Dodávateľ

Gelezis, s.r.o.

Šamorín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Gelezis, s.r.o.

IČO: 47623322

Adresa: Bratislavská 1184, Šamorín

Registračné číslo: 2021/3-PO-F5822

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Marec 2021

Záznam platný do: 6. Marec 2024

Posledná zmena: 10. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 360,81 EUR 9 9
2017 40 718,50 EUR 22 22
2018 24 327,78 EUR 4 4
2019 200 330,44 EUR 6 6
2021 349,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 360,81 EUR 9 9
2017 40 718,50 EUR 22 22
2018 24 327,78 EUR 4 4
2019 200 330,44 EUR 6 6
2021 349,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 2 855,34 2855.34 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 8 967,00 8967.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 60 493,60 60493.60 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 349,00 349.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 1 195,00 1195.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 4 690,00 4690.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 239,00 239.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 659,00 659.00 EUR
Domov pri kríži 1 3 200,00 3200.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 384,00 1384.00 EUR
Stredná odborná škola 4 9 975,00 9975.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 2 715,00 2715.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 1 199,00 1199.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 165,00 165.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 5 058,00 5058.00 EUR
Slovenské národné divadlo 2 1 469,00 1469.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 15 368,00 15368.00 EUR
Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 1 0,00 0.00 EUR
Obec Kurimany 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 3 318,00 3318.00 EUR
Obec Lenartov 1 3 290,00 3290.00 EUR
Spojená škola 1 990,00 990.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 997,81 997.81 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 699,00 699.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 6 090,00 6090.00 EUR
Kultúrne zariadenia Petržalky 1 1 389,00 1389.00 EUR
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 1 3 331,78 3331.78 EUR
Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica 1 136 000,00 136000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kompostéry a doplnkové vybavanie Obec Kurimany 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektromaterial Spojená škola 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobný železiarsky tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 330,92 1330.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lesnícke pletivo Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zámočníckeho materiálu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 165,66 165.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železiarsky a spojovací materiál Stredná odborná škola 903,00 903.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro- náradie, časti a príslušenstvo náradí Stredná odborná škola 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vodoinštalačný materiál Domov pri kríži 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 453,60 453.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Regály Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zahradzovacie stĺpiky s lanom Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámočnícky spotrebný materiál Slovenské národné divadlo 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ohrievač vzduchu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebné pracovné náradie Obec Lenartov 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné elektrické náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 850,00 1850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fúrik, nožnice záhradnícke, lopata Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup železiarskeho, vodoinštalačného materiálu, lepidiel a liehu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stan nožnicový PROFI alebo ekvivalent Kultúrne zariadenia Petržalky 1 390,00 1390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 504,00 9504.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie spotrebného charakteru Slovenské národné divadlo 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie a pomôcky do pracovných stolov strojného náradia Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný páskovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 950,00 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spojovací a zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 360,00 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné elektrické nástroje Technická univerzita v Košiciach 5 700,00 5700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie, časti a príslušenstvo náradí Stredná odborná škola 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie na opravu mechanizmov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 408,00 1408.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
policové regály Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 662,00 662.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenský materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 908,00 908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hutný materiál a farba Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 300,00 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zámočnícky a spojový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 731,00 8731.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebné rezivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 8 967,00 8967.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia osvetlenia vo výstavnej miestnosti Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 3 331,81 3331.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompostéry na BRKO Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica 171 952,00 171952.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 530,00 1530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutnický materiál Stredná odborná škola 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 340,00 340.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lepidlá, silikóny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999,84 999.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrocentrály, čerpadlá, osvetľovacie súpravy, odvlhčovače a ohrievače Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 81 180,00 81180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 500,00 7500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 83 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Beata Varga Schavelová
Adresa:
Vojtechovce 627 Nový Život 93038
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Jún 2019
Záznam do:
5. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Varga
Adresa:
Vojtechovce 627 Nový Život 93038
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Jún 2019
Záznam do:
5. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Červenka
Adresa:
Hlavná 28 Šamorín 93101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Jún 2019
Záznam do:
5. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Marek Hanic
Adresa:
Majoránová 71 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.06.2019 do: 5.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×