Dodávateľ

TOPLIGHT, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TOPLIGHT, s.r.o.

IČO: 36588831

Adresa: Rozvojová 2, Košice

Registračné číslo: 2021/4-PO-E7850

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Apríl 2021

Záznam platný do: 20. Apríl 2024

Posledná zmena: 21. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 72 782,21 EUR 39 39
2017 41 039,74 EUR 22 22
2018 23 514,27 EUR 20 20
2019 59 663,82 EUR 10 10
2020 56 146,84 EUR 21 21
2021 27 390,51 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 72 782,21 EUR 39 39
2017 41 538,74 EUR 23 23
2018 23 015,27 EUR 19 19
2019 59 663,82 EUR 10 10
2020 56 146,84 EUR 21 21
2021 27 390,51 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 26 404,67 26404.67 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 619,00 619.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 10 83 947,83 83947.83 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 499,00 499.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 728,33 728.33 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 3 299,00 3299.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 3 127,00 3127.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 2 814,17 2814.17 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 511,67 511.67 EUR
Obec Gbelce 1 39,90 39.90 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 3 120,00 3120.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 82,50 82.50 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 2 075,00 2075.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 15 951,67 15951.67 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 20 705,50 20705.50 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 6 916,58 6916.58 EUR
Slovenské národné múzeum 6 1 317,60 1317.60 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 19 201,57 19201.57 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 408,33 408.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 3 642,13 3642.13 EUR
IUVENTA 2 2 865,84 2865.84 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 5 412,33 5412.33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 4 582,50 4582.50 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 825,00 825.00 EUR
Slovenské národné divadlo 9 10 896,02 10896.02 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 475,00 1475.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 7 832,50 7832.50 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 3 1 112,10 1112.10 EUR
Národný onkologický ústav 4 4 466,20 4466.20 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 1 920,00 1920.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 489,58 2489.58 EUR
Stredná odborná škola technická 3 937,50 937.50 EUR
Divadlo Nová scéna 1 299,17 299.17 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 0,00 0.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 179,17 179.17 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 2 486,92 2486.92 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 25 998,00 25998.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 420,75 2420.75 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,42 200.42 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 783,33 1783.33 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 1 416,61 1416.61 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 400,00 4400.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 173,00 173.00 EUR
Tom-Ers s.r.o. 1 954,00 954.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektro materiál - žiarovky, žiarivky, štartéry 01/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 6 080,00 6080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbojky pre svietidlá verejného osvetlenia Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje a spúšťače Slovenské národné divadlo 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro materiál - žiarovky II - trub. Národný onkologický ústav 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výbojky do svetelných zdrojov Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 945,60 945.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Neónové trubice, žiarovky, tlmivky, výbojky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 348,00 1348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 1 740,00 1740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 688,00 5688.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropné svietidlo int. MIRKA 80 IP20, 2x35W, Národný onkologický ústav 1 230,00 1230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
halogenidová výbojka Slovenské národné múzeum 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 308,00 308.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
komponenty osvetlenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 677,70 677.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka žiaroviek a žiariviek Ekonomická univerzita v Bratislave 1 157,82 1157.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál 04/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 3 320,00 3320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Úsporné žiarovky , Obyčajné žiarovky, Žiarivky trubicové Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 126,16 1126.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
žiarivky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 37,00 37.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriály NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 2 430,00 2430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 6 099,30 6099.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Slovenské národné múzeum 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky a elektromateriál Sociálna poisťovňa, ústredie 13 526,00 13526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro materiál - žiarovky III. - trub. Národný onkologický ústav 1 920,00 1920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup žiaroviek, žiariviek a elektroinštalačného materiálu Úrad vlády Slovenskej republiky 2 953,54 2953.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarné kanvice Ekonomická univerzita v Bratislave 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a náradie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 649,00 3649.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 4 308,85 4308.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje a svietidlá Obec Gbelce 48,00 48.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup LED termoplastické, parabolické LED žiarivky, LED vysokokvalitné, termoplastické LED trubice GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svetelné zdroje Slovenské národné divadlo 677,00 677.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
svietidlo stropné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166,00 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 6 020,00 6020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál - žiarovky, predlžovací kábel Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 552,26 1552.26 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiarivkové rastrové svietidlá s mriežkou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 191,08 10191.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED trubice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 447,20 16447.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Neón. trubice, elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 853,00 853.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický spotrebný tovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200,00 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky 2/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 6 320,00 6320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný elektroinštalačný material Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 9 619,08 9619.08 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šetriace žiarovky Stredná odborná škola technická 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky do motorových vozidiel Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 260,50 5260.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 055,05 3055.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 344,00 1344.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
