Dodávateľ

PYRA, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PYRA, spol. s r.o.

IČO: 31396623

Adresa: Vajnorská 103, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3096

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Máj 2020

Záznam platný do: 20. Máj 2023

Posledná zmena: 28. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 572 593,00 EUR 6 6
2015 147 776,00 EUR 3 3
2016 2 659 352,83 EUR 15 15
2017 464 052,50 EUR 10 10
2018 3 003 077,60 EUR 14 15
2019 259 032,38 EUR 9 9
2020 510 430,94 EUR 12 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 277 880,00 EUR 3 3
2015 442 489,00 EUR 6 6
2016 2 609 352,83 EUR 14 14
2017 514 052,50 EUR 11 11
2018 2 644 150,60 EUR 13 14
2019 617 959,38 EUR 10 10
2020 510 430,94 EUR 12 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 3 175 317,64 3175317.64 EUR
Mesto Prešov 1 9 350,00 9350.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 2 883 769,71 2883769.71 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 266,66 266.66 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 291,66 291.66 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 95,00 95.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 2 400,00 2400.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 11 90 328,93 90328.93 EUR
Centrum výcviku Lešť 6 170 878,89 170878.89 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 12 500,00 12500.00 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 1 243 696,92 1243696.92 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 749,00 1749.00 EUR
Mesto Michalovce 1 1 129,17 1129.17 EUR
Obec Jablonica 1 24 541,67 24541.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ručný merač počasia - Anemometer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 000,00 75000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
7 - kusov - Videoendoskop Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 28 378,00 28378.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Geologické prieskumné prístroje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 62 000,00 62000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Širokopásmový rušič rádiového roznetu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 72 000,00 72000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Ťažký ochranný pyrotechnický oblek Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 175 000,00 175000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čižmy gumové váľané pre odsúdených Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 12 880,00 12880.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Puzdro na pištol Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 144 713,00 144713.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Ženíjna munícia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 400 000,00 2400000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náboje do ručných strelných zbraní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 357 780,00 3357780.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Náboje do ručných strelných zbraní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 896 250,00 896250.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čižmy gumové váľané pre odsúdených Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 442,00 2442.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Náboje do ručných strelných zbraní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 291 530,00 1291530.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Puzdro na pištol Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 58 039,00 58039.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Náboje do ručných strelných zbraní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 120 100,00 6120100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na mobilný inšpekčný systém HCV-Mobile V2 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 616 000,00 616000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Mobilný RTG systém a príslušenstvo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 598 000,00 598000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické skladacie chrániče sluchu pre streleckých inštruktorov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 198,40 8198.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skupinový merač tepu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 920,00 4920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotografické zariadenia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup termokamery Mesto Prešov 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Binokulány ďalekohľad Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka munície Centrum výcviku Lešť 14 839,00 14839.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiapka "bareta" Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 010,00 1010.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál nevyhnutný na vykonávanie výcviku streleckej prípravy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 612,00 6612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termovízna kamera Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 91 200,00 91200.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ochranné okuliare Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 48 000,00 48000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zastavovací štvorrohý ježko - Caltrop Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chrániče sluchu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 84 000,00 84000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
9 - miestne motorové vozidlo so svetelným a zvukovým výstražným zariadením a pracovným osvetlením Obec Jablonica 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Munícia do ručných zbraní 7,62 mm cvičný náboj vz. 43 skrátené označenie 7,62-Cv-43, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detektor kovov XP DEUS V4 CZ- 28 cm 2D, XP DEUS V4CZ WS 4 Slovenské národné múzeum 1 750,00 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné okuliare a chrániče sluchu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 144 000,00 144000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Evakuačná sieť do podvesu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 149 268,00 149268.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup a dodávka munície v roku 2017 Centrum výcviku Lešť 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka munície v roku 2017 Centrum výcviku Lešť 19 339,00 19339.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prilba taktická Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 55 941,60 55941.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka munície v roku 2018 Centrum výcviku Lešť 56 194,00 56194.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cestný blikač LED v kufríku (6-pack), chemické svetlo (tyčinka červená) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 880,00 2880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemické svetlá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 832,00 23832.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Detektor munície - Súprava Centrum výcviku Lešť 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Armádny, vojenský stan Mesto Michalovce 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anemometer s aplikovanou balistikou a bluetooth Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 500,00 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zodolnený PDA (vreckový počítač) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 500,00 17500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pyrotechnický robot Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ťažký pyrotechnický oblek Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 120 000,00 120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromuskulárny paralyzátor s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 593,00 15593.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pyrotechnika a výbušky pre zabezpečenie MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 162 200,00 1162200.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Ženíjna munícia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 358 927,00 358927.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Slzotvorné prostriedky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 11 233,00 11233.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zásahové výbušky P 2 s pákovým zapaľovačom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 784,00 2784.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zásahové výbušky ZV 6 s pákovým zapaľovačom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 9 990,00 9990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dymový granát DG 50 Police s pákovým zapaľovačom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 436,00 2436.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výbušniny Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 142 200,00 142200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Slzotvorné prostriedky - náhradný zásobník JPX Jet Protector Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 122,80 122.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chrániče sluchu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 102 600,00 102600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové putá textilné Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 73 680,00 73680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranný štít Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 127,50 127.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Páska lepiaca obojstranná vodeodolná extra silná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 990,00 990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické svetlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 890,01 9890.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické svetlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 876,60 9876.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sada náradia k otváraniu dverí taktická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 600,00 6600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemické svetlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 063,00 1063.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náboje kal. 7,62 x 39 mm FMJ Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 43 200,00 43200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka munície na roky 2020 a 2021 Centrum výcviku Lešť 90 000,00 90000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne okuliare s balistickou ochranou zraku, Taktické tienidlá s balistickou ochranou zraku Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166 445,03 166445.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Putá pántové kovové s poistkou Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 14 040,00 14040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výbušniny Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 221 786,00 221786.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Zásahové výbušky ZV 6 s pákovým zapaľovačom alebo ekvivalent Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 800,00 4800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 162 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Appel
Adresa:
Sartorisova 10/15960 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Appel
Adresa:
Sartorisova 10/15960 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Juraj Mravčák
Adresa:
Keltská 96 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Meno:
JUDr. Michal Miškovič – advokátska kancelária s. r. o.
Adresa:
Palisády 32 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 27.07.2017 do: 12.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Zdravotnícke pomôcky XVII 96 000,00 EUR Tovary 17. Apríl 2020 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky PYRA, spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×