Obstarávateľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany

Piešťany

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 1 633 585,00 EUR 5
2015 1 255 650,00 EUR 15
2016 4 958 517,00 EUR 12
2017 2 114 469,00 EUR 9
2018 9 900 631,00 EUR 7
2019 7 792 710,00 EUR 11

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2018 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 6 317 007,00 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 4 1 049 833,00 EUR
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 1 113 195,00 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 1 46 166,00 EUR
BEST STAV, s.r.o. 1 231 813,00 EUR
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 2 767 336,00 EUR
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia 1 109 010,00 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 6 5 186 811,00 EUR
T M G , a.s. 5 2 181 045,00 EUR
CHEMOLAK a.s. 1 194 529,00 EUR
BONUL, s.r.o. 7 1 047 796,00 EUR
Dušan Ondrišík 1 230 910,00 EUR
Agrona, spol. s r.o. 1 35 068,00 EUR
Michal Hruška - MET AGRO 1 111 444,00 EUR
GAZDA, spol. s r.o. 3 215 600,00 EUR
Ing. Vít Drgon Fi DRGON 1 46 945,00 EUR
Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o. 2 1 089 021,00 EUR
FERONA Slovakia, a.s. 1 23 018,00 EUR
Ing.Róbert Križan EUROCAR 3 73 356,00 EUR
LUMIRO s.r.o. 2 79 280,00 EUR
LIBETO a.s. 2 82 780,00 EUR
DOPRAVOSPOL, spol. s r.o. 2 67 687,00 EUR
RBR Betón, s.r.o. 1 29 954,00 EUR
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 11 218 819,00 EUR
Živa SK s.r.o. 1 285 245,00 EUR
KAMEŇOLOMY, s.r.o. 10 428 867,00 EUR
Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. 3 37 060,00 EUR
PK Doprastav, a.s. 7 211 914,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 18 500,00 EUR
CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o. 2 37 459,00 EUR
TENET-PRAKTIK, s.r.o. 2 55 867,00 EUR
KAISER Eastern Europe, s.r.o. 1 5 492,00 EUR
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. 1 107 975,00 EUR
MBM-STAV, s.r.o. 1 10 024,00 EUR
SLOVSKAL, s.r.o. 4 241 885,00 EUR
Tradestone Slovakia s.r.o. 4 653 236,00 EUR
KAMEŇOLOMY, s.r.o. 1 775,00 EUR
Hana Hubináková 1 96 000,00 EUR
REVELS s.r.o. 1 639 095,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 140 000,00 EUR
LENIA INDUS SECURITY, s. r. o. 2 1 090 410,00 EUR
Slovskal, s.r.o. 9 314 690,00 EUR
IMS-GEO, s.r.o. 12 63 170,00 EUR
ROSSETA s.r.o. 1 4 747 805,00 EUR
STAVEBNÍ CENTRUM Group s.r.o. 1 216 910,00 EUR
SLOVSKAL, s.r.o. 6 3 592,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
ROUNDUP BIAKTIV 127 044,00 109 010,00 85.8% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Nováky – vodozádržné opatrenia na toku Nitra 1 034 504,00 589 176,00 56.95% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Nadlice – Nadlický potok, sfunkčnenie jestvujúceho poldra 249 108,00 169 310,00 67.96% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Opatrenia na prítokoch Handlovky – Račí potok 405 515,00 257 147,00 63.41% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Farby, laky, riedidlá 205 540,00 194 529,00 94.64% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
VS Orava – rekonštrukcia koruny priehrady a ŽB rímsy – Doplňujúce stavebné práce 193 178,00 193 177,50 99.99% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Trávové semeno 35 068,00 35 068,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na traktory (ZETOR) 155 779,00 111 444,00 71.53% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na motorové píly ( STHIL, Husqvarna ) 133 781,00 133 780,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Náhradné diely na krovinorezy (STIHL, Husqvarna) 128 766,00 128 765,00 99.99% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Betóny 199 872,00 199 063,00 99.59% EUR 2015 Tovary Nie 5 Áno
Prefabrikované panely 190 313,00 188 737,00 99.17% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
ND na Tatru T 815 6 132,00 6 132,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
ND na Tatru T 815 32 695,00 32 695,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Elektromateriál 38 364,00 38 364,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Strážna služba 1 163 808,00 290 949,00 24.99% EUR 2014 Služby Nie 4 Áno
ND na Tatru T 815 34 529,00 34 529,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Elektromateriál 17 503,00 17 503,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Prefabrikáty 52 150,00 52 150,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Betóny 49 449,00 49 449,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 3 Áno
Kameň 57 485,00 57 482,00 99.99% EUR 2016 Tovary Áno 6 Áno
