Obstarávateľ

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Bratislava - mestská časť Ružinov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 8 438 677,00 EUR 14
2015 51 097 887,00 EUR 21
2016 30 089 708,00 EUR 17
2017 73 675 246,00 EUR 18
2018 26 303 944,00 EUR 15
2019 21 022 629,00 EUR 6
2020 2 359 461,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 478 835,00 EUR 2
2017 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
VUJE, a.s. 8 52 379 326,00 EUR
ENZA, s.r.o. 14 5 240 387,00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 440 688,00 EUR
EHC service, s.r.o. 10 6 306 262,00 EUR
EHC service, s.r.o. 2 0,00 Neuvedná
DaPS, a.s. 2 1 421 746,00 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 347 454,00 EUR
SFÉRA, a.s. 1 618 080,00 EUR
COMENERG, a.s. 9 4 055 200,00 EUR
Schrack Technik s.r.o. 4 9 365 984,00 EUR
LiV ELEKTRA, a.s. 4 37 312 345,00 EUR
SAG Elektrovod, a.s. 4 46 607 290,00 EUR
MVM, s.r.o. 1 883 946,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 558 043,00 EUR
Vladimír Škripek - RENOV 6 2 210 578,00 EUR
JPRL s.r.o. 7 2 786 113,00 EUR
Unicorn Systems SK s. r. o. 1 1 249 680,00 EUR
ROYAL FOREST s.r.o. 10 3 054 465,00 EUR
MADMA, s.r.o. 1 140 219,00 EUR
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka 4 7 706 349,00 EUR
SLS - servis lesy stráž, s.r.o. 7 2 903 271,00 EUR
Alter Energo, a.s. 3 64 699 252,00 EUR
INDRA Slovakia, a.s. 1 22 995 934,00 EUR
IPESOFT spol. s r.o. 1 709 820,00 EUR
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 1 948 443,00 EUR
RENAS s.r.o. 5 2 971 563,00 EUR
ELCON BRATISLAVA, a.s. 1 7 190 874,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 80 000,00 80 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 329 950,00 329 950,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 300 000,00 300 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Lokalizátory porúch 1 381 164,00 1 381 164,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavby Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402 a Príjazdová komunikácia 998 118,00 988 118,00 98.99% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Presun 1. skupiny tlmiviek od T 401 z ESt Sučany do ESt Voľa k T 402 a nové kompenzačné tlmivky pripojené k T 401 Voľa - dodávka a montáž technológie 888 982,00 888 982,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" 883 946,00 883 946,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Projektové činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" 1 199 900,00 1 199 900,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zmluva o používaní Rozvodne 400 kV Gabčíkovo 558 043,00 558 043,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 2 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 4 158 743,00 158 743,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 5 290 612,00 290 612,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Nie
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 3 188 223,00 188 223,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Nie
Projektové činnosti pre stavbu „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika – Maďarsko“ 619 000,00 619 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Rozšírenie systému ISOM 618 080,00 618 080,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Upgrade a rozšírenie centrály PQM 1 732 384,00 1 732 384,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie obsluhy elektrickej stanice Spišská Nová Ves v rokoch 2015 - 2018 347 454,00 347 454,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu: "Rozvodňa 400 kV Bystričany" 665 950,00 665 950,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Upgrade systému DaE (roky 2014-2015) 1 249 680,00 1 249 680,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení 400kV, 220kV a 110kV - oblasť 7 156 317,00 156 317,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení 400kV, 220kV a 110kV - oblasť 6 140 219,00 140 219,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení 400kV, 220kV a 110kV - oblasť 5 341 236,00 341 236,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení 400kV, 220kV a 110kV - oblasť 4 59 730,00 59 730,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení 400kV, 220kV a 110kV - oblasť 3 126 037,00 126 037,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení 400kV, 220kV a 110kV - oblasť 1 386 580,00 386 580,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Servisná podpora a údržba hlavného systému automatizovaného zberu dát 531 164,00 531 164,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie obsluhy elektrických staníc Liptovaská Mara, Varín, Považská Bystrica a Bystričany 2 756 596,00 2 756 596,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 1 328 039,00 328 039,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 2 162 533,00 162 533,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 3 542 907,00 542 907,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 4 311 164,00 311 164,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 5 183 353,00 183 353,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 6 301 372,00 301 372,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 7 299 512,00 299 512,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Realizácia stavby „Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo“ 24 988 618,00 24 988 618,00 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zmluva o podpore a údržbe záložného systému ASZD 1 294 600,00 1 294 600,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Inovácia systému ASZD - záložný systém 2 745 000,00 2 745 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Inovácia systému ASZD - hlavný systém 2 765 000,00 2 765 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 6 32 999,00 32 999,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 7 32 997,00 32 997,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 530 000,00 530 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zmluva o podpore a údržbe hlavného systému ASZD 1 301 345,00 1 301 345,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 6 900 000,00 6 900 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 7 Áno
