Dodávateľ

OSKO, a.s.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OSKO, a.s.

IČO: 36044717

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2022/2-PO-E654

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Február 2022

Záznam platný do: 28. Február 2025

Posledná zmena: 1. Marec 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 292,91 EUR 16 16
2017 32 473,35 EUR 15 15
2018 6 741,66 EUR 8 8
2019 1 216,67 EUR 4 4
2020 8 935,00 EUR 7 7
2021 1 510,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 292,91 EUR 16 16
2017 32 473,35 EUR 15 15
2018 6 741,66 EUR 8 8
2019 1 216,67 EUR 4 4
2020 8 935,00 EUR 7 7
2021 1 510,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 2 042,49 2042.49 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 3 790,29 3790.29 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 5 700,00 5700.00 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 2 075,00 2075.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 2 20 760,00 20760.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 715,00 715.00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 341,67 341.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 27 16 450,81 16450.81 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 593,33 2593.33 EUR
Stredná odborná škola 1 1 210,00 1210.00 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 366,00 366.00 EUR
Knižnica Jána Kollára 1 3 125,00 3125.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 551,00 551.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 610,00 2610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bleskozvodový materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 996,00 996.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káblový navijak Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 47,00 47.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebny elektro material Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 862,80 862.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál - kábel, zásuvky, žiarovky, objímky... Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 860,00 2860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lampa ostatná-Emos E208A / ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 248,00 248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál - kábel, svietidlo, LED reflektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 445,00 445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektrická predlžovacia šnúra, rozbočovacia zásuvka Okresný súd Banská Bystrica 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný matriál Stredná odborná škola informačných technológií 566,00 566.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 633,00 1633.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 537,20 1537.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 13 500,00 13500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektro dielov Stredná odborná škola 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380,00 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál III. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nového elektroinštalačného materiálu V. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 10 800,00 10800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 312,00 1312.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 879,00 879.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektromateriál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzemňovacia doska s privarenou páskou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulačné pece, podložky pod akumulačné pece Knižnica Jána Kollára 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED svietidlá a elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlá a žiarivky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlá a žiarivky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a svietidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 620,00 620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 055,00 7055.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromer Ústav na výkon trestu odňatia slobody 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670,00 670.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250,00 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svietidlá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 448,00 2448.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup elektrického tieneného kábla, káblových spojok a predlžovacích káblov na bubne. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 267,68 1267.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup izolačných pások, výstražnej fólie a chráničky na kábel. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 553,00 553.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kábel CGSG 5x35 (5Cx35) =H07RN-F 5G35 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 949,00 949.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Relé a stýkače Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 2 492,00 2492.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 035,60 2035.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 865,00 2865.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 823,00 1823.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 61 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Kováčik
Adresa:
1.mája 25 Nemecká 97697
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Mikušiak
Adresa:
Starojánska Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Krč
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Krč
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Mikušiak
Adresa:
Žiar Smrečany 03205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jakub Frackowiak
Adresa:
Sládkovičova 1320/43 Liptovský Mikuláš 031 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Mikušiak
Adresa:
Hviezdoslavova 1871/2 Liptovský Mikuláš 031 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Patrícia Slosiar Mikušiak
Adresa:
Ulica pod Sečnom 12 Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Mikušiak
Adresa:
Starojánska Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Anabela Meľo
Adresa:
Žiar 03205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tadeusz Frackowiak
Adresa:
Lazisko Svätý Kríž 03211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Josef Turek
Adresa:
Pod Slivkou 1 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Veronika Mikušiaková
Adresa:
Žiar 219 Žiar 032 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Lucia Tomčíková Mikušiaková
Adresa:
Guothova 3 Liptovský Mikuláš 03101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Magdaléna Beňo Frackowiak
Adresa:
Partizánska Ľupča 03215
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anna Krčová
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Krč
Adresa:
Martina Martinčeka 6 Liptovský Mikuláš 03101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matúš Mikušiak
Adresa:
Starojánska Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. September 2018
Záznam do:
18. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tadeusz Frackowiak
Adresa:
Lazisko Svätý Kríž 03211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Josef Turek
Adresa:
Pod Slivkou 1 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Kováčik
Adresa:
1.mája 25 Nemecká 97697
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Krč
Adresa:
Role 6 Liptovský Mikuláš 03105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Mikušiak
Adresa:
Starojánska Liptovský Ján 03203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Mikušiak
Adresa:
Žiar Smrečany 03205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
M. Pišúta 16 Liptovský Mikuláš 03101
Meno:
FIAČAN & PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
M. Pišúta 16 Liptovský Mikuláš 03101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 18.02.2022 do: 28.02.2022

StiahniZáznam platný od: 19.02.2019 do: 18.02.2022

StiahniZáznam platný od: 5.09.2018 do: 19.02.2019

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 5.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×