Obstarávateľ

Východoslovenská distribučná, a. s.

Košice - mestská časť Staré Mesto

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 24 675 928,00 EUR 11
2016 34 937 006,00 EUR 41
2017 2
2017 27 449 096,00 EUR 58
2018 5
2018 16 133 068,00 EUR 64
2019 3
2019 17 899 549,00 EUR 55

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 34 143,00 EUR 1
2016 1
2017 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
ABB, s.r.o. 2 4 711 472,00 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 4 116 827,00 EUR
Pow-en a. s. 1 4 511 200,00 EUR
ARTGARDENIA, s.r.o. 3 242 970,00 EUR
EKOPRIM, s.r.o. 5 254 266,00 EUR
TRANSTECH, a.s. 7 7 251 039,00 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 1 1 714 156,00 EUR
Prysmian Kablo s.r.o. 27 23 868 295,00 EUR
nkt cables s.r.o. 3 10 557 055,00 EUR
Laná, a.s. 9 3 332 503,00 EUR
ZPA Smart Energy a.s. 4 8 862 439,00 EUR
ZPA Smart Energy a.s. 2 0,00 Neuvedná
ENSLO, s.r.o. 12 3 311 412,00 EUR
Applied Meters, a.s. 2 2 507 120,00 EUR
LOGAREX Smart Metering, s.r.o. 2 2 534 160,00 EUR
Hasma, s.r.o. 10 5 176 732,00 EUR
ELV PRODUKT a.s. 27 18 090 489,00 EUR
Peter Farkaš 41 1 706 377,00 EUR
Štefan Šmindák 17 446 662,00 EUR
Ján Oravec 16 332 702,00 EUR
Eduard Paulovčák 6 606 563,00 EUR
IFT InForm Technologies, a.s. 5 4 651 200,00 EUR
ELV PRODUKT a.s. 2 405 846,00 EUR
ZPA Smart Energy 2 104 160,00 EUR
ZPA Smart Energy 1 0,00 Neuvedná
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. 14 9 768 398,00 EUR
Prysmian Kablo, s.r.o. 17 4 086 605,00 EUR
ADOTEL-HEX s.r.o. 1 1 262 000,00 EUR
COMSECIT s. r. o. 10 359 327,00 EUR
Slavstroj, s.r.o. 6 1 628 405,00 EUR
SEG s.r.o. 7 1 614 815,00 EUR
D.A.L.I.-M.N., s.r.o. 3 5 443 472,00 EUR
PRAKAB PRAŽSKA KABELOVNA, s.r.o. 1 226 535,00 EUR
Pow-en a.s. 9 3 893 277,00 EUR
LOGAREX Smart Metering, s.r.o. 1 435 478,00 EUR
Prysmian Cablo s.r.o. 1 182 013,00 EUR
TRANSTECH a.s. 1 207 678,00 EUR
ENSLO s.r.o. 2 86 299,00 EUR
Peter Farkaš 10 210 847,00 EUR
Štefan Šmindák 7 53 720,00 EUR
Ján Oravec 1 6 372,00 EUR
Eduard Paulovčák 12 325 460,00 EUR
EL PRO KAN, s.r.o. 7 1 917 014,00 EUR
PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 500 000,00 EUR
ENERPRO, s.r.o. 9 2 517 756,00 EUR
FCI Composite insulator Ltd 12 2 230 215,00 EUR
EGE - Trading s.r.o. 13 2 466 373,00 EUR
FCI Composite Insulator Ltd. 1 479 400,00 EUR
KONEX elektro, spol. s r.o. 1 12 558,00 EUR
COMSECIT s. r. o. 1 40 170,00 EUR
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. 15 6 874 364,00 EUR
RWE IT GmbH 1 1 462 682,00 EUR
ZAPA beton SK 29 1 204 048,00 EUR
ZAPA beton SK 1 0,00 Neuvedná
STAVBET - OP, a.s. 3 187 275,00 EUR
STAVBET - OP, a.s. 1 0,00 Neuvedná
Gemerská stavebná spoločnosť a.s. 3 146 288,00 EUR
Jaroslav Olejník - BETOL 22 747 976,00 EUR
PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným 7 499 949,00 EUR
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. 8 1 182 214,00 EUR
ENERPRO, s.r.o. 13 552 188,00 EUR
EL PRO KAN, s.r.o. 8 260 356,00 EUR
ZPUE S.A. 1 3 600 000,00 EUR
GEODETIC, spol. s r.o. 8 1 807 461,00 EUR
GEOS Košice, s.r.o. 8 1 807 461,00 EUR
Progres CAD Engineering, s.r.o. 8 1 299 697,00 EUR
GEODETING s.r.o. 8 1 404 085,00 EUR
ZPUE Spółka Akcyjna 8 2 971 280,00 EUR
Gräper Europe s.r.o. 7 2 399 600,00 EUR
Logarex Smart Metering, s.r.o. 4 0,00 Neuvedná
NKT s.r.o. 1 3 312 298,00 EUR
EL PRO KAN 1 1 000,00 EUR
FUX ZRt. 2 4 526 001,00 EUR
PIKOLO s.r.o. 1 200 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
SAP Standard Support 2016 Služby Neuvedené 0 Nie
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 3 007 183,00 6 017 377,00 200.1% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom 325 061,00 325 061,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Základné statické elektromery 2 504 400,00 7 631 920,00 304.74% EUR 2016 Tovary Nie 6 Áno
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 4 511 200,00 14 160 000,00 313.88% EUR 2016 Tovary Nie 3 Áno
Stožiare z predpätého betónu 170 699,00 170 699,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 2 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 93 457,00 93 456,00 99.99% EUR 2016 Služby Nie 7 Áno
Stožiare z predpätého betónu 847 600,00 847 600,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Základné statické elektromery 34 720,00 34 720,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 171 140,00 171 140,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 175 613,00 175 613,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 222 000,00 222 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 112 453,00 112 453,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Odkloňovacie prvky pre elimináciu nárazov vtákov do vodičov pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine 53 244,00 53 244,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 2 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 3 207 861,00 9 623 583,00 300.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 3 Áno
Odkloňovacie prvky pre elimináciu nárazov vtákov do vodičov pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine 400 000,00 400 000,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 8 Áno
Stožiare z predpätého betónu 9 918 550,00 9 918 550,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 74 110,00 74 106,00 99.99% EUR 2015 Služby Nie 8 Áno
