Dodávateľ

Micronix, spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MICRONIX spol. s r.o.

IČO: 31643761

Adresa: Jegorovova 14036/37, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/1-PO-D2157

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Január 2020

Záznam platný do: 3. Január 2023

Posledná zmena: 8. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 49 528,00 EUR 1 2
2016 36 586,50 EUR 32 32
2017 13 395,72 EUR 20 20
2018 44 405,00 EUR 12 12
2019 7 072,16 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 49 528,00 EUR 1 2
2016 36 586,50 EUR 32 32
2017 13 395,72 EUR 20 20
2018 45 730,00 EUR 13 13
2019 5 747,16 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 075,00 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 30 711,50 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 199,15 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 909,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 14 417,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 2 229,74 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 1 455,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 14 15 370,17 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 773,33 EUR
Slovenské národné múzeum 1 569,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 7 020,00 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 3 733,33 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 982,50 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 499,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 14 17 215,00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 49 528,00 EUR
Múzeum v Kežmarku 2 219,50 EUR
Dopravná akadémia 1 507,50 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 2 989,83 EUR
VIPO a.s. 2 694,00 EUR
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1 1 599,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 290,83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup prenosového prístrojového vybavenia Slovenská inovačná a energetická agentúra 182 074,00 EUR 2015 Tovary Áno 2
Generátor funkcií Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 2 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anemometer Technická univerzita v Košiciach 264,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratórií Technická univerzita v Košiciach 2 090,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 460,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diferenciálna sonda Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prúdové kliešte Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 480,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimeter RIGOL DM 3068 a kábel Kelvin Test Clip Technická univerzita v Košiciach 924,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autotransformátor DIAMETRAL RA1F250.200 Technická univerzita v Košiciach 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metrel MI 2142 AlphaPAT Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 776,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termomultimeter FLUKE 279FC/iFlex Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 959,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokocitlivý merací prístroj na meranie prúdu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Generátor ľubovoľného priebehu signálov Technická univerzita v Košiciach 868,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Regulačný autotransformátor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 553,46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrolné a testovacie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 792,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimetre + rozhranie Technická univerzita v Košiciach 2 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
LUTRON DT 2234BL Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 105,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
HAMEG HZ 100 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 295,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
RIGOL DSA 815-TG Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserový merač vzdialeností Bosch DLE 40 Professional alebo ekvivalent Múzeum v Kežmarku 75,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný detektor koncentrácie Oxidu uhoľnatého KIMO CO50 alebo ekvivalent Múzeum v Kežmarku 260,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Integračný zvukomer s kalibrátorom hladiny zvuku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 938,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný profesionálny digitálny multimeter Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
VN zdroj + vn kábel Technická univerzita v Košiciach 1 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný Luxmeter triedy A Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diametral, Multimeter Technická univerzita v Košiciach 1 060,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
prístroj na revíziu elektrických spotrebičov Slovenské národné múzeum 580,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Regulovateľný DC zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 838,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kliešťový True rms multimeter Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 498,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Signálny generátor funkcií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 296,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka - Bezkontaktný IR teplomer Fluke VT04 Visual IR Thermometer alebo ekvivalent - 1 kus VIPO a.s. 550,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Otáčkomer Extech RPM10 alebo ekvivalent - 1 kus VIPO a.s. 270,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyhľadávač elektrických káblov. Dopravná akadémia 874,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
RIGOL DS 1204B Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 930,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny Luxmeter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 59,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anemometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie pre správu a údržbu laboratórií Technická univerzita v Košiciach 249,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB Osciloskop, 4 kanály, 100 MHz Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 620,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný osciloskop Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 499,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný multimeter Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Keramický kondenzátor na rezonančne aplikácie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autotransformátor METREL Technická univerzita v Košiciach 640,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tužkový pH/ konduktometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termokamera FLIR C3 alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 880,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronický teplomer s ponorným/vpichovým čidlom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 82,68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multimeter RIGOL DM 3068 Technická univerzita v Košiciach 838,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anemometer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 367,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Technická univerzita v Košiciach 3 850,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
sonda prúdová, sonda napäťová Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórny napájací zdroj programovateľný Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
spektrálny analyzátor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osciloskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Picoscope, Osciloskop, RLC mostík, Tester inštalácií, Termovízna kamera, Priemyselný robot Nitriansky samosprávny kraj 36 854,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anemometer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
MIT 1025 MEGGER Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 170,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Merací laser + statív BT 150 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drôtový snímač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 156,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Regulovateľný DC zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 440,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny merací prístroj Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 404,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Merací prístroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
GOM-805 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
FLUKE 8845A Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 985,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny zdroj Technická univerzita v Košiciach 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj na meranie kvality elektrickej energie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 590,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplomer s vlhkomerom Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Analyzátor Spectran HF-60100 V4 Technická univerzita v Košiciach 1 650,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Signálny generátor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 255,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
,,Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v přihraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje" - prístroje, didaktické pomôcky Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 4 680,20 EUR 2019 Tovary Áno 1
Meracie prístroje - skúšačka elektrická Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 378,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421484725700


micronix@micronix.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 183 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miloslav Mareš
Adresa:
Velké Kunratické 20 Kunratice - Praha 4 14800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Mareš
Adresa:
Kollárova 3822/44 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Blanka Gondová, advokát
Adresa:
Skuteckého 30 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×