterapeutických zariadení výrobcu Varian , prevádzkovaných na rádioterapeutickom pracovisku Onkologickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 110 700,00 110700.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým a didaktickým vybavením Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 74 433,00 74433.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Oprava lekárskych a presných zariadení- Servisné výkony, pravidelná údržba a ďalšie úkony pre zabezpečenie bezpečného chodu rádioterapeutických zariadení výrobcu Varian na radiačnej onkológii a klinickej onkológii. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 83 000,00 83000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 374,00 2374.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka monoenergetického lineárneho urýchľovača pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 599 960,00 1599960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kvapalinový chromatograf s hmotnostným spektrometrom Štátny veterinárny a potravinový ústav 330 000,00 330000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života materiál, zariadenie a investičný majetok EL spol. s r.o. 361 586,00 361586.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodávka laboratórnych prístrojov a zariadení Tau-chem s.r.o. 176 988,00 176988.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 660,00 5660.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Upgrade verifikačnej siete, plánovacieho systému a lineárnych urýchľovačov Fakultná nemocnica Trenčín 268 092,00 268092.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická infraštruktúra výskumného pracoviska Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 8 216 666,00 8216666.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Digitálny lineárny urýchľovač s kompletným vybavením a potrebnou inštaláciou na mieste dodania. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 3 244 000,00 3244000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Simulátor pre onkologické oddelenie Fakultná nemocnica Trenčín 460 402,00 460402.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Servisné výkony, pravidelná údržba a ďalšie úkony pre zabezpečenie bezpečného chodu rádioterapeutických prístrojových zariadení výrobcu Varian na radiačnej onkológií a klinickej onkológií Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 97 344,00 97344.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kvapalinový chromatograf s hybridným hmotnostným spektrometrom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 327 990,00 327990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lineárne urýchľovače vrátane poskytnutia záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 29 787 500,00 29787500.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Servisná činnosť prístrojových zariadení rádioterapie Fakultná nemocnica Trenčín 59 064,00 59064.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Chromatografická kolóna Neurobiologický ústav SAV 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systém na výrobu ultračistej vody s príslušenstvom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 13 200,00 13200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 306,35 1306.35 EUR 2016 Tovary Áno 1
UV - VIS dvojlúčový spektrofotometer s integrovaným softvérom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava a údržba rádioterapeutických prístrojov Varian Univerzitná nemocnica Martin 146 268,00 146268.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mikrovlnná syntézna piecka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 070,00 21070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie do laboratória, vialky, zátky Výskumný ústav vodného hospodárstva 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka náhradného dielu Thyratron Fakultná nemocnica Trenčín 6 443,27 6443.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka náhradného dielu MAGNETRON MG6165 Fakultná nemocnica Trenčín 54 732,00 54732.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka náhradného dielu Main Thyratron HE Fakultná nemocnica Trenčín 9 950,00 9950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre Lineárny urýchľovač typ Clinax iX Univerzitná nemocnica Martin 20 103,00 20103.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre Lineárny urýchľovač typ Clinac iX Univerzitná nemocnica Martin 29 476,00 29476.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvalifikácia disolučného zariadenia Vankel Saneca Pharmaceuticals a. s. EUR 2017 Služby Áno 1
Prístroje a zariadenia pre laboratórnu diagnostiku. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 84 744,00 84744.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibrácia a oprava - Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom - HAPSITE Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 200,00 6200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
zdroj Klystrón Solenoid Fakultná nemocnica Trenčín 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159 498,00 159498.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 6 765,29 6765.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava doplnenia DO-5 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technologická linka pre nové aktívne farmaceutické substancie na báze liečivých rastlín s príslušenstvom CALENDULA, a.s. 398 650,00 398650.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Plánovacia a kontúrovacia stanica pre externú rádioterapiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 116 370,00 116370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na lineárny urýchľovač fy Varian Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 124 800,00 124800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Laboratórny prístroj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 47 600,00 47600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pozáručný servis zariadení: lineárny urýchľovač True Beam, Acuity, Aria, Eclipse, dozimetrické systémy Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 805 440,00 805440.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 312,00 312.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvyšovanie kvality a bezpečnosti produktov v infúzioterapii EL spol. s r.o. 217 500,00 217500.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Modernizácia zariadenia a vybavenia výrobných laboratórií spoločnosti Freecolors, s.r.o. FREECOLORS s.r.o. 299 800,00 299800.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 20 258,70 20258.7 EUR 2019 Tovary Áno 1
Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 13 678,80 13678.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
Terapeutický röntgen Univerzitná nemocnica Martin 368 400,00 368400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava a údržba rádioterapeutických prístrojov Varian Univerzitná nemocnica Martin 159 480,00 159480.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava a údržba presných zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 991,50 5991.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 427 250,00 427250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na lineárny urýchľovač UNIQUE Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 109 200,00 109200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pozáručný servis na RTG prístroj Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 20 672,00 20672.0 EUR 2021 Služby Nie 1

amedis.ba@amedis.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 144 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Julius Prüger
Adresa:
Františkova 910/15 Praha 9 19800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Julius Prüger
Adresa:
Františkova 910/15 Praha 9 19800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Sebedinský
Adresa:
Mlynská 10 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ius aegis s.r.o.
Adresa:
Nedbalova 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Meno:
ius aegis s. r. o.
Adresa:
Ferienčíkova 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×