Obstarávateľ

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Košice - mestská časť Juh

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 32 642,00 EUR 2
2015 68 043,00 EUR 3
2016 144 572,00 EUR 38
2017 59 996,00 EUR 25

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 3 565,00 EUR 3
2017 12 280,00 EUR 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
BIOTECH s.r.o. 12 26 965,33 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 8 29 619,05 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 2 2 686,59 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 1 286,49 EUR
Lambda Life a.s. 8 10 243,73 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 2 660,00 EUR
VWR International GmbH 1 0,00 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 1 3 010,00 EUR
LABO - SK, s. r. o. 15 183 037,48 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 1 250,28 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 540,00 EUR
ProScience Tech s. r. o. 1 2 949,00 EUR
DYNEX Servis, spol. s r.o. 1 2 280,30 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 1 1 125,00 EUR
Chromservis SK s.r.o. 1 1 666,66 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 430,00 EUR
KRIDLA s.r.o 1 108,33 EUR
SARSTEDT spol. s r.o. 2 647,07 EUR
TORY TOUR, s.r.o. Košice 1 599,00 EUR
Ecoli s.r.o. 1 308,33 EUR
TOPLIGHT, s.r.o. 1 0,00 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 320,00 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 1 800,00 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 1 4 091,66 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 1 171,66 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zdravotnícke vybavenie - IV. štvrťrok 2014 41 793,00 41 793,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Zdravotnícke vybavenie - IV.štvrťrok 2015 57 808,00 57 808,00 100.0% EUR 2016 Tovary Áno 1 Áno
Zdravotnícke vybavenie – III.štvrťrok 2014 22 122,00 22 122,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Zdravotnícke vybavenie – II.štvrťrok 2014 10 520,00 10 520,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Zdravotnícke vybavenie - III.štvrťrok 2015 17 651,00 17 651,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Zdravotnícke vybavenie – II.štvrťrok 2015 8 599,00 8 599,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Detekčný kit TUNEL pre in situ detekciu apoptózy 1 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Detekčný kit TUNEL pre in situ detekciu apoptózy 1 450,00 1 065,45 73.47% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Plasty, chemikálie, kity, rastliny 6 280,00 4 359,72 69.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Petriho misky (90x16mm) 450,00 111,10 24.69% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
plasty, chemikálie 3 600,00 1 840,27 51.11% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
žiarivky 37,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Petriho misky, striekačky a striekačkové filtre 2 000,00 1 388,88 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
termoelektrický chladiaci box 498,00 208,56 41.88% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
laboratórny spotrebný materiál, chemikálie, kity 2 600,00 1 569,44 60.36% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
nitrilové vyšetrovacie rukavice 650,00 238,74 36.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
plastový materiál pre mikrobiológiu 670,00 428,11 63.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
biele 96-jamkové polystyrénové mikroplatničky 431,00 159,72 37.05% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
digitálny inkubátor s chladením 750,00 520,83 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
chemikálie 215,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
chemikálie a spotrebný laboratórny materiál 970,00 555,48 57.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
chemikálie 905,00 747,63 82.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Transfer Košice - Viedeň pre 3 osoby 640,00 599,00 93.59% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Chemikálie, spotrebný materiál, kity a rastliny pre vedecké laboratórium 7 580,00 5 193,75 68.51% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
laboratórny spotrebný materiál, chemikálie, kity 1 735,00 1 204,16 69.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kity, laboratórne sitá, chemikálie, rastliny 5 818,00 4 038,89 69.42% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kŕmny jačmeň-čistý 300,00 300,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
biochemické kity 1 111,00 771,52 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
plastový materiál pre mikrobiológiu, laboratórny spotrebný materiál, krv zvierat 2 102,00 1 459,58 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Manuálne mikropipety a plasty 3 200,00 2 030,55 63.45% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
materiál pre mikrobiológiu 2 100,00 1 458,33 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Restrikčné endonukleázy, chemikálie, antibiotické disky, ladder, čistiace prostriedky 1 000,00 694,16 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Manuálne mikropipety a plasty 3 200,00 2 220,83 69.4% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne prístroje a pipety 1 350,00 937,50 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne vybavenie a pomôcky 1 300,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby, tonery 950,00 458,33 48.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne plasty a nitrilové rukavice 3 400,00 2 360,83 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Reagencie a kity pre molekulovú a bunkovú biológiu 5 800,00 3 750,00 64.65% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
chemikálie, protilátky, náhradné diely k elektroforéze 5 610,00 3 895,83 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
chemikálie 430,00 208,26 48.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie, kity, spotrebný materiál a rastliny pre vedecké laboratórium 5 100,00 3 249,30 63.71% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
chemikálie, protilátky, náhradné diely k elektroforéze 1 997,00 1 386,80 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Reagencie a plasty pre molekulovú a bunkovú biológiu 3 350,00 2 609,73 77.9% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kultivačné médium KSOMaa 1 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Kultivačné médium KSOMaa 2 300,00 1 560,00 67.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
plastový materiál pre mikrobiológiu, kultivačné medium, chemikálie 5 100,00 3 541,66 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kultivačné médium a iné chemikálie 850,00 590,00 69.41% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spiatočné letenky Košice-Petrohrad (LED) cez Prahu 700,00 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Spiatočné letenky Košice-Petrohrad (LED) cez Prahu 800,00 800,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Chemikálie pre imunohistochémiu 1 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
chemikálie pre mikrobiológiu 2 300,00 1 597,21 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne pomôcky, prístroje a plasty 2 260,00 1 566,66 69.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie pre imunohistochémiu 1 450,00 1 004,16 69.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rastliny, PE vrecká, skúmavky 206,00 143,05 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Originálne tonery 3 630,00 2 508,33 69.1% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
materiál pre mikrobiológiu 2 600,00 1 805,55 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Receptorový peptid AD2 370,00 256,94 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie, kity a spotrebný materiál pre vedecké laboratórium 5 500,00 3 819,44 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
kancelárske potreby 230,00 90,27 39.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Xeropapier- kancelársky papier A4 700,00 266,66 38.09% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Reagencie pre molekulovú a bunkovú biológiu, laboratórne pomôcky a plasty 4 130,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Reagencie pre molekulovú a bunkovú biológiu, laboratórne pomôcky a plasty 4 160,00 2 711,10 65.17% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rastliny, PE vrecká, chemikálie, skúmavky, plasty 3 880,00 2 694,41 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Chemikálie, kity a spotrebný materiál pre vedecké laboratórium 10 500,00 7 291,66 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kŕmny jačmeň-čistý 130,00 130,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Detekčné kity, chemikálie a plasty pre bunkovú biológiu 3 930,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kity, ladder, spotrebný materiál, agar 580,00 402,08 69.32% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
chemikálie, protilátky, náhradné diely k elektroforéze, elektróda 4 500,00 3 125,00 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelárske potreby 140,00 91,66 65.47% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Reagencie pre molekulovú biológiu, laboratórne pipety, prístroje, plasty a sklo 6 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Materiál pre mikrobiológiu 3 000,00 2 083,33 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Fipron a fipronil 210,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kancelarske potreby 650,00 450,00 69.23% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Reagencie pre molekulovú biológiu, laboratórne pipety, prístroje, plasty a sklo 4 910,00 3 409,71 69.44% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Reagencie a kity pre real time PCR 2 510,00 2 073,00 82.58% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
+421557922103


ciffrova@saske.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 220 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×