Dodávateľ

LIGHT Spectrum, s.r.o.

Malacky
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LIGHT Spectrum, s.r.o.

IČO: 35837900

Adresa: Štefánikova 59, Malacky

Registračné číslo: 2018/9-PO-E8883

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. September 2018

Záznam platný do: 5. September 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 721,37 EUR 11 11
2017 229,17 EUR 1 1
2019 2 363,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 1 721,37 EUR 11 11
2017 229,17 EUR 1 1
2019 2 363,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 428,19 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 148,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 363,00 EUR
Obec Gbelce 2 81,60 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 229,17 EUR
Slovenské národné múzeum 2 133,89 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 588,00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 298,00 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 43,69 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Svetelné zdroje a svietidlá Obec Gbelce 52,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje a svietidlá Obec Gbelce 50,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sodíková výbojka 70W MAST SON-T PIA PLUS Mesto Spišské Vlachy 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiariviek a žiaroviek 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 705,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 318,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické žiarovky a im podobné výrobky Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 510,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
GE výbojka CMH 70W/T/U/830/G12 Slovenské národné múzeum 72,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál - zásuvky, poistky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 355,10 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky Slovenské národné múzeum 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbojky pre svietidlá verejného osvetlenia Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Núdzové svietidlo nástenné s piktogramom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 390,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výbojka vysokotlaková sodíková 150 W Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Kristián Balog
Adresa:
Záhorácka 1937/73 Malacky 90101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Fedra
Adresa:
Štúrova 1546/4 Malacky 90101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristián Balog
Adresa:
Záhorácka 1937/73 Malacky 90101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. Júl 2018
Záznam do:
6. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Fedra
Adresa:
Štúrova 1546/4 Malacky 90101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária PRUŽINOVÁ, s. r. o.
Adresa:
Š. Moysesa 431/10 Žiar nad Hronom 96501
Meno:
Advokátska kancelária PRUŽINOVÁ, s. r. o.
Adresa:
Námestie Matice slovenskej 2/408 Žiar nad Hronom 96501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.06.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 23.07.2018 do: 6.06.2019

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 23.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×