Dodávateľ

O.S.V.O. comp, a.s.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: O.S.V.O. comp, a.s.

IČO: 36460141

Adresa: Strojnícka 18, Prešov

Registračné číslo: 2020/1-PO-D2264

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Január 2020

Záznam platný do: 18. Január 2023

Posledná zmena: 8. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 692 708,00 EUR 10 10
2015 9 947 910,00 EUR 43 43
2016 3 725 438,00 EUR 3 3
2017 2 588 206,00 EUR 3 3
2018 950 968,00 EUR 1 1
2019 458 264,00 EUR 2 2
2020 636 225,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 692 708,00 EUR 10 10
2015 9 672 758,00 EUR 42 42
2016 4 000 590,00 EUR 4 4
2017 2 588 206,00 EUR 3 3
2018 950 968,00 EUR 1 1
2019 398 374,00 EUR 1 1
2020 267 120,00 EUR 3 4
2021 428 995,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Vodárenské a technické služby, s.r.o. 1 338 970,00 338970.00 EUR
Obec Čierny Balog 1 294 383,00 294383.00 EUR
Mesto Malacky 2 961 648,00 961648.00 EUR
Mesto Prešov 6 2 275 925,00 2275925.00 EUR
Obec Haniska 1 131 858,00 131858.00 EUR
Mesto Bardejov 2 2 095 654,00 2095654.00 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 596 410,00 596410.00 EUR
Obec Ďačov 1 132 416,00 132416.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 428 995,00 428995.00 EUR
Mesto Lipany 1 394 850,00 394850.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 28 266,00 28266.00 EUR
Obec Chminianska Nová Ves 1 105 626,00 105626.00 EUR
Obec Gaboltov 1 45 647,00 45647.00 EUR
Obec Vígľaš 1 23 430,00 23430.00 EUR
Mesto Humenné 1 779 903,00 779903.00 EUR
Obec Babín 1 144 005,00 144005.00 EUR
Obec Brezovica 1 174 133,00 174133.00 EUR
Obec Tibava 1 178 822,00 178822.00 EUR
Mesto Sabinov 1 950 968,00 950968.00 EUR
Obec Žlkovce 1 94 003,00 94003.00 EUR
Obec Radošovce 1 109 705,00 109705.00 EUR
Obec Dubovica 1 187 206,00 187206.00 EUR
Mesto Pezinok 1 59 890,00 59890.00 EUR
Obec Vyšný Kubín 1 209 851,00 209851.00 EUR
Obec Nováčany 1 45 436,00 45436.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 2 948 333,00 2948333.00 EUR
Obec Janov 1 49 481,00 49481.00 EUR
Obec Záhradné 1 207 284,00 207284.00 EUR
Obec Ľubotice 1 63 772,00 63772.00 EUR
Obec Šarišské Michaľany 1 275 152,00 275152.00 EUR
Obec Veľký Lipník 1 192 001,00 192001.00 EUR
Obec Pozdišovce 1 155 000,00 155000.00 EUR
Obec Ostrovany 1 108 060,00 108060.00 EUR
Obec Bošany 1 449 719,00 449719.00 EUR
Obec Fintice 1 238 788,00 238788.00 EUR
Obec Spišské Bystré 1 128 254,00 128254.00 EUR
Obec Bošáca 1 136 528,00 136528.00 EUR
Obec Klokočov 1 132 000,00 132000.00 EUR
Obec Milpoš 1 96 349,00 96349.00 EUR
Obec Zázrivá 1 666 257,00 666257.00 EUR
Obec Kvakovce 1 116 619,00 116619.00 EUR
Obec Brezovička 1 122 205,00 122205.00 EUR
Obec Víťaz 1 222 033,00 222033.00 EUR
Obec Tulčík 1 234 938,00 234938.00 EUR
Obec Lošonec 1 66 457,00 66457.00 EUR
Obec Hiadeľ 1 77 983,00 77983.00 EUR
Obec Remeniny 1 59 993,00 59993.00 EUR
Mesto Veľký Šariš 2 1 164 674,00 1164674.00 EUR
Obec Jakubovany 1 30 005,00 30005.00 EUR
Obec Kláštor pod Znievom 1 227 879,00 227879.00 EUR
Obec Drienov 1 171 993,00 171993.00 EUR
Obec Štítnik 1 163 065,00 163065.00 EUR
Obec Brusnica 1 124 074,00 124074.00 EUR
Obec Ruská Nová Ves 1 124 609,00 124609.00 EUR
Obec Rapovce 1 96 578,00 96578.00 EUR
Obec Vinodol 1 146 623,00 146623.00 EUR
Obec Gánovce 1 74 998,00 74998.00 EUR
Obec Vyšné Ružbachy 1 140 015,00 140015.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modern. VO, opravy, údržba prevádzka, prípr. realiz. projektu modern. VO v Hlohovci s dôr. na dlhod. udržateľnosť VO Vodárenské a technické služby, s.r.o. 339 237,00 339237.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zníženie nákladov na elektrickú energiu spotrebovávanú vo verejnom osvetlení výmenou vybraných typov svietidiel Mesto Prešov 432 122,00 432122.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia amodernizácia verejného osvetlenia v obci Haniska Obec Haniska 136 749,00 136749.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Bardejov LED technológiou Mesto Bardejov 453 652,00 453652.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gaboltov Obec Gaboltov 40 935,00 40935.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Doplnenie osvetlenia v obci Vígľaš Obec Vígľaš 30 000,00 30000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
3.etapa modernizácie verejného osvetlenia v meste Humenné ( sídlisko 1,2,2a a časť Poľana) Mesto Humenné 668 271,00 668271.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Babin Obec Babín 165 293,00 165293.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brezovica Obec Brezovica 149 112,00 149112.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tibava Obec Tibava 182 702,00 182702.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Žlkovce Obec Žlkovce 101 681,00 101681.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Radošovce. Obec Radošovce 112 690,00 112690.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Malacky - I. etapa Mesto Malacky 188 837,00 188837.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nováčany Obec Nováčany 37 769,00 37769.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany Obec Šarišské Michaľany 408 175,00 408175.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pozdišovce Obec Pozdišovce od 140 318,00 do 148 480,00 140318 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Fintice Obec Fintice 199 574,00 199574.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Ľubotice - Rekonštrukcia VO v časti obce Obec Ľubotice 66 690,00 66690.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Klokočov Obec Klokočov 135 000,00 135000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Milpoš Obec Milpoš 103 556,00 103556.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá Obec Zázrivá 697 670,00 697670.