Osoba

JUDr. Daniel Křetínský


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
JUDr. Daniel Křetínský
Adresa:
Kostelní 12 Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Dátum Narodenia:
8. Júl 1975
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
53
Aktívne na UVOstat.sk:
17
Obstarávaní:
1
Zmlúv:
1
V celkovej hodnote:
0
Obstarávaní:
208
Zmlúv:
249
V celkovej hodnote:
1,551,395,288 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 Áno
SPP - distribúcia , a.s. 35910739 Áno
SEG s.r.o. 46883657 Áno
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 36442151 Áno
EGEM, s. r. o. 44193653 Áno
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 31411690 Áno
SOR SLOVAKIA, s.r.o. 36390551 Áno
ELTRA spol. s. r.o. 31674267 Áno
EGEM s. r. o. 63886464 Nie
SE Predaj, s. r. o. 44553412 Áno
Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 Áno
Elektrizace železnic Praha a. s. 47115921 Áno
eustream, a.s. 35910712 Áno
SOR Libchavy, spol. s r. o. 15030865 Áno
Elektroenergetické montáže, a.s. 36412767 Áno
Slovenské elektrárne, a.s. 35829052 Nie
I&C Energo a.s. 49433431 Áno
Centrum pre vedu a výskum, s. r. o. 36856738 Nie
SSE-Solar, s.r.o. 45506418 Nie
EP Commodities, a.s. 03437680 Nie
SES ENERGY, a.s. 35770988 Nie
SLOVGEOTERM a.s. 31335365 Nie
NAFTA a.s. 36286192 Nie
Alternative Energy, s.r.o. 36822604 Nie
Triskata, s.r.o. 36776416 Nie
SPP Infrastructure, a.s. 47228709 Nie
SPV100, s.r.o. 46694463 Nie
SSE - Metrológia, s.r.o. 36411141 Nie
Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o. 44225733 Nie
ARISUN, s.r.o. 45441171 Nie
Claymore Equity, s.r.o. 44707371 Nie
EP ENERGY TRADING, a.s. 27386643 Nie
POZAGAS a.s. 31435688 Nie
GEOTERM KOŠICE, a.s. 36210137 Nie
SPP - distribúcia Servis, s.r.o. 46816097 Nie
EP Energy, a.s. 29259428 Nie
Ochrana a bezpečnosť SE, a.s. 36560791 Nie
SE Služby inžinierskych stavieb, s. r. o. 48263842 Nie
Slovak Gas Holding B.V. 811683102 Nie
Czech Gas Holding Investment B.V. 852451726 Nie
SPP Storage, s.r.o. 24822191 Nie
EP Coal Trading, a.s. 04411137 Nie
EOP HOKA SK, s.r.o. 50643495 Áno
SSE CZ, s.r.o. 27404986 Nie
AVE CZ odpadové hospodařství s.r.o. 49356089 Áno
SSE - MVE, s.r.o. 51865599 Nie
Stredoslovenská energetika Obchod, a. s. 51865467 Nie
EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o. 35846801 Nie
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Zabezpečenie služby Title Transfer 2,000 EUR 21. December 2015
Mesto Nová Dubnica Dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica, SO.09 Prekládka 22 kV rozvodov. 73,196 EUR 2. September 2014
Obec Trakovice Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trakovice 141,363 EUR 16. Október 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ 364,938,980 EUR 7. Júl 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,852 EUR 8. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 33,127 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,006 EUR 8. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,160 EUR 2. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 6,687 EUR 8. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 6,163 EUR 9. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,622 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,697 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,815 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 7,318 EUR 9. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 4,622 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,081 EUR 8. Február 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 12,609 EUR 5. Február 2016
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 579,140 EUR 31. Marec 2015
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Nákup nízkopodlažných elektrobusov 3,780,000 EUR 14. December 2015
Slovenské elektrárne, a.s. IPR ENO09012 Generálna oprava 1. a 2. bloku Elektráreň Nováky – časť Kotol 12,489,000 EUR 24. November 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia za odchýlku 1,050,379 EUR 22. December 2014
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 567,050 EUR 30. September 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za II. Q. 2014 168,714 EUR 12. December 2012
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a pre pripojenie k prepravnej sieti 1,000,000 EUR 27. Október 2015
Obec Podbrezová Služba verejného osvetlenia obce Podbrezová 30,000 EUR 25. Máj 2015
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Prístup do prepravnej siete zemného plynu, preprava zemného plynu a poskytovanie služby Title Transfer 30,030,000 EUR 1. December 2014
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 546 EUR 28. Január 2016
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2017 a 2018 248,442 EUR 11. November 2016
