Obstarávateľ

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.

Nitra

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 372 200,00 EUR 7
2015 1 727 281,00 EUR 14
2016 769 424,00 EUR 9
2017 1 241 465,00 EUR 12
2018 262 547,00 EUR 5
2019 84 400,00 EUR 2
2020 209 284,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 2
2018 3
2018 89 000,00 EUR 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Marián Šupa 1 29 700,00 EUR
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 7 285 886,00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 264 707,46 EUR
Air Products Slovakia, s.r.o. 1 23 889,00 EUR
AUDIOSCAN, s.r.o. 1 104 200,00 EUR
MEDIXRAY, s.r.o. 1 144 000,00 EUR
BAX PHARMA, s.r.o. 1 16 740,00 EUR
BIOFLEX, s.r.o. 1 31 490,00 EUR
SOFOS, s r. o. 1 40 320,00 EUR
Clinimed, s.r.o. 1 11 419,00 EUR
MR Diagnostic, s.r.o. 1 15 840,00 EUR
Askin & Co., spol. s r.o. 3 290 300,00 EUR
JUMICOL, s.r.o. 3 26 240,00 EUR
VITAMED.SK s. r. o. 1 82 250,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 149 655,00 EUR
ASV AGRONOVA s.r.o. 1 28 969,98 EUR
MED - ART, spol. s r.o. 13 1 812 875,00 EUR
DCX spol. s r. o. 3 100 700,00 EUR
Bio G s.r.o. 1 39 240,00 EUR
ZSE Energia, a.s. 2 106 000,00 EUR
MENERT spol. s r.o. 1 429 240,00 EUR
CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. 2 196 390,00 EUR
Pro - Klima, s.r.o. 1 24 000,00 EUR
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 1 2 349,00 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 15 990,00 EUR
DAVAC spol. s r.o. 1 16 140,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a. s. 1 25 952,30 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 22 163,00 19 173,00 86.5% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Kortikosteroidy na systémové použitie pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv.Svorada Zobor, n.o. 20 165,00 19 988,00 99.12% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zdravotníckej techniky a lekárskeho prístrojového vybavenia 133 900,00 126 307,50 94.32% EUR 2015 Tovary Áno 6 Áno
Dodávka digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om 120 000,00 120 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka ultrazvukového prístroja. 88 500,00 86 833,33 98.11% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Dodávka nemocničných lôžok, matracov a nočných stolíkov vrátane príslušenstva 90 927,00 90 408,33 99.42% EUR 2015 Tovary Áno 4 Áno
Dodávka endobronchiálneho ultrasonografického diagnostického systému 198 500,00 198 166,66 99.83% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Kortikosteroidy na systémové použitie pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 17 000,00 15 309,00 90.05% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 19 600,00 15 712,00 80.16% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. 107 515,00 109 111,00 101.48% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Liečivá pre obštrukčné ochorenia dýchacích ciest pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 130 000,00 113 045,00 86.95% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 39 500,00 34 679,00 87.79% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 26 200,00 16 740,00 63.89% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Automatický biochemický analyzátor bez ISE modulu pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o. 39 900,00 39 240,00 98.34% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Nákup plynu pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o., vrátane prevzatia záruky za odchýlku 100 000,00 69 016,00 69.01% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Virtualizácia nemocničného informačného systému a dodávka úložísk dát pre archivovanie medicínskych nálezov 119 343,00 119 341,66 99.99% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 75 600,00 74 900,00 99.07% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 34 850,00 34 554,00 99.15% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Klimatizácia pre onkologické lôžkové oddelenie Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 39 900,00 24 000,00 60.15% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. 64 400,00 60 390,00 93.77% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Upgrade Aplikačného vybavenia CC3 komplexného nemocnično informačného systému Inštalácia APV LeIS NRSYS Pharmacy Inštalácia APV SvaLZ CGMS4M Inštalácia APV SvaLZ CGMCLCC 65 370,00 53 180,00 81.35% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Liečivá pre obštrukčné ochorenia dýchacích ciest pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 109 948,00 104 255,00 94.82% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Antineoplastické činidlá pre nemocničnú lekáreň Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o. 268 391,00 268 391,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Komplexná technická infraštruktúra 149 655,00 149 655,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
Antineoplastické činidlá pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 569 378,00 569 378,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň 28 400,00 28 349,00 99.82% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. 2017 Tovary Nie 0 Nie
Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. 29 400,00 20 626,00 70.15% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kortikosteroidy pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. 14 900,00 14 899,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. 40 450,00 40 448,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Liečivá pre obštrukčné ochorenia dýchacích ciest pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 2017 Tovary Nie 0 Nie
Modernizácia vykurovania v ŠN sv. Sorada Zobor 429 240,00 429 240,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Liečivá pre obštrukčné ochorenia dýchacích ciest pre nemocničnú lekáreň 121 300,00 121 292,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. 110 825,00 110 825,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Antineoplastické činidlá pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. 347 950,00 95 852,00 27.54% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Lekárske roztoky pre nemocničnú lekáreň 37 797,00 37 797,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Zmena dokončenej stavby prístavbou únikového schodiska, evakuačného výťahu a priestoru pre dočasné umiestnenie zosnulých 2018 Práce Nie 0 Nie
Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1. PaF a geriatrie. 2018 Služby Nie 0 Nie
Traktor kolesový s návesom 29 700,00 24 750,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Traktor kolesový s príslušenstvom 29 000,00 24 141,65 83.24% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodanie elektrického konvektomatu pre prípravu jedál a múčnikov RATIONAL SCC201Wel 19 500,00 13 450,00 68.97% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávky zemného plynu. 90 000,00 51 882,50 57.64% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 50 000,00 35 197,88 70.39% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov 26 500,00 13 325,00 50.28% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Medicinálne plyny 24 000,00 19 907,50 82.94% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku 50 000,00 39 499,16 78.99% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 18 500,00 15 330,00 82.86% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 18 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
výťahy - zmluvný servis 2 500,00 2 349,00 93.96% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku 48 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Antineoplastické činidlá pre nemocničnú lekáreň Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. 2018 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 23 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku 73 200,00 53 000,00 72.4% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 28 000,00 21 166,66 75.59% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre nemocničnú lekáreň ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. 121 050,00 137 715,00 113.76% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre nemocničnú lekáreň. 209 284,00 152 773,00 72.99% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku 54 800,00 35 333,33 64.47% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 29 600,00 21 626,91 73.06% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.odbustavnitra.sk


+421376941227
+421376510616


sekretariat@snzobor.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1610 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×