Obstarávateľ

Slovenské elektrárne, a.s.

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
0.9

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 66 758 793,00 EUR 18
2015 94 932 127,00 EUR 35
2016 80 239 086,00 CZK 1
2016 65 501 192,00 EUR 30
2017 3
2017 65 458 726,00 EUR 24
2018 5
2018 51 570 959,00 EUR 26
2019 3
2019 80 221 178,00 EUR 22
2020 38 948 990,00 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2017 1
2018 5
2019 3
2020 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
VUJE, a.s. 9 41 601 829,00 EUR
ŠKODA SLOVAKIA, a.s. 8 17 829 000,00 EUR
PPA ENERGO s.r.o. 1 525 840,00 EUR
TIMOTI s. r. o. 1 1 336 200,00 EUR
EURO PUMPS TECH, s.r.o. 11 17 352 554,00 EUR
OMV Slovensko, s.r.o. 17 4 383 700,00 EUR
ProCS, s.r.o. 1 317 000,00 EUR
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 1 1 900 000,00 EUR
ÚJV Řež, a. s. 1 80 239 086,00 CZK
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 2 7 302 870,00 EUR
KIP Brno, spol. s r.o 1 1 100 000,00 EUR
REAKTORTEST, s.r.o. 2 25 899 624,00 EUR
Calmit, spol. s r.o. 22 13 922 199,00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 3 7 408 500,00 EUR
SAG Elektrovod, a.s. 1 598 080,00 EUR
T a M trans spedition, s.r.o. 2 4 728 637,00 EUR
IMET-AKE s.r.o. 19 2 631 965,00 EUR
Cementáreň Lietavská Lúčka a.s. 20 49 214 934,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 2 069 202,00 EUR
ŠKODA JS a.s 2 44 171 250,00 EUR
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 1 12 489 000,00 EUR
BRUSH SEM s.r.o 2 13 056 826,00 EUR
VIZIO spol. s r.o., zastoupení AVEVA pro ČR a Slovensko 1 441 000,00 EUR
POZIT JSC 4 938 356,00 EUR
RIZZO Associates Czech, a.s. 1 1 200 000,00 EUR
Progetto 10 S.c.r.l. 1 1 950 000,00 EUR
ANSALDO NUCLEARE SPA 1 1 951 000,00 EUR
EGEM, s. r. o. 1 8 499 990,00 EUR
KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 1 3 250 620,00 EUR
ENSECO, a.s. 1 6 365 436,00 EUR
ZAT a.s. 2 19 110 628,00 EUR
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS 1 2 301 932,00 EUR
PROGSEIS s.r.o. 2 1 419 698,00 EUR
ŠKODA JS a.s. 1 8 000 000,00 EUR
KIP Brno, spol. s r.o. 1 3 000 000,00 EUR
EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, ČR - organizačná zložka 1 495 000,00 EUR
VUKI a.s. 1 6 000 000,00 EUR
BMM, spol. s r.o. 4 2 939 710,00 EUR
ZVVZ-Enven Engineering, a.s 1 5 877 000,00 EUR
ETD TRANSFORMÁTORY a.s. 1 428 000,00 EUR
JSC RUSATOM SERVICE 1 4 787 340,00 EUR
ANSALDO NUCLEARE S.P.A. 1 750 366,00 EUR
BRUSH SEM s.r.o. 2 13 019 261,00 EUR
KABELOVNA KABEX a. s. 1 1 906 949,00 EUR
Techimp Impianti SPA 1 5 152 312,00 EUR
I&C Energo a.s. 1 14 500 000,00 EUR
EnerSys, s. r. o. 2 3 268 057,00 EUR
ROEZ, s.r.o. 1 748 800,00 EUR
RELKO spol. s r.o. 2 1 611 920,00 EUR
EOP HOKA SK, s.r.o. 1 14 357 382,00 EUR
VF, s.r.o. 1 975 000,00 EUR
CHEMCOMEX, a.s. 1 0,00 Neuvedná
Profi steel holding, s.r.o. 1 0,00 Neuvedná
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.) 1 2 067 621,00 EUR
Doosan Škoda Power s.r.o. 2 57 973 000,00 EUR
ZTS INMART atóm a.s. 1 686 000,00 EUR
Power Service Int. s. r. o. 1 8 499 990,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Overenie súladu s požiadavkami Vyhlášky 508/2009 konvenčného elektrického ostrova a ATEX Systému a posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a overenie aktivít pod kódom ASME 1 900 000,00 1 900 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Projekčné a inžinierske činnosti pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 blok 80 239 086,00 80 239 086,00 100.0% CZK 2016 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie činností kontrolnej skupiny komplexnej koordinácie kabeláže MO34 na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce 1 100 000,00 1 100 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Dozor nad Kvalitou - podpora výkonu činnosti Riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek a kontrola Sprievodnej technickej dokumentácie. 4 980 000,00 4 980 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Náhradné diely pre mlyny – mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere 59 676,00 59 676,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Motorová nafta 172 424,00 172 424,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie 1 174 142,00 1 174 142,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Podpora výkonu činnosti riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek, kontrola sprievodnej technickej dokumentácie a výkon nedeštruktívnych skúšok (NDT) a predprevádzkových kontrol. 20 919 624,00 20 919 624,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Náhradné diely na meranie neutrónového toku 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 3 799 987,00 3 799 987,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety 3 826 500,00 3 826 500,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 2 Áno
KOORDINÁCIA ROZHRANÍ JADROVEJ ELEKTRÁRNE TYPU VVER440-213 21 000 000,00 21 000 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