Mesto Modra Dodávka elektrickej energie pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku 149,503 EUR 5. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 90,785 EUR 21. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 118,208 EUR 5. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 40,665 EUR 6. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 234,093 EUR 6. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 2,298 EUR 20. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 678 EUR 20. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 25,513 EUR 20. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 5,390 EUR 20. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 3,842 EUR 20. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 16,014 EUR 20. December 2016
MH Invest, s.r.o. Rezervovanie distribučnej kapacity pre odberateľov plynu v rámci projektu budovania strategického parku 600,000 EUR 30. Január 2017
Západoslovenská distribučná, a.s. Nitra - 2x110kV káblové vedenie 2,851,111 EUR 6. Marec 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Dodávka zemného plynu 561,600 EUR 24. Apríl 2017
EKO - podnik verejnoprospešných služieb NÁKUP ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU PRE EKO PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB“ 26,919 EUR 26. Apríl 2017
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup autobusov do 12,2 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 6,873,000 EUR 26. Jún 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 6,073,470 EUR 13. Október 2017
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 1,620,450 EUR 23. Október 2017
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2018 120,959 EUR 22. November 2017
Slovenské elektrárne, a.s. Dokončenie prác na bloku 4 (Elektro a systém kontroly riadenia) pre konvenčný ostrov v MO34 14,500,000 EUR 30. November 2017
Službyt Nitra, s.r.o. Dodávka elektriny 141,183 EUR 6. December 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 341,352 EUR 11. August 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 16,704 EUR 29. December 2017
Mesto Žiar nad Hronom Dodávka elektrickej energie 204,905 EUR 27. December 2017
Združenie miest a obcí Žitného ostrova Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMOŽO 157,364 EUR 5. Marec 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa 12,433,462 EUR 24. Apríl 2018
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 155,723 EUR 15. Jún 2018
Obec Divinka Dodávka zemného plynu 1,580 EUR 5. Február 2016
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2019 a 2020 - odberné miesto FS KRAO Mochovce 300,858 EUR 7. November 2018
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 15,063 EUR 27. November 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 417,948 EUR 31. December 2018
Mesto Martin Dodávka a distribúcia elektrickej energie 114,579 EUR 9. November 2017
Spojená škola internátna Združená dodávka elektriny 5,844 EUR 30. November 2017
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Elektrická energia 65,000 EUR 13. December 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor BN 9,5 1,400 EUR 2. Marec 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Rekonštrukcia VN časti transformátorovej stanice, výmena odpojovačov 22kV dodávka transformátora. 28,500 EUR 7. Marec 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,855 EUR 24. Marec 2016
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia 18,705 EUR 25. Apríl 2016
Základná škola s materskou školou Rosina Dodávka elektrickej energie 40,021 EUR 13. September 2016
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Elektrická energia 23,018 EUR 9. November 2016
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Dodávka elektrickej energie 22,859 EUR 21. November 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 3,850 EUR 28. November 2016
Mesto Nová Baňa Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 88,168 EUR 7. December 2016
Technické služby, príspevková organizácia mesta Dodávka elektrickej energie 46,352 EUR 9. December 2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Dodávka elektrickej energie 3,072 EUR 12. December 2016
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. Dodávka elektrickej energie 84,998 EUR 15. December 2016
Obec Turňa nad Bodvou Služby v odpadovom hospodárstve. 180,465 EUR 26. Február 2016
Spojená škola Autobus 150,000 EUR 16. Jún 2014
Obec Liptovská Štiavnica Služba verejného osvetlenia obce Liptovská Štiavnica 7,896 EUR 17. Júl 2015
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Dodávka elektrickej energie a zemného plynu 1,900,000 EUR 9. Jún 2016
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 1,860 EUR 22. December 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 477,738 EUR 31. Marec 2016
Obstarávacie trhovisko Slovenska Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - CVO115 520,727 EUR 8. Október 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 1,473,341 EUR 30. Jún 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 1,032,809 EUR 30. Jún 2015
