Dodávateľ

INSEMPRE s.r.o.

Ľubotice
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INSEMPRE s.r.o.

IČO: 47563028

Adresa: Bardejovská 43A, Ľubotice

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2439

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Marec 2020

Záznam platný do: 3. Marec 2023

Posledná zmena: 5. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 53 611,74 EUR 28 28
2018 13 297,88 EUR 5 5
2019 14 961,83 EUR 5 5
2020 340,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 53 611,74 EUR 28 28
2018 13 297,88 EUR 5 5
2019 14 961,83 EUR 5 5
2020 340,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 863,33 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 19 771,50 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 440,00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 19 649,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 340,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 660,00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 249,99 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 9 661,26 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 3 500,00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 3 748,16 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 705,88 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 744,17 EUR
Slovenské národné múzeum 3 2 140,00 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 1 400,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 640,00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 5 4 599,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 1 000,00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 549,17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 120,00 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 3 508,33 EUR
Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 1 108,33 EUR
Obec Sedlice 2 4 813,33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Samosvorné spony drôtené. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová farebná , čiernobiela k PC Slovenské národné múzeum 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňová mraznička Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 660,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
krmivo pre ryby ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 19 651,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skrinky na hasiace prístroje Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka mestského mobiliáru Mesto Stará Ľubovňa 11 593,52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 4 210,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brašňa s náradím 1000V 24-dielna Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dochádzkové hodiny Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Preglejka a tmel na drevo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové policové regály Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 895,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reflexná vesta detská Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, Bardejov 130,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka betónových skruží a poklopov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
alkalické batérie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samosvorné spony drôtené. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rezivo Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hrdlové železobetónové rúry Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 795,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojany na vlajky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrôtový snímač čiarových kódov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dámska a pánska figurína Slovenské národné múzeum 901,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spínače Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 036,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samosvorné spony drôtené. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradný nábytok Slovenské národné múzeum 590,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viazacia PES páska Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 305,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - Kovový bezskrutkový regál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 497,18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Práčka LG F70A8HDN2 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 440,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoly Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stohovacia plechová plnostenná paleta Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 198,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok-vitríny Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 550,26 EUR 2018 Tovary Nie 1
IBC kontajnery s plastovou paletou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 720,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Železobetónové rúry Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hrdlové železobetónové rúry Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 290,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viazacia PES páska Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoformátové zatrávňovače (vegetačné tvárnice) Obec Sedlice 2 500,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sanačné malty a náterové materiály Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 797,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoformátové zatrávňovače (vegetačné tvárnice) Obec Sedlice 3 276,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Hrdlové železobetónové rúry Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 870,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Relaxačné kreslo z ohýbaného dreva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 408,00 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 39 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Kušvara
Adresa:
Bardejovská 43A Ľubotice 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Kušvara
Adresa:
Bardejovská 43A Ľubotice 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
23. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Daniel Boľanovský
Adresa:
Slovenská 69 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×