žiarovky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šetriace žiarovky Stredná odborná škola technická 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osvetľovacie zariadenia Slovenské národné divadlo 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 510,00 510.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro materiál / svetelný zdroj Národný onkologický ústav 1 410,00 1410.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úsporné žiarovky Slovenské národné múzeum 576,00 576.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osvetlenia Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pouličné LED svietidlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Neón. trubice,žiarivky,elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 900,00 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Žiarovky Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 942,60 2942.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál - žiarovky, žiarivky... Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výbojky pre svietidlá verejného osvetlenia Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neón. trubice,žiarivky,elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarivky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 184,00 184.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromateriál - Žiarovky LED Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 510,00 1510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neónové žiarivky Technická univerzita v Košiciach 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlá, el.zariadenia, el. materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trubica LED SMD Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 225,00 2225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neón. trubice, elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výbojky pre svietidlá verejného osvetlenia Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky Slovenské národné múzeum 405,00 405.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 035,80 1035.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stropné svietidlo Stredná odborná škola technická 950,00 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky - elektromaterál Univerzitná nemocnica Bratislava 15 558,00 15558.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, osvetľovacie zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED svetelné zdroje Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neón. trubice,žiarivky,elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LED svietidlá a LED trubice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 140,05 3140.05 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál - svetelné zdroje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 166,00 4166.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky - elektromaterál Univerzitná nemocnica Bratislava 17 892,00 17892.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromateriál Univerzitná nemocnica Bratislava 17 713,20 17713.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 3 600,00 3600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žiarovka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30,00 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 023,00 16023.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá Akadémia Policajného zboru v Bratislave 14 999,00 14999.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
žiarovky, svietidlá Slovenské národné múzeum 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 528,42 6528.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektro-materiálu IUVENTA 3 200,00 3200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pouličné LED svietidlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektro-materiálu IUVENTA 2 300,00 2300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky - elektromateriál Univerzitná nemocnica Bratislava 14 967,00 14967.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné LED trubice Divadlo Nová scéna 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stropné led svietidlá Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 421,00 2421.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reflektor LED 135W (za 1000W) Tom-Ers s.r.o. 1 540,00 1540.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svietidlá žiarivkové, žiarovky, žiarivky,elektroinštalačný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 052,00 3052.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Neón. trubice, elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 900,00 9900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svietidlá Univerzitná nemocnica Bratislava 14 919,00 14919.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Neón. trubice, elektro material Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 980,00 4980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby 208,80 208.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
žiarovky Slovenské národné múzeum 615,00 615.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svietidlá žiarivkové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 208,00 2208.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Svietidlá žiarivkové, žiarovky, žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 976,00 1976.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 180,00 2180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 646,00 1646.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 435,00 1435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 304,00 2304.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 10 727,28 10727.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 619,00 619.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky a žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 113,00 2113.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Žiarovky. žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 973,00 1973.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky , výbojky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 728,00 1728.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LED žiarivkové trubice, žiarovky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 488,00 488.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Žiarovky. žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 231,00 1231.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Univerzitná nemocnica Bratislava 14 046,40 14046.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Žiarovky, žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 045,00 2045.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
žiarovky a žiarivky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999,58 999.58 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 931,75 18931.75 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 186 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Halás
Adresa:
Húskova 79 Košice 04023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Halásová
Adresa:
Húskova 79 Košice 04023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×