Západoslovenská distribučná, a.s. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ 2. stupeň -VVN MREŽOVÉ STOŽIARE SKRUTKOVANÉ 8,206 EUR 30. Jún 2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Združená dodávka energií 41 EUR 14. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 30. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 7,477,000 EUR 30. December 2014
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 850,907 EUR 30. Jún 2016
Západoslovenská distribučná, a.s. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ 2. stupeň -VVN MREŽOVÉ STOŽIARE SKRUTKOVANÉ 3,465 EUR 31. December 2015
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Dodávka elektrickej energie pre obdobie 2017-18 846,905 EUR 12. December 2016
Mesto Poprad Dodávka elektrickej energie a plynu 172,378 EUR 20. December 2016
DataCentrum Elektrická energia 833,719 EUR 21. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 29. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 7,477,000 EUR 29. December 2016
Hlavné mesto SR Bratislava Dodávka elektrickej energie 18,250,000 EUR 29. December 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 7,000,000 EUR 9. Jún 2017
Obec Horný Hričov Služba verejného osvetlenia obce Horný Hričov 131,880 EUR 18. Júl 2017
Obec Poruba Služba verejného osvetlenia obce Poruba 123,000 EUR 31. Júl 2017
Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. Služba verejného osvetlenia obce Opatovce nad Nitrou 85,500 EUR 24. August 2017
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup elektrobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10,400,000 EUR 31. Október 2017
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Nákup elektriny 0 31. Január 2018
Mesto Poprad Dodávka elektriny 479,623 EUR 29. Január 2018
Mesto Žilina Dodávka elektrickej energie 2,067,322 EUR 12. Marec 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 175,583 EUR 28. Marec 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 519,418 EUR 31. Marec 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 119,870 EUR 11. August 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 497,507 EUR 11. August 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 213,077 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 135,410 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 380,111 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 704,122 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 32,172 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 3,222,428 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 37,903 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 149,182 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 248,235 EUR 21. December 2018
Technická univerzita v Košiciach Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE 83,747 EUR 20. December 2017
Obec Lieskovec Dodávka elektrickej energie 12,427 EUR 7. December 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Združená dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku 65,000 EUR 16. August 2017
Obec Hvozdnica Združená dodávka elektrickej energie 19,851 EUR 12. September 2017
Bytová správa, s.r.o. Dodávka zemného plynu na kalendárny rok 2018 23,740 EUR 6. Október 2017
Mesto Rajec Združená dodávka elektrickej energie 187,500 EUR 12. Október 2017
Vysoká škola výtvarných umení Elektrická energia 2018 72,370 EUR 30. November 2017
Obec Vysoká nad Kysucou Dodávka elektrickej energie 60,690 EUR 7. December 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,977 EUR 23. Máj 2016
Obec Oščadnica Dodávka elektrickej energie 113,866 EUR 15. Júl 2016
Obec Teplička nad Váhom Dodávka elektrickej energie 62,422 EUR 27. Október 2016
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Dodávka elektrickej energie - r. 2017, r.2018 115,000 EUR 22. November 2016
Špeciálna základná škola dodávka elektrickej energie 12,832 EUR 5. December 2016
Obec Malachov Dodávka elektrickej energie 15,000 EUR 13. December 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,390 EUR 28. December 2016
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Dodávka elektrickej energie 38,479 EUR 28. December 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 4,054 EUR 17. Január 2017
Obec Heľpa Elektrická energia 90,740 EUR 8. Marec 2017
Žilinský samosprávny kraj Dodávka elektrickej energie 69,798 EUR 27. Apríl 2018
Mesto Krásno nad Kysucou Dodávka elektrickej energie 148,333 EUR 28. Jún 2018
Bytová správa, s.r.o. Plaváreň - dodávka zemného plynu 23,398 EUR 11. August 2014
Mesto Nová Dubnica Okružná križovatka na ceste III/06164 pre napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica, S.O. 05 - Prekládka VTL plynovodu. 60,000 EUR 4. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za III. Q. 2014 174,747 EUR 12. December 2012
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Nákup elektrickej energie 4,550,000 EUR 15. Jún 2016
Mesto Žilina Elektrická energia 4,000,000 EUR 30. December 2014