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 3 500 000,00 3 500 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 2 236 876,00 236 876,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 4 318 266,00 318 266,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 5 328 038,00 328 038,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 610 062,00 610 062,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 14 200,00 14 200,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 300 001,00 300 001,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Projektové činnosti pre stavbu „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika – Maďarsko“ 895 000,00 895 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Inovácia RIS SED 22 995 934,00 22 995 934,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Technická podpora centralizovaného prevádzkového informačného systému MES2 728 020,00 709 820,00 97.5% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 30 475,00 30 475,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie obsluhy elektrickej stanice Podunajské Biskupice 440 688,00 440 688,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 45 000,00 45 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 245 372,00 245 372,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
„Výmena transformátora T 401 v ESt Moldava“ – realizácia stavby 7 798 222,00 7 798 222,00 100.0% EUR 2017 Práce Neuvedené 1 Áno
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 650 000,00 650 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 30 080,00 30 080,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 31 987,00 31 987,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Realizácia stavby „Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu“ 37 908 434,00 37 908 434,00 100.0% EUR 2017 Práce Neuvedené 1 Áno
"Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves" - realizácia stavby 25 773 498,00 25 773 498,00 100.0% EUR 2017 Práce Neuvedené 1 Áno
Zmluva o poskytovaní služieb technickej a technologickej podpory prevádzky produktu XMatik®.NET/ISOM 2017 Služby Neuvedené 0 Nie
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 31 928,00 31 928,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 30 477,00 30 477,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 200 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 165 518,00 165 518,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 165 626,00 165 626,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 137 406,00 137 406,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 31 169,00 31 169,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 152 158,00 152 158,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 25 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn 253 371,00 253 371,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 310 000,00 310 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 7 656 396,00 7 656 395,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 7 Áno
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 267 000,00 267 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu „Transformovňa 400/110 kV Senica“. 1 285 200,00 1 285 200,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Hlavného systému ASZD 3 108 840,00 3 108 840,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Záložného systému ASZD 3 594 000,00 3 594 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Inovácia vzdialených SCADA klientov RIS ESt pre prevádzkové správy 948 443,00 948 443,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 260 270,00 260 270,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 259 985,00 259 985,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Realizácia stavby „Výmena izolátorových závesov a vodičov na vedení V425 Križovany – Veľký Ďur, úsek p.b.č.1 – 6z“ 7 190 874,00 7 190 874,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 147 643,00 147 643,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 239 324,00 239 324,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 398 454,00 398 454,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 319 849,00 319 849,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 317 666,00 317 666,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 19 599 944,00 19 599 944,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 249 818,00 249 818,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 250 151,00 250 151,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 329 173,00 329 173,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 271 577,00 271 577,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. 321 966,00 321 966,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Realizácia diela Inovácia zariadení RIS pre riadenie R 110 kV v ESt Horná Ždaňa 2 359 461,00 2 359 461,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.sepsas.sk


+421250692503

+421250692206


peter.kopanica@sepsas.sk
blazena.porubska@sepsas.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5217 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×