IPR ENO09012 Generálna oprava 1. a 2. bloku Elektráreň Nováky – časť Kotol 12 489 000,00 12 489 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Náhradné diely pre Havarijnú regulačnú kazetu – Elektromotory pohonu 1 755 000,00 1 755 000,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 III. Kv 2014: 200 616,00 200 616,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre odsírenie a fluidný kotol-Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600007612 III. Kv 2014 340 380,00 340 380,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely pre mlyny mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere Čiastkové objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009946 - III. kv. 2014 28 188,00 28 188,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve III.kv.2014 19 253,00 19 253,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Výroba, dodávka a montáž statora generátora TG32, typu 2H6688/2-VH pre závod 3. a 4. Elektrárne Mochovce 6 626 826,00 6 626 826,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Vykonávanie inžinierskej činnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky v závode Atómové elektrárne Bohunice a závode Atómové elektrárne Mochovce 12 000 000,00 12 000 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Prenájom licencií PDMS AVEVA na 1 mesiac s variabilnou aktiváciou 441 000,00 441 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve II.kv.2014 137 028,00 137 028,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely pre mlyny mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere Čiastkové objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009946 - II. kv. 2014 103 116,00 103 116,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre odsírenie a fluidný kotol-Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600007612 II. Kv 2014 1 160 422,00 1 160 422,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 II. Kv 2014: 133 712,00 133 712,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na meranie neutrónového toku, čiastkové objednávky - II.kv.2014 417 752,00 417 752,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Seizmické hodnotenie zariadení nachádzajúcich sa v priestoroch Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a Jadrovej elektrárni Mochovce 1 200 000,00 1 200 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
SLUŽBY KOORDINÁCIE A RIADENIA PROJEKTU, INŽINIERSTVA, MONTÁŽE, SKÚŠOK A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 23 171 250,00 23 171 250,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 III. Kv. 2015: 193 992,00 193 992,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety, časť II. - RZ č.4600010530 III. Kv 2015 127 500,00 127 500,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
čiastkové obj. k Rámcovej Zmluve č. 4600010510 III. Kv. 2015 - ND na pohony HRK - časť 001, ložiská 601 868,00 601 868,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre odsírenie a fluidný kotol-Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600010718 - III. kv. 2015: 247 217,00 247 217,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve III. kv.2015 156 521,00 156 521,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Inžinierske činnosti pre oblasť potrubí a stavieb konvenčnej a jadrovej časti MO 34 1 950 000,00 1 950 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Inžinierske činnosti pre manažment fyzických a funkčných rozhraní konvenčnej a jadrovej časti Mochovce 3 a 4 blok 1 951 000,00 1 951 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rozvádzacie kolesá Hlavného cirkulačného čerpadla typ GCN 317 pre bloky VVER 440-213 7 875 000,00 7 875 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
čiastkové obj. k Rámcovej Zmluve č. 4600010510 II. Kv. 2015 - ND na pohony HRK - časť 001, ložiská 951 163,00 951 163,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na meranie neutrónového toku, čiastkové objednávky - II.kv.2015 - RZ č. 4600009146 342 466,00 342 466,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
čiastkové obj. k Rámcovej Zmluve č. 4600010530 II. Kv. 2015 - ND na pohony HRK - časť 002 255 000,00 255 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 II. Kv. 2015: 172 072,00 172 072,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre odsírenie a fluidný kotol-Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600010718 - II. kv. 2015: 841 686,00 841 686,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve II. kv.2015 215 055,00 215 055,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta v zmysle STNE EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov 2 038 889,00 2 038 889,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Projektovanie, dodávka a montáž elektroinštalácií stavebných objektov 3 a 4 bloku JE Mochovce 6 365 436,00 6 365 436,00 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Výmena systému ochrany a riadenia reaktora (SORR) v Slovenské elektrárne, závod Elektráreň Bohunice (EBO) 10 550 000,00 10 550 000,00 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 I. Kv. 2015: 138 096,00 138 096,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely pre Havarijnú regulačnú kazetu časť elektromotory pohonu čiastkové objednávky k R Z č. 4600010565 I. Kv 2015 1 755 000,00 1 755 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety, časť II. - RZ č.4600010530 I. Kv 2015 76 500,00 76 500,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely pre mlyny mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere Čiastkové objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009946 - I. kv. 2015 138 807,00 138 807,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve I. kv.2015 29 936,00 29 936,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