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 63 123,00 63 123,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 152 904,00 152 904,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 34 143,00 34 143,00 EUR 2015 Služby Nie 2 Nie
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom 1 178 000,00 3 618 999,00 307.21% EUR 2015 Tovary Nie 3 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 4 500 000,00 1 888 230,00 41.96% EUR 2015 Služby Nie 8 Áno
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 82 287,00 82 287,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 262 037,00 262 037,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Stožiare z predpätého betónu s dodávkou na sklad a miesto určenia - časť 1 predmetu zákazky 175 609,00 175 609,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 228 918,00 228 918,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 152 830,00 152 830,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 61 475,00 61 472,00 99.99% EUR 2016 Služby Nie 8 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 2 246 959,00 2 246 959,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odkloňovacie prvky pre elimináciu nárazov vtákov do vodičov pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine 20 000,00 14 899,00 74.49% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Stožiare z predpätého betónu 405 846,00 405 846,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 226 535,00 226 535,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 433 075,00 433 075,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Základné statické elektromery 435 478,00 435 478,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 182 013,00 182 013,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom 207 678,00 207 678,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 71 292,00 71 292,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 83 666,00 83 666,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 138 281,00 138 276,00 99.99% EUR 2016 Služby Neuvedené 7 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti 1 700 000,00 1 700 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 4 Áno
Kompozitné izolátory VN 1 938 400,00 4 111 400,00 212.1% EUR 2016 Tovary Neuvedené 4 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 138 719,00 138 717,00 99.99% EUR 2016 Služby Neuvedené 6 Áno
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 169,00 169,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Odkloňovacie prvky pre elimináciu nárazov vtákov do vodičov pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine 52 758,00 52 728,00 99.94% EUR 2016 Tovary Neuvedené 2 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 2 246 959,00 15 007,00 0.66% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom 1 040 474,00 1 040 474,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 112 361,00 112 361,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 4 229 223,00 12 797 447,00 302.59% EUR 2015 Tovary Nie 3 Áno
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom 75 102,00 75 102,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia 3 530 000,00 3 530 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie bez inžinierskej činnosti 1 000 000,00 1 000 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 4 Áno
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb 1 700 000,00 1 700 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 4 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 4 711 472,00 14 134 416,00 300.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 6 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 101 769,00 101 769,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 52 925,00 52 925,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 106 414,00 106 411,00 99.99% EUR 2017 Služby Neuvedené 7 Áno
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom 6 945,00 6 945,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Kompozitné izolátory VN 59 931,00 59 931,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 2 Áno
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 902 240,00 902 240,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Stožiare z predpätého betónu 529 236,00 529 236,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 2 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 96 545,00 96 545,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 190 341,00 190 341,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 25 799,00 25 799,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb 104 946,00 104 946,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti 12 900,00 12 900,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Technická podpora pre licenčné softvérové produkty SAP 1 462 692,00 1 462 682,00 99.99% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Betónové zmesi 1 500 000,00 1 500 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 8 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 234 537,00 234 537,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 108 356,00 108 356,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 41 512,00 41 512,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Stožiare z predpätého betónu 551 824,00 551 824,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 2 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 287 576,00 287 576,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 337 251,00 337 251,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom 69 457,00 69 457,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 180 448,00 180 448,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Základné statické elektromery 69 440,00 69 440,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
