Obstarávateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Snina

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 415 464,00 EUR 5
2017 184 659,00 EUR 11
2018 371 396,00 EUR 5
2019 87 156,00 EUR 8

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 24 000,00 EUR 1
2017 250,00 EUR 1
2018 1
2018 3 600,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
BINS s.r.o. 1 5 683,00 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 1 1 870,56 EUR
REDOX, s.r.o. 1 334 464,00 EUR
Tomlux s.r.o. 1 62 765,00 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 1 45 000,00 EUR
MoneXy s.r.o. 1 9 986,99 EUR
TOBIX, s.r.o. 1 3 200,00 EUR
Motor-Car Prešov,s.r.o. 1 23 950,00 EUR
CESTY SK s.r.o. 1 286 999,00 EUR
STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 1 6 888,00 EUR
Kovsmol, s.r.o. 1 3 100,00 EUR
Fuel Traders Corporation s. r. o. 1 61 550,00 EUR
FEREX, s.r.o. 1 4 140,00 EUR
PIKULA, s.r.o. 1 3 299,00 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 2 10 499,99 EUR
FALKEN - JK, s. r. o. 1 249,00 EUR
SBL Europe, s.r.o. 1 5 480,00 EUR
LUSARO, s.r.o. 1 349,00 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 2 5 338,00 EUR
SUPTRANS G.T.M., s.r.o. 3 43 195,00 EUR
G+G, s.r.o. 1 36 700,00 EUR
AGRI - WELL, s.r.o. 2 21 980,00 EUR
B - SERVIS s.r.o. 1 32 999,00 EUR
BRAKON s.r.o. 1 300,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Špeciálny stroj na hutnenie odpadu 334 464,00 334 464,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Svietidla – LED – III. etapa 62 765,00 62 765,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina 2018 Práce Nie 0 Nie
Soľ na posyp ciest 4 000,00 2 666,66 66.66% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Mobilná výmenná cisternová nadstavba určená na transport znečistených kvapalných odpadov zo skládky TKO 45 000,00 37 500,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nový Mercedes - Benz Vito alebo "ekvivalent" 24 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Nový Mercedes - Benz Vito alebo "ekvivalent" 24 000,00 19 958,33 83.15% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Soľ na posyp ciest 8 000,00 5 480,00 68.5% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 61 550,00 51 291,66 83.33% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Pracovné rukavice 250,00 207,50 83.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Drvený kameň 23 900,00 19 912,50 83.31% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Debniace tvárnice, betónové výrobky, cement vrecovaný, zámková dlažba,obrubník. 8 860,00 5 740,00 64.78% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Izolácia a odvodnenie futbalového ihriska s umelým povrchom. 7 970,00 2 749,16 34.49% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odvodnenie futbalového ihriska - BGU žľaby. železobetónová rúra 3 964,00 1 907,50 48.12% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektromateriál pre futbalové ihrisko s umelým povrchom 2 500,00 1 558,80 62.35% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hutný materiál - ihrisko 3 600,00 2 583,33 71.75% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kamerový systém pre futbalové ihrisko s umelým povrchom. 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Hutný materiál ( oceľové plechy, plocháče a profily ) 3 300,00 2 540,83 76.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Soľ na posyp ciest 6 000,00 4 575,00 76.25% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zberné nádoby 10 800,00 5 683,00 52.62% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Drvený kameň 3 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Snina 6 500,00 6 500,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Snina 45 000,00 27 499,16 61.1% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina 298 096,00 286 999,00 96.27% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Soľ na posyp ciest. 11 000,00 8 322,49 75.65% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Soľ na posyp ciest. 16 500,00 13 741,66 83.28% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kotúče na rezanie a brúsenie 715,00 290,83 40.67% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Pracovné rukavice 320,00 250,00 78.12% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia odstavných plôch. 11 721,00 8 500,00 72.51% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Drvený kameň 9 200,00 7 583,33 82.42% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 36 700,00 30 583,33 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Plastové nádoby na zber odpadu. 8 000,00 3 450,00 43.12% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Mobiliár- parkové lavičky 4 000,00 3 333,32 83.33% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.vpssnina.sk


+421577623282


vps.snina@mail.t-com.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×