AE Mochovce (Slovensko) Dostavba 3. a 4. bloku VVER 440 - Elektro magnetická kompatibilita - miestne pred a pomontážne testy 2 301 932,00 2 301 932,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu a geodetické merania na vodných stavbách – elektrárňach 999 920,00 999 920,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie 16 012 750,00 16 012 750,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Výroba, dodávka a montáž statora generátora TG41, typu 2H6688/2-VH pre elektráreň vo výstavbe závod 3. a 4. blok AE Mochovce 6 430 000,00 6 430 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Monitorovanie seizmickej aktivity a mikroaktivity okolia JE Mochovce (SE EMO) a JE Jaslovské Bohunice (SE EBO) 655 248,00 655 248,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
ND NA MERANIE NEUTRÓNOVÉHO TOKU 149 578,00 149 578,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety, časť I. zákazky 311 792,00 311 792,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1 Ca(OH)2 
 Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 I. Kv 2016 688 616,00 688 616,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Podpora pri výkone funkčných skúšok 8 000 000,00 8 000 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prevádzkové predpisy pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok 1 210 373,00 1 210 373,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie činností kontrolnej skupiny komplexnej koordinácie kabeláže MO34 na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce r. 2016-2017 3 000 000,00 3 000 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 IV. Kv. 2015 233 670,00 233 670,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Koncepčný plán vyraďovania a tvorba inventárnej databázy vyraďovania Jadrovej elektrárne V2 Bohunice (ďalej len "EBO V2") a Jadrovej elektrárne Mochovce 1. a 2. blok (ďalej len "EMO 1,2") 495 000,00 495 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka špeciálnych káblov pre dostavbu 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce 6 000 000,00 6 000 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre odsírenie a fluidný kotol-Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600010718 - IV. kv. 2015 654 057,00 654 057,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely pre mlyny mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere Čiastkové objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009946 - IV. kv. 2015 182 323,00 182 323,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov 4600010938 Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve IV. kv.2015 48 771,00 48 771,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety 127 500,00 127 500,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE v lokalitách JE podľa zákona 541/2004 Z.z. 2 424 493,00 2 424 493,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Náhradné diely pre mlyny – mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere 169 399,00 169 399,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 379 984,00 379 984,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Motorová nafta 102 531,00 102 531,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie 1 496 860,00 1 496 860,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Motorová nafta 343 512,00 343 512,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie 836 718,00 836 718,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Náhradné diely pre mlyny – mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere 267 057,00 267 057,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 180 377,00 180 377,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
IPR EMO41300/1 Modernizácia a inovácia bezpečnostných systémov - systém ochrany a riadenia reaktora (SORR) a bezpečnostného syst 8 560 628,00 8 560 628,00 100.0% EUR 2016 Práce Neuvedené 1 Áno
Vložené tyče 1 612 100,00 1 612 100,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
IPR ENO09012 Generálna oprava 1. a 2. bloku Elektráreň Nováky – časť Elektrostatické odlučovače popola 5 877 000,00 5 877 000,00 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov. Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve IV. kv.2014 19 253,00 39 401,00 204.64% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre odsírenie a fluidný kotol-Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600007612 IV. Kv 2014 671 670,00 671 670,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Vápenný hydrát -Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009009 IV. Kv 2014: 333 725,00 333 725,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na meranie neutrónového toku, čiastkové objednávky - IV.kv.2014 28 560,00 28 560,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely pre mlyny mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere Čiastkové objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600009946 - IV. kv. 2014 257 615,00 257 615,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Podpora pre spúšťanie počas fázy neaktívnych skúšok 4 787 340,00 4 787 340,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Pohony Havarijnej regulačnej a kompenzačnej kazety so snímačom polohy, s minimálnou životnosťou 25 kampaní na reaktore. 