Obstarávanie

Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
28 212 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
69 682 000,00
Zaplatené:
246.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu pre odberné miesta verejných obstarávateľov. Ministerstvo vnútra ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") zabezpečuje toto centrálne verejné obstarávanie pre všetkých verejných obstarávateľov, ktorí boli zapojení do verejnej súťaže na predmet zákazky "Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu" vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 155/2014 zo dňa 11.08.2014 pod značkou 17777-MSS t.j. pre verejných obstarávateľov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona a pre verejných obstarávateľov podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona a pre verejných obstarávateľov podľa § 6 ods. 1 písm. d), e), f) zákona, ktorí sú vo vzťahu s verejnými obstarávateľmi podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona. Výsledkom tohto postupu verejného obstarávania je Dohoda o zabezpečení služieb distribúcie elektriny a/alebo plynu medzi centrálnou obstarávacou organizáciou a výhradnými poskytovateľmi služieb.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Západoslovenská distribučná, a.s. 1 20 735 000,00 0% EUR 30. December 2014 74542
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 1 20 735 000,00 0% EUR 30. December 2014 74543
Východoslovenská distribučná, a.s. 1 20 735 000,00 0% EUR 30. December 2014 74544
SPP - distribúcia , a.s. 1 7 477 000,00 0% EUR 30. December 2014 74545

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Január 2015 7. Január 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Január 2015 7. Január 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Január 2015 7. Január 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240182/content/106754/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240197/content/106198/download","filename":"správa o zákazke_distribúcia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Január 2015 7. Január 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×