Náhradné diely na Schaeff - HS 40 5 492,00 5 492,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Hutný materiál 23 018,00 23 018,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Kameň 96 754,00 96 753,00 99.99% EUR 2015 Tovary Áno 5 Áno
Kameň 36 131,00 36 130,00 99.99% EUR 2016 Tovary Neuvedené 5 Áno
Žitná – Radiša, Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta 419 664,00 257 359,00 61.32% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Rybany – Bebrava, vodozádržné objekty 625 731,00 329 341,00 52.63% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, jestvujúca prehrádzka 425 570,00 228 667,00 53.73% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Handlová – stabilizačné opatrenia na toku Handlovka 1 276 151,00 973 283,00 76.26% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Náhradné diely na UDS (Univerzálny dokončovací stroj) 65 993,00 107 975,00 163.61% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Upratovanie priestorov Administratívnej budovy a priestorov vodohospodárskych laboratórií v Piešťanoch 79 200,00 96 000,00 121.21% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Protipovodnové opatrenia v meste Nováky - DOPLNOK SO-1 Brod 283 465,00 192 129,00 67.77% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
OPATRENIA NA PRÍTOKOCH HANDLOVKY – JALOVSKÝ POTOK 60 811,00 46 166,00 75.91% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Lomový kameň a kamenivo 207 000,00 207 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Veľké Uherce – Drahožica, vodná nádrž 173 695,00 113 195,00 65.16% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Lomový kameň a kamenivo 4 672,00 4 672,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo 345 080,00 234 466,00 67.94% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Povodňové zabezpečovacie práce na VS Hričov, VS Nosice a VS Dolné Kočkovce - zahádzka lomového kameňa, zmena podmienok 230 910,00 230 910,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
VS Sučany PK oprava havárie, SO 01 Prívodný kanál tesnenie zhybka km 7,3 639 095,00 639 095,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Žacia technika pre protipovodňovú ochranu rieky Nitra 313 206,00 285 245,00 91.07% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Hydraulický výskum vývaru a podhatia VD Hričov 140 000,00 140 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Strážna služba 92 883,00 92 883,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Lomový kameň 800 755,00 800 755,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 6 Áno
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 338 783,00 338 783,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
VS Hričov - dodatočné kotvenie pilierov hate 2018 Práce Nie 0 Nie
Lomový kameň 800 755,00 800 755,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 8 Áno
Strážna služba OZ Piešťany 2 399 275,00 2 399 275,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 3 Áno
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými 81 670,00 81 670,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 14 Áno
Dotesnenie OH rieky Nitra v rkm 42,330 - 48,456 5 386 510,00 3 349 075,00 62.17% EUR 2018 Práce Nie 6 Áno
Lomový kameň 73 614,00 73 613,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 5 Áno
Lomový kameň 55 430,00 55 429,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 5 Áno
Lomový kameň a kamenivo 24 877,00 24 877,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Vodostavebný betón 2019 Tovary Nie 0 Nie
Strážna služba OZ Piešťany 122 436,00 122 435,00 99.99% EUR 2019 Služby Nie 3 Áno
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica 2 612 843,00 2 587 974,00 99.04% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica - stavebný materiál 218 775,00 216 910,00 99.14% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Lomový kameň 20 944,00 20 943,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 4 Áno
Lomový kameň 26 550,00 26 548,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 6 Áno
Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k. ú. Raková, rkm 0,0 - 6,5 4 596 567,00 4 747 805,00 103.29% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Lomový kameň 20 361,00 20 361,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 3 Áno
Lomový kameň 20 313,00 20 312,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 4 Ánohttp://www.svp.sk


+421337764218
+421337764218


olga.kralikova@svp.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 173 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×