Betónové zmesi 15 718,00 15 718,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 4 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 234 679,00 234 677,00 99.99% EUR 2017 Služby Neuvedené 7 Áno
Kompozitné izolátory VN 141 095,00 141 094,00 99.99% EUR 2017 Tovary Neuvedené 2 Áno
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb 156 698,00 156 698,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 2 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti 299 526,00 299 526,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 2 Áno
Licencie a služby podpory prevádzky softvéru "Centrála IMS Converge" 2017 Služby Neuvedené 0 Nie
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 174 672,00 174 672,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 80 681,00 80 681,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia 226 010,00 226 010,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 253 456,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 126 948,00 126 948,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Stožiare z predpätého betónu 749 528,00 749 528,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Kompozitné izolátory VN 142 197,00 142 196,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 198 250,00 198 250,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti 98 449,00 98 449,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 138 745,00 138 743,00 99.99% EUR 2017 Služby Nie 7 Áno
Betónové zmesi 143 551,00 143 550,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 7 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie bez inžinierskej činnosti 35 000,00 35 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 2 Áno
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb 58 371,00 58 371,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 3 Áno
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3 1 922 080,00 1 922 080,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Recloser VN vonkajší trojpólový s diaľkovým ovládaním 3 600 000,00 7 200 000,00 200.0% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 1 200 000,00 2 400 000,00 200.0% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 237 852,00 237 852,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 255 771,00 2017 Tovary Nie 1 Áno
Kompozitné izolátory VN 128 737,00 128 736,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Stožiare z predpätého betónu 789 063,00 789 063,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 76 045,00 76 045,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia 169 165,00 169 165,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 175 284,00 175 281,00 99.99% EUR 2017 Služby Nie 7 Áno
Geodetické služby 3 575 190,00 3 575 190,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 4 Áno
Betónové zmesi 150 996,00 150 994,00 99.99% EUR 2017 Tovary Nie 6 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti 261 871,00 261 871,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 3 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 293 471,00 293 471,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 154 477,00 154 477,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3 268 238,00 268 238,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 357 786,00 357 786,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb 35 639,00 35 639,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 2 Áno
Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním 4 000 000,00 4 000 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 2 Áno
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3 402 767,00 402 767,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 35 074,00 35 074,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním 16 100,00 16 100,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 99 418,00 99 418,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 192 657,00 192 657,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb 33 538,00 33 538,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 153 836,00 2018 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 148 486,00 148 486,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 52 316,00 52 313,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 7 Áno
Stožiare z predpätého betónu 592 353,00 592 353,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 1 082 688,00 1 082 688,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 107 158,00 107 157,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Kompozitné izolátory VN 30 320,00 30 320,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia 133 433,00 133 433,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Recloser VN vonkajší trojpólový s diaľkovým ovládaním 518 300,00 518 300,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Betónové zmesi 154 304,00 154 303,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 5 Áno
Geodetické služby 266 774,00 266 773,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 4 Áno
