Dodávateľ

ŠTÝL EU s.r.o.

Vyšný Kazimír
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ŠTÝL EU s. r. o.

IČO: 45329478

Adresa: 23, Vyšný Kazimír

Registračné číslo: 2021/6-PO-F6669

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Jún 2021

Záznam platný do: 1. Jún 2024

Posledná zmena: 8. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 196 528,43 EUR 44 44
2017 245 798,85 EUR 42 42
2018 239 202,17 EUR 28 28
2019 1 065 458,98 EUR 42 42
2020 7 571,49 EUR 9 9
2021 4 786,38 EUR 8 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 196 528,43 EUR 44 44
2017 245 798,85 EUR 42 42
2018 261 937,17 EUR 30 30
2019 1 042 723,98 EUR 40 40
2020 7 571,49 EUR 9 9
2021 4 786,38 EUR 8 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 92 817,02 92817.02 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 58 130,01 58130.01 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 49 625,00 49625.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 235 156,66 235156.66 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 3 358,33 3358.33 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 27 857,60 27857.60 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 20 681,83 20681.83 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 4 499,00 4499.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 1 291,66 1291.66 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 1 278,99 1278.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 2 239,17 2239.17 EUR
Mesto Medzilaborce 1 2 158,33 2158.33 EUR
Obec Davidov 1 0,00 0.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 3 502,00 3502.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 18 114,88 18114.88 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 20 240,83 20240.83 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 415,30 415.30 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 5 575,00 5575.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 1 020,00 1020.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 737,50 737.50 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 19 295,00 19295.00 EUR
Mesto Turzovka 1 82 500,00 82500.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 090,00 1090.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 3 560,00 3560.00 EUR
Slovenské národné múzeum 6 2 826,27 2826.27 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 457,50 457.50 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 816,67 816.67 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 6 3 168,00 3168.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 649,00 649.00 EUR
Obec Sačurov 2 272 082,67 272082.67 EUR
Obec Šarišská Trstená 1 73 333,33 73333.33 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 3 37 681,67 37681.67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 2 665,83 2665.83 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 14 155,00 14155.00 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 5 4 172,00 4172.00 EUR
Mesto Veľké Kapušany 1 0,00 0.00 EUR
Obec Dlhé Klčovo 1 108 333,33 108333.33 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 51 904,17 51904.17 EUR
Obec Semerovo 2 287,50 287.50 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 2 200,00 2200.00 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 9 166,67 9166.67 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 3 641,67 3641.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 249,17 1249.17 EUR
Obec Hybe 1 13 432,50 13432.50 EUR
Obec Tomášovce 1 228,33 228.33 EUR
Obec Ňagov 1 2 333,33 2333.33 EUR
Obec Vyšná Sitnica 2 290,59 290.59 EUR
Obec Vyšná Slaná 1 71 000,00 71000.00 EUR
Obec Malé Dvorníky 1 20 583,33 20583.33 EUR
Obec Kajal 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Spišské Vlachy 1 608,33 608.33 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 18 750,00 18750.00 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 499,17 499.17 EUR
Obec Vinodol 1 127 916,67 127916.67 EUR
Obec Hrabušice 1 0,00 0.00 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 1 133,33 133.33 EUR
Centrum účelových zariadení 1 1 140,00 1140.00 EUR
Obec Topoľníky 1 1 566,67 1566.67 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 1 2 450,00 2450.00 EUR
Spojená škola 1 158,33 158.33 EUR
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. 1 5 900,00 5900.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 5 950,00 5950.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 1 770,00 1770.00 EUR
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 1 2 108,33 2108.33 EUR
SLOVCLEAN a.s. 1 4 400,00 4400.00 EUR
Obec Slovenské Nové Mesto 1 51 233,33 51233.33 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 1 083,33 1083.33 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 299,17 299.17 EUR
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 1 0,00 0.00 EUR
Mestský podnik služieb mesta Strážske 1 26 980,00 26980.00 EUR
Firma Gulik s.r.o. 1 6 600,00 6600.00 EUR
Obecný podnik služieb s.r.o. Bystré 1 147 997,00 147997.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Benzínová rotačná kosačka s pojazdom Obec Družstevná pri Hornáde 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Transportné kolieska a paletizačný vozík Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 807,20 1807.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručne brúsený krištáľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 979,20 3979.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bandasky a kanistre Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 358,00 358.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez Stihl FS 410 C-E Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lanový navijak Bystroň 4t LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny motorový krovinorez STIHL FS 460 C-EM Obec Družstevná pri Hornáde 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Vyvetvovacia motorová píla Husqvarna 525PT5S, alebo ekvivalent ; Reťazová motorová píla Husqvarna 550 XP, alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 760,00 2760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Závesný lodný motor 20HP, 4-taktný Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Vyšná Sitnica 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
elektrocentrála alebo ekvivalent SLOVCLEAN a.s. 6 050,00 6050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely a spotrebný materiál na záhradnú techniku MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vibračný valec ručne vedený s hydrostatickým pohonom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vapex - absorbent Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 918,00 1918.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely na motorové píly a vyvetvovače Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 750,00 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor, príves, čelný nakladač, drvič Obec Kajal 67 013,60 67013.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na separovaný zber Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka kĺbová zn.Stiga PARK 540 LPX s príslušenstvom, alebo ekvivalent Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová motorová píla Stihl MS 261 C-M - 11412003080 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Struna do kosačky Obec Semerovo 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výkonný tichý kompresor so vzdušníkom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorový vŕtací skrutkovač so svietidlom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krovinorez Spojená škola 199,00 199.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vibračný valec ručne vedený - nový, Obec Topoľníky 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklo dverí spolujazdca vyhrievané Unimog U400 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prívesný vozík na prepravu psov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prívesná vysokozdvižná plošina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberný kôš na malotraktor JOHN DEERE 268/DB 1026R Technická univerzita v Košiciach 6 700,00 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks štiepkovača Mesto Moldava nad Bodvou 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny motorový krovinorez alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 798,00 798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorový vŕtací skrutkovač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 262,00 262.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rotačná benzínová kosačka s pojazdom, krovinorez, motorová píla, ochranné pracovné prostriedky Slovenské národné múzeum 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátorový vŕtací skrutkovač, sada bitov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Vyšná Sitnica 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákladné vozidlo s plachtovou nadstavbou a boxom na kuchynský odpad Mestský podnik služieb mesta Strážske 29 167,00 29167.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová motorová píla pre lesníctvo s príslušenstvom Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 547,00 547.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