12 648 000,00 12 648 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Náhradné diely pre mlyny – mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere 36 845,00 36 845,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 189 992,00 189 992,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie 1 108 196,00 1 108 196,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Motorová nafta 51 485,00 51 485,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Inžinierske činnosti pre manažment fyzických a funkčných rozhraní konvenčnej a jadrovej časti Mochovce 3 a 4 blok 750 366,00 750 366,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola 850 000,00 850 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vyhodnotenie ožarovacej sady R43 ZPOV 4. bloku JE BO po 7 rokoch expozície 2 662 661,00 2 662 661,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Náhradné diely na pohony Havarijnej regulačnej kazety 163 982,00 163 982,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Náhradné diely pre mlyny – mlecie dosky, tlkadlá, rohové panciere 13 028,00 13 028,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie 929 885,00 929 885,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Motorová nafta 178 753,00 178 753,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 428 675,00 428 675,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Výroba, dodávka a montáž statora generátora TG22, typu 2HY 6688/2 pre elektráreň závod 1. a 2. blok AE Mochovce 6 605 161,00 6 605 161,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov SE v lokalitách JE podľa zákona 541/2004 Z.z. 8 620 000,00 8 620 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Dodávka nových LOCA a ne-LOCA káblov pre NI v MO34 1 906 949,00 1 906 949,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Projekt MO34 – montáž elektro a systému kontroly riadenia (SKR) kompletné dokončenie dodávok a prác na BLOKU 3 5 152 312,00 5 152 312,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Vložené tyče 189 658,00 189 658,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 44 226,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 401 522,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola 160 938,00 160 938,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie 682 660,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Manipulátor pre kontrolu tesností rúrok parogenerátora na JE s VVER 440 bublinkovou a héliovou metódou 655 000,00 655 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
IPR VET 66115/66116 Dodávka blokových transformátorov T2 – VE Nosice, VE Horná Streda 428 000,00 428 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dokončenie prác na bloku 4 (Elektro a systém kontroly riadenia) pre konvenčný ostrov v MO34 14 500 000,00 14 500 000,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Náhradné diely na pohony havarijnej regulačnej kazety - Ložiská 2 441 500,00 2 441 500,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Servisná zmluva pre projektové riadenie, inžiniering Projekt Mochovce 3. a 4. blok 2017 Služby Nie 0 Nie
Vložené tyče 663 805,00 663 805,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 69 394,00 69 394,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie 4 755 642,00 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 168 300,00 2018 Tovary Nie 1 Áno
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola 78 309,00 78 309,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Monitorovanie seizmickej aktivity a mikroaktivity v okolí JE EBO a JE EMO 764 450,00 764 450,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky v závode SE EBO a SE EMO 2018 Služby Nie 0 Nie
Vypracovanie štúdie - frekvencia tavenia aktívnej zóny (L1) a skorých únikov rádioaktívnych látok do okolia (L2) v rámci rozšírených analýz externých ohrození JE Mochovce 3. a 4. blok 886 920,00 886 920,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 211 376,00 2018 Tovary Nie 1 Áno
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola 64 334,00 64 334,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta 32 211,00 32 211,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Spracovanie a dodanie PSA modelov a štúdií pre 1. a 2. blok JE EMO. 725 000,00 725 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici 2 100 000,00 1 872 720,00 89.17% EUR 2018 Služby Nie 3 Áno
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol 14 357 382,00 14 357 382,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce 2 500 000,00 2 500 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
IPR EBO 10 099/1 – Výmena batérií 1,2EE04, 14, 05 a dieselgenerátorovej stanice 1 800 000,00 1 849 307,00 102.73% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na pohony havarijnej regulačnej kazety - Ložiská 678 099,00 678 099,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Práce a výkony technicko-bezpečnostného dohľadu 1 069 282,00 1 069 282,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 2018 Služby Nie 0 Nie
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola 75 761,00 75 761,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 245 913,00 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol 543 780,00 543 780,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
IPR EBO10295 MONITOROVANIE PLYNNÝCH VÝPUSTÍ 975 000,00 975 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV 2018 Služby Nie 0 Nie