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Dubovica Obec Dubovica 197 321,00 197321.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Kvakovce Obec Kvakovce 131 479,00 131479.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Záhradné Obec Záhradné 193 910,00 193910.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia obce Čierny Balog Obec Čierny Balog 294 851,00 294851.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Brezovička Obec Brezovička 138 065,00 138065.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Víťaz Obec Víťaz 199 218,00 199218.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Janov Obec Janov 57 650,00 57650.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Ostrovany Obec Ostrovany 96 307,00 96307.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Tulčík Obec Tulčík 199 180,00 199180.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia v obci Lošonec Obec Lošonec 55 651,00 55651.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Remeniny Obec Remeniny 51 968,00 51968.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Banská Štiavnica Mesto Banská Štiavnica 522 168,00 522168.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vyšný Kubín Obec Vyšný Kubín 217 786,00 217786.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov LED technológiou Mesto Prešov 644 482,00 644482.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Veľký Šariš s použitím LED technológie Mesto Veľký Šariš 476 998,00 476998.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Lipany Mesto Lipany 335 719,00 335719.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jakubovany Obec Jakubovany 35 600,00 35600.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Obec Kláštor pod Znievom 202 182,00 202182.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves Obec Chminianska Nová Ves 89 652,00 89652.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Drienov Obec Drienov 151 496,00 151496.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik Obec Štítnik 195 198,00 195198.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ďačov I Obec Ďačov 139 518,00 139518.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Brusnica Obec Brusnica 105 156,00 105156.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ruská Nová Ves Obec Ruská Nová Ves 106 061,00 106061.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Rapovce Obec Rapovce 116 159,00 116159.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Veľký Lipník Obec Veľký Lipník 180 522,00 180522.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hiadeľ Obec Hiadeľ 70 667,00 70667.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia LEDtechnológiou s čiastočným doplnením svietidiel v obci Spišské Bystré Obec Spišské Bystré 108 386,00 108386.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Vinodol Obec Vinodol 179 950,00 179950.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova verejného osvetlenia v obci Bošáca Obec Bošáca 136 648,00 136648.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rozšírenie VO Veľký Šariš Mesto Veľký Šariš 613 771,00 613771.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozšírenie verejného osvetlenia - Gánovce Obec Gánovce 66 387,00 66387.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia obce Bošany s použitím LED technológie vrátane riad. syst. pripojeného na vzdialený dispečing Obec Bošany 375 257,00 375257.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Všeobecná údržba v meste Prešov Mesto Prešov 436 367,00 436367.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Hlohovec použitím LED technológie – 2. Etapa a údržba verejného osvetlenia Mesto Hlohovec 2 851 965,00 2851965.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia obce Vyšné Ružbachy Obec Vyšné Ružbachy 168 247,00 168247.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Bardejov LED technológiou - II. Etapa Mesto Bardejov 1 700 040,00 1700040.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Malacky - II. etapa Mesto Malacky 798 314,00 798314.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste Sabinov Mesto Sabinov 1 016 575,00 1016575.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Všeobecná údržba v meste Prešov Mesto Prešov 398 374,00 398374.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej ulici Mesto Pezinok 80 833,00 80833.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova - Štefánikova v Prešove Mesto Prešov 178 964,00 178964.0 EUR 2020 Práce Áno 2
Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre – časť SO 04 – Verejné osvetlenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 32 275,00 32275.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 428 995,00 428995.0 EUR 2020 Práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Lukáč
Adresa:
Sibírska 11 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Bindas
Adresa:
Vihorlatská 20 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Balun
Adresa:
Važecká 12 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Lukáč
Adresa:
Sibírska 11 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
9. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Lukáč
Adresa:
Sibírska 11 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Bindas
Adresa:
Vihorlatská 20 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Balun
Adresa:
Važecká 12 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Daniel Boľanovský
Adresa:
Slovenská 69 Prešov 08001
Meno:
JUDr. Ladislav Pribulla
Adresa:
Levočská 77 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 16.07.2019 do: 6.02.2020

StiahniZáznam platný od: 9.07.2018 do: 16.07.2019

StiahniZáznam platný od: 20.11.2017 do: 9.07.2018

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 20.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×