Dodávateľ

TRADENET s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TRADENET s.r.o.

IČO: 31589952

Adresa: Mladých Budovateľov 6107/27, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6081

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Apríl 2021

Záznam platný do: 1. Apríl 2024

Posledná zmena: 2. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 64 552,90 EUR 12 12
2017 205 366,67 EUR 11 11
2018 150 909,43 EUR 11 11
2019 152 649,71 EUR 18 18
2020 203 924,24 EUR 23 23
2021 2 768,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 64 552,90 EUR 12 12
2017 205 366,67 EUR 11 11
2018 150 909,43 EUR 11 11
2019 152 649,71 EUR 18 18
2020 150 452,24 EUR 22 22
2021 56 240,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 240 726,81 240726.81 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 435 851,99 435851.99 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 3 356,07 3356.07 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 5 100,02 5100.02 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 6 730,00 6730.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 3 190,00 3190.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 4 350,00 4350.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 8 652,00 8652.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 6 208,99 6208.99 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 308,33 1308.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 666,50 666.50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 250,00 250.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 600,83 1600.83 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 1 740,00 1740.00 EUR
Mesto Michalovce 1 866,67 866.67 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 2 692,99 2692.99 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 4 249,17 4249.17 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 1 666,66 1666.66 EUR
Národný onkologický ústav 2 14 323,92 14323.92 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 2 518,00 2518.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 3 125,00 3125.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 2 30 997,00 30997.00 EUR
"MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zarážka dverí posuvná Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompresorová autochladnička Waeco-CoolFreeze CFX - 50, alebo ekvivalent alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 502,00 2502.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kovový bezskrutkový regál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 927,96 927.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - namáčacie vaničky Košický samosprávny kraj 5 220,00 5220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termokazeta BESSTER Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 3 750,00 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovový regál s montážou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 155,00 1155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrutkovací regál na spisy s montážou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nôž Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 745,00 2745.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilátorová zostava Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 828,00 3828.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabijačka baterií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166,00 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Taktický odev, taktická výstroj Národný bezpečnostný úrad 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerpadlá, ohrievače a elektrocentrály Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 96 000,00 96000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové pomôcky/náradie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 793,95 2793.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Radiálny odsávací ventilátor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslo pre kardiakov - mobilné Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 12 588,00 12588.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompresorová autochladnička WAECO CoolFreeze CF-80, alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
LED moduly a žiarovky do svietidiel Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 59 676,00 59676.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ďalekohľady a nočné videnie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 59 996,40 59996.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nôž Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 422,00 2422.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mazacie a konzervačné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 96 060,00 96060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup Ni-Cd batérií 6 KPH 150P SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 24 777,60 24777.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nabíjateľná LED Baterka s príslušenstvom-set (1x červený diffuser, 1x biely diffuser, lanko alebo šnúrka na zápästie, náhradný o-krúžok, držiak na 3x AAA batérie, nadstavec pre použitie 3,7V 18650 Li-ion akumulátora, akumulátor 2600mAh 3,7V, autoadaptér, adaptér na 230V, USB redukcia, v počte 30 ks Mesto Michalovce 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkové pracovné kufríky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 6 210,00 6210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové archívne regály a police Technická univerzita v Košiciach 4 000,00 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiacke kreslo, stolík k lôžku "MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 5 650,00 5650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiaci box prenosný na lieky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 032,00 4032.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný drsnomer Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 381,17 2381.17 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia a materiál na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 956,13 2956.13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný dynamometer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 295,00 1295.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 961,00 10961.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranný prostriedok s repelentným účinkom na pokožku, odev aj obuv proti komárom a kliešťom. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 065,00 2065.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplex vitamínov a minerálov pre ľudí s vysokou fyzickou a psychickou záťažou a ľudí vystavených nadmernému stresu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 300,00 5300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 142 800,00 142800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiacké kreslo Národný onkologický ústav 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teleskopický obušok ESP ExB-21H alebo ekvivalent s puzdrom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 5 700,00 5700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové textilné putá Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 530,00 3530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranný prostriedok proti ektoparazitom. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 879,00 12879.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batéria defibrilátora LIFEPAK 12 SLA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 448,00 8448.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Silážna plachta Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Taktické tašky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 437,50 8437.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranný prostriedok proti ektoparazitom. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 380,00 2380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komplex vitamínov a minerálov pre ľudí s vysokou fyzickou a psychickou záťažou a ľudí vystavených nadmernému stresu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 960,00 5960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplomer bezkontaktný infračervený na meranie telesnej teploty pacienta v presne stanovenej vzdialenosti. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič závesný mobilný kombinovaný. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 32 571,00 32571.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranný prostriedok proti ektoparazitom. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 230,00 2230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné svietidlá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 049,44 93049.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ultrazvukový hrúbkomer Danatronics EHC-09 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 800,00 2800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Viskozimeter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 162,40 2162.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup Ni-Cd článkov KPM 250P. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 6 690,00 6690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladiaci box prenosný na lieky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 285,00 1285.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zdravotnícke batohy a púzdra. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 200,00 13200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kardiacké kreslo Národný onkologický ústav 4 770,00 4770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranný prostriedok proti ektoparazitom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 368,00 1368.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný prostriedok proti ektoparazitom. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 995,00 1995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nôž Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stôl do poľných podmienok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 465,00 2465.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný prostriedok proti ektoparazitom. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Riad jedací nerezový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 997,58 29997.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomer kalibrovaný do chladničky aj mrazničky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 499,00 499.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 668,32 3668.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do poľných podmienok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 404,00 4404.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Riad jedací nerezový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 999,12 10999.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok do poľných podmienok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 635,00 635.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomer s vlhkomerom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 113,00 113.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 112,00 1112.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok - stôl poľný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 754,80 1754.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomery do kuchyne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 959,80 959.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný izolačný pasívny box na lieky a diagnostický materiál s chladiacimi vložkami. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 085,12 2085.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lekárska súprava otoskop a oftalmoskop. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 208,50 6208.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99 307,90 99307.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplomery, hustomery, vlhkomery, váhy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 95,65 95.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Štátna vlajka SR na rakvu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 787,80 7787.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Riad jedací nerezový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 994,33 29994.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 64 767,00 64767.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polypropylénové vrecia Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 16 800,00 16800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Polypropylénové vrecia Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 800,00 1800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kuchynské váhy Univerzita Komenského v Bratislave 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

tradenet@tradenet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 113 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Viliam Tomášek
Adresa:
Mladých Budovateľov 27 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Viliam Tomášek
Adresa:
Mladých Budovateľov 27 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ondrej Zachar
Adresa:
1. mája 81 Liptovský Mikuláš 03101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×