Dodávateľ

GRIZZLY s.r.o.

Šaľa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GRIZZLY s.r.o.

IČO: 46648241

Adresa: Kráľovská 811/34, Šaľa

Registračné číslo: 2020/10-PO-F4827

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Október 2020

Záznam platný do: 26. Október 2023

Posledná zmena: 27. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 450,00 EUR 2 2
2017 27 000,00 EUR 1 1
2020 34 776,67 EUR 6 6
2021 206 398,34 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 450,00 EUR 2 2
2017 27 000,00 EUR 1 1
2020 34 776,67 EUR 6 6
2021 206 398,34 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 50,00 50.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 110 000,00 110000.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 7 300,00 7300.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 368,33 368.33 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 28 600,00 28600.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 20 800,00 20800.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 225,00 225.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 12 083,34 12083.34 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 13 458,34 13458.34 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 37 990,00 37990.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 4 416,67 4416.67 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 2 291,67 2291.67 EUR
Základná škola Košice 1 27 000,00 27000.00 EUR
STEFE Trnava, s. r. o. 1 6 400,00 6400.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 583,33 1583.33 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 2 058,33 2058.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Samolepky na popis nebezpečenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 282,00 282.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otlčenie omietok, škárovanie muriva, nová elektroinštalácia a ventilátor v suteréne (pivnici) meštianskeho domu STEFE Trnava, s. r. o. 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu vlhnutia suterénnych priestorov Základná škola Košice 44 450,00 44450.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Generátor ozónu Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 699,96 3699.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 22 280,02 22280.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 602,40 602.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 550,00 11550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný germicídny žiarič PROMOS GM 55 W alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Mestská časť Bratislava - Dúbravka 7 051,20 7051.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče - 94 kusov Fakultná nemocnica Trnava 39 709,30 39709.3 EUR 2021 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX G M55W alebo ekvivalent Záchranná zdravotná služba Bratislava 15 737,05 15737.05 EUR 2021 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 2 491,65 2491.65 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilný germicídny žiarič, zatvorený Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 957,60 2957.6 EUR 2021 Tovary Áno 1
Germicídny žiarič Trenčiansky samosprávny kraj 11 444,25 11444.25 EUR 2021 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 44 821,08 44821.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Trenčiansky samosprávny kraj 9 155,52 9155.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
UV-C dezinfekčný systém Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 120 162,00 120162.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Sterilizačný a dezinfekčný prístroj Stredná zdravotnícka škola 2 438,64 2438.64 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 22 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Práznovský
Adresa:
Kráľovská 34 Šaľa 927 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristína Práznovská
Adresa:
Kráľovská 34 Šaľa 927 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Práznovský
Adresa:
Kráľovská 34 Šaľa 927 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristína Práznovská
Adresa:
Kráľovská 34 Šaľa 927 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×