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Prístup do prepravnej siete a prepravu plynu 60,000,000 EUR 21. December 2015
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 6,536 EUR 18. Júl 2016
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 1,959,748 EUR 31. December 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky 3,303,185 EUR 30. September 2014
Západoslovenská distribučná, a.s. 110 kV kábel a káblové súbory v trase ES Podunajské Biskupice - ES Slovnaft 2,499,000 EUR 24. September 2015
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 903,656 EUR 10. Október 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 286,189 EUR 15. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 27,038 EUR 24. November 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 120,541 EUR 3. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 1,191 EUR 11. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 2,184 EUR 10. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 4,765 EUR 9. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 257,104 EUR 18. December 2015
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 903,656 EUR 10. Október 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 4,000,000 EUR 9. Jún 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 3,600,000 EUR 3. August 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 27,134 EUR 8. Jún 2017
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 1,200,000 EUR 15. August 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 79,443 EUR 24. August 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 11,031 EUR 30. August 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) 5,025,903 EUR 18. December 2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) 6,077,204 EUR 18. December 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 21. December 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 7,477,000 EUR 21. December 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 411,988 EUR 11. August 2017
Slovenské elektrárne, a.s. Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol 14,357,382 EUR 18. Máj 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Púchov – Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia; ŽST Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia; Lúky pod Makytou – št. hr. ČR, KR trakčného vedenia 28,196,300 EUR 28. Máj 2018
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 704,803 EUR 11. August 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s. 9,825,000 EUR 6. August 2018
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa 2,726,700 EUR 24. Apríl 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 117,000,000 EUR 14. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 117,000,000 EUR 14. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 150,000,000 EUR 14. November 2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,648 EUR 26. Júl 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,750 EUR 18. Apríl 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gumové rohože pre kone 415 EUR 2. Máj 2017
Fakultná nemocnica Trenčín Združená dodávka zemného plynu 124,000 EUR 21. Jún 2017
Obec Vyhne Dodávka zemného plynu na 24 mesiacov trvania zmluvy 28,358 EUR 6. Október 2017
Technické služby, príspevková organizácia mesta Dodávka elektrickej energie 49,354 EUR 27. November 2017
Obec Zvolenská Slatina Dodávka elektrickej energie 79,850 EUR 13. December 2017
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 54,324 EUR 18. December 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12 1,945 EUR 8. Marec 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12 259 EUR 15. Marec 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 660 EUR 21. Apríl 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 872 EUR 7. Júl 2016
Obec Podhorie Dodávka elektrickej energie 15,804 EUR 31. Október 2016
Detská ozdravovňa Kremnické Bane Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 14,526 EUR 3. November 2016
Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. 21,416 EUR 15. November 2016
Obec Vysoká nad Kysucou Dodávka elektrickej energie 26,300 EUR 30. November 2016
Mesto Martin Dodávka a distribúcia elektrickej energie 114,601 EUR 5. December 2016
Obec Jasenie Dodávka elektrickej energie 28,076 EUR 9. December 2016
Obec Zvolenská Slatina Dodávka elektrickej energie 23,914 EUR 14. December 2016
Obec Horné Hámre Dodávka elektrickej energie 17,633 EUR 16. December 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu z lisovacieho kontajnera 85,371 EUR 20. Marec 2017
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 3,400 EUR 22. Marec 2017
Obec Lietava Služba verejného osvetlenia obce Lietava 10,800 EUR 1. December 2014
Obec Predmier Služba verejného osvetlenia obce predmier 96,750 EUR 12. Júl 2016
Mesto Nová Dubnica Dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica, SO 07/65 - Prekládka 22 kV rozvodov VN linka 158.159. 49,425 EUR 9. Apríl 2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. 237,050 EUR 3. December 2014