Stožiare z predpätého betónu 507 802,00 507 802,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 332 541,00 2018 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble vysokého napätia 220 759,00 220 759,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia 239 813,00 239 813,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 158 096,00 158 096,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 157 017,00 157 017,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 240 199,00 240 199,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 44 267,00 44 267,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb 144 727,00 144 726,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 3 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti 105 457,00 105 455,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 3 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 244 993,00 244 991,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 6 Áno
Základné statické elektromery 0,00 2018 Tovary Nie 2 Áno
Kompozitné izolátory VN 144 476,00 144 475,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Betónové zmesi 92 676,00 65 973,00 71.18% EUR 2018 Tovary Nie 7 Áno
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3 149 337,00 149 337,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním 164 740,00 164 740,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Geodetické služby 241 917,00 241 916,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 4 Áno
Silnoprúdové zemné káble NN 6 624 138,00 2018 Tovary Nie 2 Áno
Silnoprúdové zemné káble VN 2 890 050,00 2 890 050,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 179 458,00 179 458,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Odkloňovacie prvky pre elimináciu nárazov vtákov do vodičov pre projekt LIFE13 NAT/SK/001272 Energia v krajine 8 012,00 8 011,00 99.98% EUR 2018 Tovary Nie 3 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 242 008,00 242 008,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 95 979,00 95 979,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3 194 704,00 194 704,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble NN 115 983,00 115 983,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním 223 310,00 223 310,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Silnoprúdové zemné káble VN 122 875,00 122 874,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb 25 000,00 25 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Geodetické služby 323 536,00 323 535,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 4 Áno
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia 144 903,00 144 903,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Recloser VN vonkajší trojpólový s diaľkovým ovládaním 7 300,00 7 300,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble nízkeho napätia 72 044,00 2018 Tovary Nie 1 Áno
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 278 534,00 278 534,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Stožiare z predpätého betónu 1 045 013,00 1 045 013,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 86 539,00 86 537,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 6 Áno
Betónové zmesi 174 166,00 174 164,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 5 Áno
Kompozitné izolátory VN 81 436,00 81 436,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Betónové zmesi 109 260,00 109 258,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 5 Áno
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 211 913,00 211 913,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia 202 339,00 202 339,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 22 387,00 22 387,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Stožiare z predpätého betónu 555 770,00 555 770,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Kompozitné izolátory VN 47 394,00 47 394,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Silnoprúdové zemné káble VN 289 338,00 289 337,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Silnoprúdové zemné káble NN 254 689,00 254 689,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním 279 710,00 279 710,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3 50 821,00 50 821,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 61 916,00 61 916,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 186 753,00 186 753,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 518 254,00 518 254,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 2 Áno
Geodetické služby 314 967,00 314 966,00 99.99% EUR 2018 Tovary Nie 4 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 66 789,00 66 787,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 5 Áno
Silnoprúdové zemné káble VN 204 181,00 204 181,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Silnoprúdové zemné káble NN 185 609,00 185 609,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním 109 970,00 109 970,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3 37 125,00 37 125,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 56 611,00 56 611,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 222 879,00 222 879,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 61 797,00 61 797,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Geodetické služby 341 286,00 341 286,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 4 Áno
