Dodávateľ

IN kom, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: IN kom, s.r.o.

IČO: 36200361

Adresa: Cesta pod Hradovou 40, Košice

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5409

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Jún 2020

Záznam platný do: 15. Jún 2023

Posledná zmena: 16. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16 857,13 EUR 13 13
2017 20 139,65 EUR 3 3
2018 11 477,25 EUR 1 1
2019 22 259,16 EUR 2 2
2020 19 627,17 EUR 3 3
2021 7 540,83 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16 857,13 EUR 13 13
2017 20 139,65 EUR 3 3
2018 11 477,25 EUR 1 1
2019 22 259,16 EUR 2 2
2020 19 627,17 EUR 3 3
2021 7 540,83 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 70 722,40 70722.40 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 149,99 2149.99 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 742,29 1742.29 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 129,20 129.20 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 609,90 609.90 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 1 2 200,00 2200.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 275,00 275.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 263,43 263.43 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 425,00 425.00 EUR
Záchranná služba 1 2 791,66 2791.66 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 290,00 290.00 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 800,00 800.00 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 133,33 133.33 EUR
Správa majetku Sereď, s.r.o. 1 2 649,99 2649.99 EUR
Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. 1 7 389,00 7389.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 5 330,00 5330.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
LED panel do podhľadu 600x600 (studená biela) - 20 ks Fakultná nemocnica Nitra 610,00 610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nízkotlaková sodíková výbojka 35W SOX Mesto Spišské Vlachy 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na výstavbu verejného osvetlenia Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. 8 800,00 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka LED svietidiel Ekonomická univerzita v Bratislave 432,00 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na opravy rozvodov EE Technická univerzita v Košiciach 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 134,00 3134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 414,00 3414.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a náradie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlá Správa majetku Sereď, s.r.o. 5 042,07 5042.07 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie elektroinštalačného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 404,62 404.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ohrievacie telesa Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 612,00 612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada na čistenie potrubí s 20m hadicou a predlžovacia hadica 10m pre Kärcher Múzeum v Kežmarku 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stožiare, elektromateriál Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 2 990,00 2990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriály Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 27 400,00 27400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Záchranná služba 3 639,00 3639.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 187,00 17187.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 36 074,00 36074.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Núdzové osvetlenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 112,00 112.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 989,00 17989.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektromateriál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 989,00 17989.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 103,00 7103.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektromateriál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 632,00 10632.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 30 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Meľuch
Adresa:
Prešovská 32 Družstevná pri Hornáde 04431
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×