Obstarávateľ

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

Banská Bystrica

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 52 558,00 EUR 1
2015 420 193,00 EUR 4
2016 233 000,00 EUR 2
2017 143 514,00 EUR 1
2018 40 000,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 1
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Energie2, a.s. 1 8 340,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 2 301 360,22 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 2 55 830,03 EUR
Lešenie PRIMA s.r.o. 1 63 057,00 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 1 69 995,00 EUR
Stredná priemyselná škola J.Murgaša 2 368 100,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Výmena okien, presklených stien a dverí na GJGT - havarijný stav 52 558,00 52 547,50 99.98% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Výmena vonkajších výplní otvorov - II. etapa – havarijný stav 58 333,00 58 329,16 99.99% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Poskytovanie stravovacích služieb pre žiakov a zamestnancov pre GJGT 163 100,00 163 100,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie pre GJGT 40 000,00 6 950,00 17.37% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Stravovacie poukážky pre GJGT 158 760,00 132 300,00 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie stravovacích služieb pre žiakov a zamestnancov pre GJGT 205 000,00 205 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy GJGT v Banskej Bystrici 2017 Služby Áno 0 Nie
Zníženie energetickej náročnosti budovy GJGT v Banskej Bystrici 2018 Práce Áno 0 Nie
Dodávka elektrickej energie 28 000,00 19 049,07 68.03% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stravné poukážky 143 514,00 142 600,22 99.36% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektrická energia 40 000,00 27 475,95 68.68% EUR 2018 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.gigt.sk


+421484135237


beata.stubnova@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 231 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×