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup kĺbových autobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 15,410,000 EUR 7. August 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím zodpovednosti za ochýchlku - objednávky za IV. Q. 2014 481,624 EUR 12. December 2012
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia stredného Slovenska 1 EUR 22. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu 267,000,000 EUR 28. November 2014
Mesto Pezinok Dodávka elektrickej energie a plynu. 167,262 EUR 30. Október 2014
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 903,656 EUR 10. Október 2014
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 292,545 EUR 30. Jún 2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky 14,500,000 EUR 6. Jún 2014
Žilinská teplárenská, a.s. Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s. 40,860,000 EUR 17. Jún 2014
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Nákup nízkopodlažných elektrobusov 12,600,000 EUR 14. December 2015
Mesto Šamorín Zber a preprava komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek, Šamorín. 883,769 EUR 23. November 2015
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 3,600 EUR 15. Máj 2015
Západoslovenská distribučná, a.s. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ 2. stupeň -VVN MREŽOVÉ STOŽIARE SKRUTKOVANÉ 624,899 EUR 19. Jún 2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Združená dodávka elektrickej energie 492,265 EUR 31. December 2014
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Nákup elektrickej energie pre StVPS , a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad vrátane zodpovednosti za odchýlku 5,697,758 EUR 30. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 20,735,000 EUR 28. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu 7,477,000 EUR 28. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 11,348 EUR 31. Máj 2016
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 3,041,938 EUR 1. December 2016
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 314 EUR 28. November 2016
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Nákup autobusov do 18,8 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 10,527,000 EUR 26. Jún 2017
Obec Štiavnička Služba verejného osvetlenia obce Štiavnička 120,420 EUR 15. Jún 2017
Mesto Vrútky Dodávka elektrickej energie 313,846 EUR 9. Október 2017
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 53,191 EUR 31. Október 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa 4,465,597 EUR 24. Apríl 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 398,619 EUR 30. Jún 2018
Obec Seňa Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu 0 EUR 22. Január 2016
Východoslovenská distribučná, a. s. Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 4,900 EUR 28. September 2018
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Dodávka elektrickej energie 374,965 EUR 30. September 2018
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor EBN 10,5, NB 12, NB 18 1,206 EUR 23. Február 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Oprava trafostanice 33,000 EUR 7. Marec 2016
Obec Čakany Zber a odvoz tuhého komunálneho a separovaného odpadu 0 EUR 9. Máj 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,889 EUR 19. Máj 2016
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín Dodávka zemného plynu 13,527 EUR 4. Júl 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 2,692 EUR 28. September 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,914 EUR 3. Október 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 1,617 EUR 6. Október 2016
Mesto Bojnice Dodávka zemného plynu 18,845 EUR 7. November 2016
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna Dodávka elektrickej energie 9,002 EUR 21. November 2016
Obec Vysoká nad Kysucou Dodávka zemného plynu 24,350 EUR 6. December 2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Dodávka elektrickej energie 7,323 EUR 9. December 2016
DataCentrum Elektrická energia. 1,597 EUR 13. December 2016
Základná škola s materskou školou Nižná Združená dodávka elektrickej energie 36,661 EUR 13. December 2016
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Náhradné diely na autobusy Sor NB 12, NB 18 3,700 EUR 17. Február 2017
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. Dodávka elektrickej energie 19,683 EUR 16. Marec 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Gumové rohože 425 EUR 10. Máj 2018
Obec Oščadnica Dodávka elektrickej energie 145,386 EUR 1. August 2018
KRASBYT, s. r. o. Dodávka elektrickej energie 44,073 EUR 10. Júl 2018
Gymnázium bilingválne Dodávka elektrickej energie 13,194 EUR 29. Jún 2018
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Elektrická energia 41,917 EUR 5. Január 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×