Dodávateľ

ACD s.r.o.

Detva
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ACD s.r.o.

IČO: 36618756

Adresa: M.R.Štefánika 1698, Detva

Registračné číslo: 2015/7-PO-D8088

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Júl 2015

Záznam platný do: 6. Júl 2018

Posledná zmena: 1. December 2015


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 746,52 EUR 14 14
2017 7 423,98 EUR 5 5
2018 114,19 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 746,52 EUR 14 14
2017 7 423,98 EUR 5 5
2018 114,19 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 480,65 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 4 707,98 EUR
Slovenské národné múzeum 1 195,99 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 108,29 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 541,66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 458,30 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 229,23 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 1 142,91 EUR
Obec Oravské Veselé 1 838,74 EUR
Mesto Hriňová 1 1 619,59 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 1 641,64 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 2 319,71 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektroinštalačný materiál k údržbe verejného osvetlenia Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 513,43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbojky do svetelných zdrojov Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 694,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sodíková výbojka Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 240,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED svietidlo NIMODUS LVX Mesto Hriňová 2 940,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kábel CYKYz-O Obec Oravské Veselé 1 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromateriál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbojky do svetelných zdrojov Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 809,30 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sodíková výbojka Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sodíková výbojka Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky Slovenské národné múzeum 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sodíková výbojka Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbojky pre svietidlá verejného osvetlenia Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný spotrebný materiál Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
stropné svietidlá Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 988,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlo žiarivkové 2x49W , žiarivka 49W Stredná odborná škola drevárska 3 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 290,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Senzor pohybu PD3-1C Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 195,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 31 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Ludvigh
Adresa:
S.Stračinu 9 Detva 96211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Ludvigh
Adresa:
S. Stračinu 9 Detva 96211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×