Dodávateľ

JEEL, s.r.o.

Zvolen
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JEEL, s.r.o.

IČO: 36058572

Adresa: Študentská 32, Zvolen

Registračné číslo: 2019/3-PO-F36

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Marec 2019

Záznam platný do: 8. Marec 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 561,20 EUR 10 10
2017 949,16 EUR 2 2
2018 50 763,67 EUR 3 3
2019 3 373,97 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 561,20 EUR 10 10
2017 949,16 EUR 2 2
2018 50 763,67 EUR 3 3
2019 3 373,97 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 0,00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 1 449,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 49 803,67 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 1 615,83 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 847,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1 729,20 EUR
IUVENTA 1 425,00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 0,00 EUR
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 1 1 973,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 4 040,00 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 287,00 EUR
Obec Dolné Kočkovce 1 833,30 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 645,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia/Kežmarok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 536,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia/Stará Ľubovňa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 695,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia alebo ekvivalent Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické skúšky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 800,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka o odborná skúška trafostanice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky el. rozvodov Ekonomická univerzita v Bratislave 5 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky svetelnej a zásuvkovej inštalácie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 108,34 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické skúšky elektrických spotrebičov a elektrického náradia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 833,33 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie elektr. zariadení Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 4 892,76 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, revízie bleskozvodov,odborné skúšky elektrických spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 550,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 965,40 EUR 2017 Služby Nie 1
Rôzne služby - Revízie elektrických zariadení Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 934,40 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z, s odvolaním na STN 33 1600, STN 33 1610, STN 33 1500 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 600,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 143 823,12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov IUVENTA 800,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Revízie elektrických zariadení Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 490,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 284,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení Obec Dolné Kočkovce 1 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 38 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Lauro
Adresa:
Gorkého 760/14 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×