IPR EBO 10397 VÝMENA SYSTÉMU BENTLY NEVADA 317 000,00 317 000,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
M61C-Kompletizácia mechanickej montáže v strojovni blok 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce 34. 11 475 500,00 0,00 0.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Vložené tyče 474 147,00 474 147,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na pohony havarijnej regulačnej kazety - Ložiská 852 500,00 852 500,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV 2018 Tovary Nie 0 Nie
M61B-Dokončenie mechanickej montáže na bloku 4 v jadrovej elektrárni Mochovce 34 8 246 438,00 0,00 0.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 176 916,00 2018 Tovary Nie 1 Áno
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola 2 167,00 2 167,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol 696 420,00 696 420,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta do dieselgenerátorov pre Projekt MO34 704 310,00 704 310,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34 2018 Práce Nie 0 Nie
VÝMENA AKUBATÉRIÍ NA 2. BLOKU SE - EMO 1 418 750,00 1 418 750,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola 72 572,00 72 572,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 220 452,00 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol 1 132 080,00 1 132 080,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
IPR EMO 99600 Výmena statora TG11 - výroba, dodávka a montáž statora generátora TG11 pre závod Atómové elektrárne Mochovce 6 414 100,00 6 414 100,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Vykládka energetického a alternatívneho paliva a obsluha technologických zariadení pre zauhľovanie a škváropopolové hospodárstvo v elektrárni Nováky 4 902 494,00 4 902 494,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie dopravných a prepravných služieb na železničnej dráhe a obsluha železničnej dráhy – vlečky v elektrárni Nováky 2 067 621,00 2 067 621,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Doprava a ukladanie stabilizátu v elektrárni Nováky 2 400 376,00 2 400 376,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
OBSLUHA ZARIADENÍ ZADNÉHO PALIVOVÉHO CYKLU SE-EVO (ĎALEJ LEN „EVO“) 1 336 200,00 1 336 200,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie dopravných služieb – obsluha železničnej vlečky a vykládka vagónov 1 759 500,00 1 759 500,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Výkon činnosti zauhľovania v elektrárni Vojany 2 844 000,00 2 844 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Preprava čierneho energetického uhlia (ČEU) v železničných vozňoch širokého rozchodu pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany 2 805 000,00 2 805 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
IPR EBO 10043/1 Inovácia výpočtových staníc Technologického počítačového systému v SE-EBO 2019 Služby Nie 0 Nie
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34 2019 Práce Nie 0 Nie
E06AT- Dokončenie systému núdzových dieselgenerátorov (EDGS) 4. bloku v Jadrovej elektrárni Mochovce 2019 Práce Nie 0 Nie
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola 1 794,00 1 794,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol 877 680,00 877 680,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov 4 402 993,00 4 402 993,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vápenný hydrát, trieda č. 1, Ca(OH)2 396 138,00 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce 6 000 000,00 6 000 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 4 745 849,00 4 745 849,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vápenný hydrát, Ca(OH)2, trieda č. 1 282 219,00 2019 Tovary Nie 1 Áno
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov 325 644,00 325 644,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Odliatky pre mlyny MV 67.156, MV60, drviče uhlia AUBEMA a drviče popola 70 036,00 70 036,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol 695 307,00 695 307,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Modernizácia turbín 2. bloku Atómových elektrární Mochovce 28 210 000,00 28 210 000,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Síran železitý technický Fe2(SO4)3 2 893 980,00 3 250 620,00 112.32% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Náhradné diely na pohony havarijnej regulačnej kazety - Ložiská 734 650,00 734 650,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Hodnotenie reťazcov Zdokonaleného programu overovacích vzoriek (ďalej len ZPOV) EBO a EMO 5 529 302,00 5 529 302,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34 2020 Práce Nie 0 Nie
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 ALEBO DODÁVKA NOVÝCH TRANSFORMÁTOROV 8 499 990,00 8 499 990,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Projekt skutočného vyhotovenia budovy reaktora 3. a 4. bloku stavebný objekt SO 800/1-02 – Jadrová elektráreň Mochovce 3. a 4. blok 686 000,00 686 000,00 100.0% EUR 2020 Služby Nie 1 Áno
Modernizácia turbín 1. bloku Atómových elektrární Mochovce 29 763 000,00 29 763 000,00 100.0% EUR 2020 Práce Nie 1 Ánohttp://www.seas.sk/


+421366378615

+421335974415

+421366378313

+421366362349


martina.szakalova@seas.sk
andrea.fitosova@seas.sk
iveta.horniakova@seas.sk
miroslav.blazko@seas.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 468 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×