Obstarávanie

Združená dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Rajec
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
248 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
156 250,00
Zaplatené:
63.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celkom
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 24 mesiacov do odberného miesta špecifikovanom odberateľom, vrátane zodpovednosti za odchýlku odberateľa a zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre odberateľa distribúciu elektrickej energie; Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (najmä zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z., Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z.z.); Zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta Objednávateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Objednávateľa zodpovednosť za odchýlku, za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným právnym predpisom a technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Zodpovednosť za odchýlku, Hodnota / charakteristika: požadujeme od dodávateľa , aby prevzal zodpovednosť za odchýlku

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS4509489000M ( Tarifa:1T Normál, Distribučná sadzba: C1 ; Veľkosť hlavného ističa v A:25 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,62; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS4509490000O ( Tarifa:1T Normál ;Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A:25 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13,144; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS4509491000J ( Tarifa:T Normál ;Distribučná sadzba: C1,Veľkosť hlavného ističa v A:25 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,368; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS4509492000E ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C1,Veľkosť hlavného ističa v A: 16) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,982; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS71604830003 ( Tarifa: DIR ;Distribučná sadzba: C7, Veľkosť hlavného ističa v A: 32) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: NT:67,308; VT: 0,836; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223685000I ( Tarifa:1T Špeciál;Distribučná sadzba: C10,  Veľkosť hlavného ističa v A:32 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 34,664; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS72237180001 ( Tarifa:1T Špeciál ;Distribučná sadzba: C10,Veľkosť hlavného ističa v A:16 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22,002; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223757000J ( Tarifa:1T Špeciál ;Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A:32 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32,402; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223760000B ( Tarifa:1T Špeciál ;Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A:16 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,238; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223765000N ( Tarifa:1T Špeciál ;Distribučná sadzba: C10,  Veľkosť hlavného ističa v A:16) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9,086; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223779000Y ( Tarifa:1T Špeciál ;Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A: 16) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17,454; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS72236790004 ( Tarifa:1T Špeciál;Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A:50 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 39,23; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223797000W ( Tarifa:1T Špeciál;Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A: hodnota neuvedená) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17,154; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223810000Y ( Tarifa:1T Normál; Distribučná sadzba: C2, Veľkosť hlavného ističa v A:25 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,16; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223835000Y ( Tarifa:1T Špeciál;Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A:16 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,052; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS72238510005 ( Tarifa:1T Normál; Distribučná sadzba: C2, Veľkosť hlavného ističa v A:63 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20,6; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS72238590002 ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A:25 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,442; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS72238600004 ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A: 20) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,778; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS722386100AG ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A:20 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,138; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223883000E ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C2, Veľkosť hlavného ističa v A:50 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,848; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS72238840009 ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C2, Veľkosť hlavného ističa v A:160 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23,024; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS72238930008 ( Tarifa:1T Špeciál; Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A: 32) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35,026; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223902000N ( Tarifa:2T Normál; Distribučná sadzba: C5, Veľkosť hlavného ističa v A:25 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: NT: 2,504; VT: 6,402; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS72239750003 ( Tarifa:1T Špeciál;Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A:hodnota neuvedená ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22,336; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223976000Z ( Tarifa:1T Špeciál; Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A:32 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28,846; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS72239840002 ( Tarifa:2T Normál ; Distribučná sadzba: C5,Veľkosť hlavného ističa v A:80 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: NT: 4,566; VT:22,226; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223995000S ( Tarifa:1T Špeciál, Distribučná sadzba: C10 ; Veľkosť hlavného ističa v A:16 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,556; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223996000N ( Tarifa:1T Špeciál ;Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A:16 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,238; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7224056000S ( Tarifa:1T Špeciál ;Distribučná sadzba: C2,  Veľkosť hlavného ističa v A: 25) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23,19; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7224061000A ( Tarifa:1T Špeciál ;Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A: 16) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14,514; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS72240700009 ( Tarifa:1T Špeciál ;Distribučná sadzba: C10, Veľkosť hlavného ističa v A:16 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,928; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7304311000R ( Tarifa:1T Normál ;Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A:25 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,206; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7304313000H ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A:25 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,74; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7304314000C ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A:25 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,70; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7305936000E ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A:16 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,426; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS730593900AG ( Tarifa:1T Normál; Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A:16 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,366; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7310931000X ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A:25 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,12; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7327774000H ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A: 25) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,828; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS9790585000P ( Tarifa: DIR;Distribučná sadzba: DVN, Veľkosť hlavného ističa v A:hodnota neuvedená ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: NT:1649,674; VT:49272; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS9700084000Z ( Tarifa:2T Normál ;Distribučná sadzba: DVN, Veľkosť hlavného ističa v A:125 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: NT: 1,10; VT: 35,094; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223836000T ( Tarifa:2T Normál ;Distribučná sadzba: C5, Veľkosť hlavného ističa v A:100 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: NT: 6,95; VT:67,754; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS72238000003 ( Tarifa:1T Normál;Distribučná sadzba: C2, Veľkosť hlavného ističa v A:125 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 34,74; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota spotreby pre OM - EIC: 24ZSS7223799000M ( Tarifa 1T Normál;Distribučná sadzba: C1, Veľkosť hlavného ističa v A:125 ) za 24 mesiacov., Jednotka: Mwh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Stredoslovenská energetika, a.s. 2 187 500,00 20% EUR 12. Október 2017 147295

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×