Obstarávateľ

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Bratislava - mestská časť Ružinov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 8 438 677,00 EUR 14
2015 51 097 887,00 EUR 21
2016 30 089 708,00 EUR 17
2017 73 675 246,00 EUR 18
2018 26 303 944,00 EUR 15
2019 21 022 629,00 EUR 6
2020 2 806 128,00 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 478 835,00 EUR 2
2017 1
2020 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
VUJE, a.s. 8 52 379 326,00 EUR
ENZA, s.r.o. 14 5 240 387,00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 440 688,00 EUR
EHC service, s.r.o. 10 6 306 262,00 EUR
EHC service, s.r.o. 2 0,00 Neuvedná
DaPS, a.s. 3 1 639 846,00 EUR
Východoslovenská energetika a.s. 1 347 454,00 EUR
SFÉRA, a.s. 1 618 080,00 EUR
COMENERG, a.s. 9 4 055 200,00 EUR
Schrack Technik s.r.o. 4 9 365 984,00 EUR
LiV ELEKTRA, a.s. 4 37 312 345,00 EUR
SAG Elektrovod, a.s. 4 46 607 290,00 EUR
MVM, s.r.o. 1 883 946,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 558 043,00 EUR
Vladimír Škripek - RENOV 6 2 210 578,00 EUR
JPRL s.r.o. 7 2 786 113,00 EUR
Unicorn Systems SK s. r. o. 1 1 249 680,00 EUR
ROYAL FOREST s.r.o. 10 3 054 465,00 EUR
MADMA, s.r.o. 1 140 219,00 EUR
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka 4 7 706 349,00 EUR
SLS - servis lesy stráž, s.r.o. 7 2 903 271,00 EUR
Alter Energo, a.s. 3 64 699 252,00 EUR
INDRA Slovakia, a.s. 1 22 995 934,00 EUR
IPESOFT spol. s r.o. 1 709 820,00 EUR
SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. 1 948 443,00 EUR
RENAS s.r.o. 6 3 200 130,00 EUR
ELCON BRATISLAVA, a.s. 1 7 190 874,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Inovácia meracích súprav 2 007 388 2007388.0 EUR 19. Marec 2020 22. Apríl 2020 Nie 2020-03-19 00:00:00 UTC 2020-04-22 10:00:00 UTC
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“ 18 100 000 18100000.0 EUR 19. December 2018 31. Január 2019 Nie 2018-12-19 00:00:00 UTC 2019-01-31 10:00:00 UTC
Realizácia stavby: „Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca – výmena ochrán a inovácia RIS“ 4 940 000 4940000.0 EUR 11. September 2019 16. Október 2019 Nie 2019-09-11 00:00:00 UTC 2019-10-16 10:00:00 UTC
Inovácia RIS SED od 24 000 000 do 24000000.0 EUR 6. August 2014 18. September 2014 Nie 2014-08-06 00:00:00 UTC 2014-09-18 10:00:00 UTC
„Transformácia 400/110 kV Bystričany - T401, T402“ – realizácia stavby. 17 100 000 17100000.0 EUR 8. Marec 2018 10. Apríl 2018 Nie 2018-03-08 00:00:00 UTC 2018-04-10 10:00:00 UTC
Realizácia stavby „Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany – št. hranica SR/ČR“ 13 435 000 13435000.0 EUR 20. December 2019 12. Február 2020 Nie 2019-12-20 00:00:00 UTC 2020-02-12 10:00:00 UTC
„Výmena transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice“ - inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu 441 000 441000.0 EUR 9. September 2020 12. Október 2020 Nie 2020-09-09 00:00:00 UTC 2020-10-12 10:00:00 UTC
„Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia“ - inžinierska a projektová činnosť 1 920 000 1920000.0 EUR 22. September 2020 26. Október 2020 Nie 2020-09-22 00:00:00 UTC 2020-10-26 10:00:00 UTC
Realizácia diela „Obnova sekundárnej techniky a Inovácia RIS - centrála v ESt Horná Ždaňa 400 kV“ 1 176 000 1176000.0 EUR 23. September 2019 24. Október 2019 Nie 2019-09-23 00:00:00 UTC 2019-10-24 09:30:00 UTC

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 5412 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×