silón žací do krovinorezu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aku rázový uťahovač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sorbenty, sorpčné prostriedky a odstraňovač ropných nečistôt Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 367,72 161367.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka motorová, krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 600,00 8600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka motorová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sypký sorbent na likvidáciu ropných látok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reťaze Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny motorový krovinorez STIHL FS 460 C-EM alebo ekvivalent Obec Družstevná pri Hornáde 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradný traktor Mestská časť Košice-Nad Jazerom 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovová kuka nádoba 110 l a kovový kontajner 1100 l Mesto Medzilaborce 2 853,00 2853.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup 9 ks krovinorezov pre vodohospodárske účely SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 7 567,47 7567.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jazdený malotraktor pre komunálne činnosti Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 19 800,00 19800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálna kosačka na dialkové ovládanie Obec Malé Dvorníky 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesný vozík do 1,5 t Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 242,50 3242.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesné vozíky na prepravu stavebných strojov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobná mechanizácia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 216,65 4216.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolný mini sústruh na kovy a plasty Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 743,86 743.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na motorové píly a krovinorezy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 768,00 768.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Struna do kosačky Obec Semerovo 430,00 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Olej a doplnky do krovinorezu STIHL FS 480 Slovenské národné múzeum 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez Mesto Spišské Vlachy 940,00 940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely a príslušenstvo pre kosačky, krovinorezy, píly.Silón na kosenie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolieska na vysokozdvižné vozíky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lesnický značkovací sprej SOPPEC-STRONG Marker 500ml Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 335,00 3335.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vapex - absorbent Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 001,00 2001.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rebrík trojdielny univerzálny ALVE FORTE 3x15 priečok Slovenské národné múzeum 251,00 251.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
profi žacie lanká Slovenské národné múzeum 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovač Firma Gulik s.r.o. 11 118,67 11118.67 EUR 2017 Tovary Áno 1
Motorové a hydraulické oleje Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 880,00 880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne motorové krovinorezy s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 038,00 2038.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 087,56 1087.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorový príves MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 14 148,00 14148.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Hydraulický olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne záhradnícke potreby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 401,00 2401.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kotúčová píla BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rázový uťahovač Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 530,00 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktor na zber, zvoz odpadov a komunálne práce Mesto Veľké Kapušany 24 350,00 24350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič biologického odpadu Obec Hrabušice 14 520,00 14520.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
nákup stolnej stojanovej vŕtačky Encyklopedický ústav SAV 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vaňový kontajner s odpruženým vekom 7m3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 700,00 8700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič odpadu pre zberný dvor Obec Hybe 16 120,00 16120.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technika na údržbu zelene Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 11 298,00 11298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Malá technika a prídavné zariadenia na údržbu verejných priestranstiev Obec Davidov 26 004,00 26004.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup komunálnej techniky Obec Šarišská Trstená 105 290,80 105290.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Krovinorez, píla, kosačka a nožnice motorové Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 430,00 3430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sypký sorbent na likvidáciu ropných látok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700,00 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Slovenské Nové Mesto 79 956,00 79956.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zberné nádoby na BRKO Obec Ňagov 6 090,00 6090.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Silón do krovinorezu, kompletná žacia hlava krovinorezu OLEOMAC 746T a STIGA SB 51 DS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320,00 320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy a motorové píly STIHL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 615,00 1615.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 222,00 222.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žacie struny do krovinorezov značky STIHL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 431,51 431.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oceľové lano Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prívesný vozík za vozidlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 440,00 1440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická rotačná kosačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Preosievač kompostu s vlastným pohonom Mesto Bánovce nad Bebravou 123 251,00 123251.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktorový príves jednonápravový s trojstranným vyklápaním ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 763,00 763.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup sorpčných materiálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 498,67 3498.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorová píla Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 760,00 760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál a zariadenia na zachytávanie nebezpečných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 063,00 1063.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príklepová vŕtačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 262,00 262.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drobná mechanizácia, Pracovné náradie dielenské, materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 17 823,00 17823.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poklopy a mreže Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 8 237,75 8237.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový fúkač a vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydrofóbna sorpčná rohož, hydrofóbna sorpčná drvina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorezy STIHL Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 822,00 822.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Excentrická brúska Obec Tomášovce 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vozidlo na zber a zvoz komunálneho odpadu Obecný podnik služieb s.r.o. Bystré 148 000,00 148000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stoje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65,78 65.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrický čistič potrubia REMS COBRA 22 "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Orlik SKS 28/250 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolesá Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka AL-KO 51.6 SP-B Plus Highline LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na BRKO Mesto Vranov nad Topľou 62 320,80 62320.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
