Obstarávateľ

Žilinská teplárenská, a.s.

Žilina

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 40 860 000,00 EUR 1
2019 11 813 791,00 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 2
2018 4
2019 2
2020 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 1 6 398 016,00 EUR
IPECON, s.r.o. 1 704 925,00 EUR
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.) 1 40 860 000,00 EUR
TERMEL SK, spol. s r.o. 1 315 169,00 EUR
SIGMA DIZ spol. s r.o. - organizačná zložka 1 1 228 429,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s. 40 860 000,00 34 050 000,00 83.33% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. 2017 Práce Neuvedené 0 Nie
Modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v ŽT, a.s. 2017 Tovary Áno 0 Nie
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. 2018 Práce Áno 0 Nie
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s. 2018 Práce Áno 0 Nie
Doplnenie HW infraštruktúry. 2018 Tovary Áno 0 Nie
Modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v ŽT, a.s. 2018 Tovary Áno 0 Nie
Doplnenie HW infraštruktúry. 2019 Tovary Áno 0 Nie
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. 9 202 468,00 6 398 016,00 69.52% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky po bod 6. 1 382 894,00 1 020 094,00 73.76% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s. 1 228 429,00 1 228 429,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť. 2019 Práce Áno 0 Nie
Doplnenie HW infraštruktúry. 2020 Tovary Áno 0 Nie
Nový zdroj ŽT – PPC 25 MWe. 2020 Práce Nie 0 Niehttp://www.ziltep.sk


+421903804008
+421415193241


drahoslav.lorinc@ziltep.sk
drahoslorinc@stonline.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 879 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×