Obstarávateľ

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Žilina

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 10 817 284,00 EUR 2
2017 10
2017 13 043 426,00 EUR 4
2018 13
2019 17
2020 8

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
TRANSTECH, a.s. 1 10 265 000,00 EUR
Prysmian Kablo s.r.o. 3 6 484 019,00 EUR
nkt cables s.r.o. 1 2 655 826,00 EUR
Schrack Technik s.r.o. 3 10 817 284,00 EUR
IFT InForm Technologies, a.s. 1 10 285 000,00 EUR
Meter&Control d.o.o. 2 10 802 580,00 EUR
D.A.L.I.-M.N., s.r.o. 1 11 635 000,00 EUR
ETD TRANSFORMÁTORY a.s. 3 3 376 000,00 EUR
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS 10 265 000,00 52 725 000,00 513.63% EUR 2016 Tovary Neuvedené 5 Áno
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS 552 284,00 552 284,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Výkonové transformátory 2 278 000,00 2 278 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Výkonové transformátory 1 098 000,00 1 098 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 2 Áno
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS 527 580,00 527 580,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble 9 139 846,00 9 139 845,00 99.99% EUR 2017 Tovary Neuvedené 4 Áno
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS 0,00 2017 Tovary Nie 4 Áno
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble 0,00 2017 Tovary Nie 4 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2017 Služby Nie 4 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2017 Služby Nie 3 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2017 Služby Nie 1 Áno
Rozvoj, obnova a údržba centrálneho riadiaceho informačného systému distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. 2017 Služby Nie 0 Nie
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové 0,00 2017 Tovary Nie 2 Áno
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble 0,00 2017 Tovary Nie 4 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2017 Služby Nie 7 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2017 Služby Nie 2 Áno
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové 0,00 2017 Tovary Nie 2 Áno
Výkonové transformátory 0,00 2018 Tovary Nie 2 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2018 Služby Nie 9 Áno
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble 0,00 2018 Tovary Nie 4 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2018 Služby Nie 10 Áno
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble 0,00 2018 Tovary Nie 4 Áno
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové 0,00 2018 Tovary Nie 2 Áno
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS 0,00 2018 Tovary Nie 2 Áno
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble 0,00 2018 Tovary Nie 3 Áno
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS 0,00 2018 Tovary Nie 2 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2018 Služby Nie 10 Áno
Fyzické odpočty elektromerov 0,00 2018 Služby Nie 1 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2018 Služby Nie 9 Áno
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble 0,00 2018 Tovary Nie 3 Áno
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble 0,00 2019 Tovary Nie 2 Áno
Betónové stožiare 0,00 2019 Tovary Nie 1 Áno
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS 0,00 2019 Tovary Nie 1 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2019 Služby Nie 8 Áno
NN (nízko napäťové) izolované zväzkové vodiče 2019 Tovary Nie 0 Nie
Fyzické odpočty elektromerov 0,00 2019 Služby Nie 1 Áno
Betónové stožiare 0,00 2019 Tovary Nie 1 Áno
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble 0,00 2019 Tovary Nie 3 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2019 Služby Nie 7 Áno
Distribučné transformátory 0,00 2019 Tovary Nie 4 Áno
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble 0,00 2019 Tovary Nie 3 Áno
Betónové stožiare 0,00 2019 Tovary Nie 1 Áno
Distribučné transformátory 0,00 2019 Tovary Nie 1 Áno
Distribučné transformátory 0,00 2019 Tovary Nie 8 Áno
Výkonové transformátory. 0,00 2019 Tovary Nie 1 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2019 Služby Nie 8 Áno
Betónové stožiare 0,00 2019 Tovary Nie 1 Áno
NN (nízko napäťové) izolované zväzkové vodiče 0,00 2019 Tovary Nie 2 Áno
Betónové stožiare 0,00 2020 Tovary Nie 1 Áno
NN (nízko napäťové) izolované zväzkové vodiče 0,00 2020 Tovary Nie 1 Áno
Fyzické odpočty elektromerov 0,00 2020 Služby Nie 1 Áno
VN (vysoko napäťové) a NN (nízko napäťové) zemné káble 0,00 2020 Tovary Nie 3 Áno
Distribučné transformátory 0,00 2020 Tovary Nie 2 Áno
Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniami 0,00 2020 Služby Nie 9 Áno
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové 0,00 2020 Tovary Nie 2 Áno
Inteligentné meracie systémy - Elektromery 0,00 2020 Tovary Nie 2 Ánohttp://www.sse-d.sk
http://www.ssd.sk


+421415192929


miroslav.stasinka@ssd.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 348 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×