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb 1 000,00 1 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Základné statické elektromery 0,00 2019 Tovary Nie 2 Áno
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 433 075,00 433 075,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kompozitné izolátory VN 46 930,00 46 930,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia 90 562,00 90 562,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Recloser VN vonkajší trojpólový s diaľkovým ovládaním 511 000,00 511 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 15 063,00 15 063,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Stožiare z predpätého betónu 458 697,00 458 697,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Betónové zmesi 74 057,00 74 055,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 6 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 91 959,00 91 958,00 99.99% EUR 2019 Služby Nie 5 Áno
Technická podpora pre softvérové produkty SAP Enterprise Support 1 714 156,00 1 714 156,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Stožiare z predpätého betónu 782 078,00 782 078,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Základné statické elektromery 0,00 2019 Tovary Nie 2 Áno
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 433 075,00 433 075,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia 253 495,00 253 495,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Recloser VN vonkajší trojpólový s diaľkovým ovládaním 14 600,00 14 600,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 112 290,00 112 290,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Betónové zmesi 80 988,00 80 988,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 5 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 128 223,00 128 222,00 99.99% EUR 2019 Služby Nie 5 Áno
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3 239 725,00 239 725,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Samonosné káble 3-žilové, s XLPE izoláciou a PE plášťom, U0/U/Um 12,7/22/24 kV 111 167,00 111 167,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Vodič izolovaný samonostný s XPE izoláciou, s Al jadrom , do 1 kV, NFA2X 0,6/1kV 419 050,00 419 050,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 246 440,00 246 440,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Geodetické služby 278 042,00 278 042,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 4 Áno
Silnoprúdové zemné káble VN 416 998,00 416 997,00 99.99% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Silnoprúdové zemné káble NN 425 054,00 425 054,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním 340 630,00 340 630,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Kompozitné izolátory VN 194 125,00 194 125,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie bez inžinierskej činnosti 138 104,00 138 104,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti 202 701,00 202 701,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 3 Áno
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb 95 627,00 95 626,00 99.99% EUR 2019 Služby Nie 3 Áno
Priehradové pozinkované stožiare VVN - Rekonštrukcia 110 kV č. 6840 Lemešany - Zámutov 732 000,00 732 000,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Izolované vodiče NFA2X 4 523 969,00 9 076 694,00 200.63% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Kontrola a údržba trasy NN vedenia v regióne Košice 200 000,00 200 000,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Služby odpočtu meradiel 2019 Služby Nie 0 Nie
Kompozitné izolátory VN 47 951,00 47 951,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Stožiare z predpätého betónu 416 667,00 416 667,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Betónové zmesi 70 850,00 70 850,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 6 Áno
Základné statické elektromery 0,00 2019 Tovary Nie 1 Áno
Oceľové priehradové stožiare a konzoly pre vedenia do 45 kV 73 648,00 73 648,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia 187 012,00 187 012,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom 433 075,00 216 594,00 50.01% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Výrub porastov a čistenie lesných priesekov pod elektrickými vedeniami VN a VVN 177 353,00 177 353,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 5 Áno
Distribucné transformátory pre potreby VSD a.s. - dodávka výkonov 50 - 1000 kVA 95 441,00 95 441,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Silnoprúdové zemné káble VN 376 271,00 376 271,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním 236 420,00 236 420,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 2 Áno
Silnoprúdové zemné káble NN 300 323,00 300 323,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3 67 706,00 67 706,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Spracovanie projektovej dokumentácie bez inžinierskej činnosti 38 713,00 38 713,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Izolované vodiče NFA2X 2 032,00 2 032,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Geodetické služby 351 749,00 351 749,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 4 Ánohttp://www.vsds.sk


+421556102574


dvoroznak_peter@vsdas.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 173 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×