Snehová fréza dvojstupňová Centrum účelových zariadení 1 210,00 1210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie elektrické a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 473,00 473.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyklápací príves Mesto Bánovce nad Bebravou 26 720,00 26720.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Motorový olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 563,00 563.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Univerzálny olej Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 517,00 517.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemerka lesnícka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyklápací príves Mesto Bánovce nad Bebravou 26 720,00 26720.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pneumatiky na kosačky pre Šamorín SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 815,00 1815.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propán - bután a propán v tlakových fľašiach. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 150,00 2150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jamkovač STIHL BT 360 alebo ekvivalent so zemným vrtákom 120 mm LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 699,00 1699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Značkovací sprej na drevo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 183,90 1183.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu Obec Vyšná Slaná 85 366,00 85366.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propán - bután a propán v tlakových fľašiach. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 820,00 1820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trojfázová elektrocentrála (generátor) so vznetovým agregátom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43 758,00 43758.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru s lopatou a paletovacími vidlami, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, jednonápravový náves s trojstranným vyklápaním, vaňové kontajnery Obec Dlhé Klčovo 133 676,00 133676.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Cement Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 020,00 3020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štiepkovač Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 300,00 18300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krovinorez Ekonomická univerzita v Bratislave 1 119,00 1119.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zlepšenie kvality ovzdušia Obec Vinodol 163 761,99 163761.99 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorový rosič STIHL SR 450 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 800,00 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručný motorový krovinorez STIHL FS 460 C-EM Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kolesový traktor s príslušenstvom Mesto Turzovka 105 287,19 105287.19 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunálny kosiaci traktor John Deere X950R a traktor John Deere 1026R alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Rača 63 190,00 63190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prevodové oleje SAE 75W90 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 73 690,00 73690.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prevodové oleje SAE 80W/90 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 906,00 28906.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyžínacie lanko Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 370,00 370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krovinorez benzínový STIHL FS 460 C-EM LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Akumulátorová kosačka AL-KO MOWEO 42,5 Li Slovenské národné múzeum 665,00 665.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Píla motorová Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propán-bután Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51,37 51.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 971,21 971.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sorbenty a sorpčné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 171 464,20 171464.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399,00 399.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zváračka CO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 233,00 1233.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup žacích strún a žacích hláv do krovinorezov značky STIHL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mulčovacie zariadenie za traktor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 39 000,00 39000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Strojné vybavenie Kompostárne Obec Sačurov 247 768,00 247768.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modulový betónový systém na výrobu kompostu vrátane montáže a uvedenia do prevádzky Obec Sačurov 122 611,97 122611.97 EUR 2019 Tovary Áno 1
Záhradný vysávač STIHL SH 86 l Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
traktorový jednonápravový náves trojstranne sklápateľný Zoologická záhrada Košice 12 300,00 12300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokozdvižná plošina na automobilovom podvozku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 87 600,00 87600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na opravu krovinorezov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 253,00 253.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
profesionálny motorový fukár a krovinorez Slovenské národné múzeum 775,00 775.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 356,04 356.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Malotraktor Vari MTVO GCVx200 s prívesom ANV-400, bubnovou kosačkou BDR 650V a príslušenstvom Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna, plastový kôš Obec Družstevná pri Hornáde 1 000,00 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne rozmetadlo posypového materiálu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 560,00 1560.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Benzínová Kosačka STIHL RM 545 T LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860,00 860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vysávač STIHL SE 62 E LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 135,00 135.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - žltá, zelená Obec Družstevná pri Hornáde 2 000,00 2000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57,28 57.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zberné nádoby na bioodpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 3 950,00 3950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Komponenty k motorovej píle model Husqvarna 372 XP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 660,00 660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Opravy motorových píl Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27,15 27.15 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy dielenských strojov a ručného náradia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24,77 24.77 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy malotraktorov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,60 22.6 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy vysokozdvižných vozíkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27,52 27.52 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy vysokozdvižných vozíkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 265 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Ivanov
Adresa:
Vyšný Kazimír 09409
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Ivanov
Adresa:
Vyšný Kazimír 09409
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o.
Adresa:
Ulica 1. mája Vranov nad Topľou 09301

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×