Obstarávateľ

Obec Podhorie

Podhorie

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 843 729,32 EUR 7
2017 231 106,00 EUR 3
2018 422 085,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 30 000,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 8 583,33 EUR
Doprastav, a.s. 1 81 812,00 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 1 141 333,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 1 15 803,53 EUR
DEREON, s.r.o. 1 71 588,00 EUR
MIKOMIX, spol. s r.o. 1 48 257,12 EUR
PESMENPOL, spol. s r.o. 1 48 333,32 EUR
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 1 8 012,50 EUR
ESMO Žilina, a.s. 1 71 588,00 EUR
Štefan Kováčik - KODESO 1 214 026,00 EUR
GF park, s.r.o. 1 419 585,00 EUR
STAVBAU, s.r.o. 1 48 200,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Obecný úrad Podhorie 150 683,00 141 333,00 93.79% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia existujúcich komunikácií v obci Podhorie. 118 875,00 68 176,66 57.35% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Materská škola Podhorie 319 245,00 178 355,00 55.86% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Investícia súvisiaca so zvýšením bezpečnosti v obci Podhorie 71 588,00 71 588,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Bytový dom 14 b. j - nadstavba a stavebné úpravy MŠ Podhorie + TV 422 085,00 419 585,00 99.4% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Kanalizácia I.etapa 105 263,16 40 214,26 38.2% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 30 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 30 000,00 13 169,60 43.89% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kanalizácia I.etapa 105 263,16 40 166,66 38.15% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 14 400,00 7 152,77 49.67% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 74 000,00 6 677,08 9.02% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Modernizácia športovísk - vybavenie futbalového ihriska 85 518,00 40 277,76 47.09% EUR 2017 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.obecpodhorie.info


+421415006298
+421910987898
+421911655161
+421911655161
+421415970009


starosta@obecpodhorie.info

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 128 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×