Dodávateľ

Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki

Łężany
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BIURO USLUG TECHNICZNYCH KRZYSZTOF NOWICKI

IČO: 370337075

Adresa: hr. Jana Potockiegoč. č. 97, Łężany

Registračné číslo: 2021/9-FO-F7553

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. September 2021

Záznam platný do: 28. September 2024

Posledná zmena: 29. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 85 878,81 EUR 10 10
2017 362 987,05 EUR 22 22
2018 621 819,19 EUR 14 14
2019 288 051,65 EUR 9 9
2020 84 984,57 EUR 8 8
2021 42 206,67 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 85 878,81 EUR 10 10
2017 362 987,05 EUR 22 22
2018 621 819,19 EUR 14 14
2019 288 051,65 EUR 9 9
2020 84 984,57 EUR 8 8
2021 42 206,67 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 63 810,06 63810.06 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 60 000,00 60000.00 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 26 107,92 26107.92 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 156 829,26 156829.26 EUR
Mesto Žilina 1 17 886,18 17886.18 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 000,00 1000.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 8 240,74 8240.74 EUR
Mesto Rožňava 1 10 434,96 10434.96 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 99 000,00 99000.00 EUR
Obec Rohožník 1 0,00 0.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 10 000,00 10000.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 245 500,00 245500.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 8 74 253,70 74253.70 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 31 500,00 31500.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 626,01 1626.01 EUR
Mesto Trstená 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Fiľakovo 1 13 414,63 13414.63 EUR
Obec Nová Ľubovňa 1 14 268,29 14268.29 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 2 150,00 2150.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 23 202,50 23202.50 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 101 900,00 101900.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 3 000,00 3000.00 EUR
Obec Pliešovce 1 4 918,69 4918.69 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 14 960,00 14960.00 EUR
Mesto Nováky 1 97 560,98 97560.98 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 18 055,83 18055.83 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 3 414,63 3414.63 EUR
Obec Oravské Veselé 1 0,00 0.00 EUR
Spojená škola 1 4 085,37 4085.37 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 756,09 756.09 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 2 10 499,99 10499.99 EUR
AGRO CS Slovakia, a.s. 1 280 000,00 280000.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 4 000,00 4000.00 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 1 552,85 1552.85 EUR
Centrum sociálnych služieb EDEN 1 6 390,24 6390.24 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 2 45 277,77 45277.77 EUR
Centrum sociálnych služieb ANIMA 1 2 962,96 2962.96 EUR
Obec Vyškovce 1 2 235,77 2235.77 EUR
Centrum právnej pomoci 1 10 032,52 10032.52 EUR
Múzeum obchodu Bratislava 1 15 100,00 15100.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prenosné pódium s hliníkovým prestrešením Obec Nová Ľubovňa 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zavlažovacie vegetačné nádoby Mesto Rožňava 12 900,00 12900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protichemický balíček Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 233,00 23233.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Terakotový plastový kvetináč štvorcový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stojan na bicykle Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fľaša poľná plastová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 600,00 12600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Omšové víno a hostie alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 531,25 531.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup meracích prístrojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 7 311,00 7311.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Betónový kvetináč EKO - podnik verejnoprospešných služieb 14 960,00 14960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plechová skriňa Centrum právnej pomoci 13 350,00 13350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sprchovacia hygienická stolička s funkciou otvárania sedáku- vozík pre telesne postihnuté osoby - hygienické zdvíhacie kreslo s elektrickým zdvihom a polohovaním, multifunkčné kreslo alebo ekvivalent Centrum sociálnych služieb EDEN 8 307,00 8307.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 102 500,00 102500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovový vonkajší kôš Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 13 042,00 13042.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fajčiarsky prístrešok s popolníkom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompostéry Obec Pliešovce 7 218,00 7218.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plechová skriňa Štátny inštitút odborného vzdelávania 960,00 960.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Plechová kriňa na spisy dvojdverová s krídlovými dverami "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 240,00 2240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hliníkové prestrešenie hladiska Múzeum obchodu Bratislava 16 660,00 16660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Verejný vodovod, súčasti verejného vodovodu Obec Oravské Veselé 6 315,00 6315.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a inštalácia mobiliáru Mesto Žilina 34 998,00 34998.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Putá kovové s poistkou, model 9921 alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spútavacie retiazky, model 9930 alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Mesto Nováky 125 613,00 125613.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prípojné vozidlá pre potreby služobnej kynológie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 13 800,00 13800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický zdvihák so sedačkou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prekopávač Mesto Fiľakovo 25 296,00 25296.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dovybavenie a mobiliár pre cyklotrasu alebo ekvivalent Mesto Trstená 62 128,11 62128.11 EUR 2017 Tovary Áno 1
Elektrický zdvihák so sedačkou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 25 200,00 25200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrinky Spojená škola 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienická sprchovacia stolička s hydraulickým zdvihom Centrum sociálnych služieb ANIMA 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Donucovacie prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 64 583,06 64583.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k rádiostaniciam Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 38 990,00 38990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úložná skrinka na uloženie, vysušenie a dezinfekciu pracovného oblečenia ozónom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 45 168,00 45168.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Úložná skrinka na uloženie, vysušenie a dezinfekciu pracovného oblečenia ozónom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 56 460,00 56460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Úložná skrinka na uloženie, vysušenie a dezinfekciu pracovného oblečenia ozónom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 67 752,00 67752.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vozíky na prevoz sediacich pacientov Univerzitná nemocnica Bratislava 17 007,00 17007.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf – OCT Fakultná nemocnica Trenčín 102 500,00 102500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lavínový batoh Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 180,00 12180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prekopávač kompostu AGRO CS Slovakia, a.s. 351 066,67 351066.67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Snina Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 6 500,00 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Triediaca linka Obec Rohožník 250 680,00 250680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Skladacie catteringové stoly Obec Vyškovce 3 463,20 3463.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Moto oblečenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 157 938,42 157938.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné rádiostanice HYT TC 700P alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 40 000,00 40000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batéria defibrilátora LIFEPAK 12 SLA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 120,00 5120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna lampa na bielenie zubov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien a rohov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie závesných kvetináčov a pyramíd Správa mestskej zelene v Košiciach 21 667,00 21667.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobiliár- parkové lavičky Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Optický koherentný tomograf - OCT Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 101 010,00 101010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policajný materiál (putá plastové jednorazové) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečovací signalizačný príves Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 210 000,00 210000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálne syntetické penidlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 172 782,72 172782.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policajný materiál (putá plastové jednorazové) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 111,00 111.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien a rohov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 500,00 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien a rohov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 200,00 5200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lampa čelová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132 125,00 132125.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Signalizačný vozík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 31 330,00 31330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teleskopický obušok ESP ExB-21H alebo ekvivalent s puzdrom Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 14 200,00 14200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Putá kovové, pántové s poistkou. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 11 380,00 11380.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spútavacie retiazky, model 9930 alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 122,00 4122.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sud z pevnej lepenky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 6 621,12 6621.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosné svietidlá a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 970,00 8970.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 950,00 4950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Líniové odvodňovacie žľaby pre vysokú záťaž Správa ciest Košického samosprávneho kraja 45 888,07 45888.07 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ochranné plastové lišty na rohy stien Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400,00 3400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 900,00 4900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 73 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Krzysztof Piotr Nowicki
Adresa:
ul. hr. Jana Potockiego 97 Łężany 38-423
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Krzysztof Piotr Nowicki
Adresa:
ul. hr. Jana Potockiego 97 Łężany 38-423
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Juraj Berežný
Adresa:
Centrálna 38 Svidník 08901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×