Obstarávateľ

Mesto Krásno nad Kysucou

Krásno nad Kysucou

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 411 500,00 EUR 2
2015 77 195,00 EUR 1
2016 607 850,00 EUR 6
2017 334 907,00 EUR 2
2018 2 535 587,81 EUR 7
2019 104 733,00 EUR 1
2020 204 393,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 188 398,00 EUR 1
2018 3
2018 13 205,60 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Centex RS, spol. s r.o. 1 54 991,67 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 1 1 890 762,00 EUR
BINS s.r.o. 1 0,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a.s. 1 148 333,33 EUR
MET Slovakia, a. s. 1 339 000,00 EUR
REDOX, s.r.o. 1 0,00 EUR
Rafix s. r. o. 1 142 993,00 EUR
HYDREX, s.r.o. 1 114 000,00 EUR
Stavebná mechanizácia, s.r.o. 1 191 914,00 EUR
KONNEX s.r.o. 1 126 500,00 EUR
PRIMUS spol. s r.o. 1 83 046,00 EUR
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 1 27 561,00 EUR
SAND SK, s. r. o. 1 204 393,00 EUR
QEX, a.s. 1 6 833,33 EUR
AJFA + AVIS, s.r.o. 1 9 000,00 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 1 104 733,00 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 0,00 EUR
Marko MT, s.r.o. 1 69 065,00 EUR
WOOD ENERGY, s.r.o. 1 204 960,00 EUR
BERTMAN s.r.o. 1 95 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Čistiaca technika pozemných komunikácií v meste Krásno nad Kysucou 140 064,00 126 500,00 90.31% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Krásne nad Kysucou 188 398,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Obstaranie elektrickej energie 72 500,00 27 561,00 38.01% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zberné nádoby pre Mesto Krásno nad Kysucou 77 195,00 69 205,00 89.64% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 339 000,00 339 000,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Krásne nad Kysucou 191 914,00 191 914,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ v Krásne nad Kysucou 142 993,00 142 993,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Výstavba zberného dvora - Krásno nad Kysucou 2018 Práce Áno 0 Nie
Zariadenia pre zberný dvor - Krásno nad Kysucou 2018 Tovary Áno 0 Nie
Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou - dodávka techniky 2018 Tovary Áno 0 Nie
Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy 1 890 762,00 1 890 762,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Plastové odpadové nádoby na komunálny odpad 15 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu 250 686,00 170 800,00 68.13% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Plastové odpadové nádoby na komunálny odpad 15 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Parkovací automat 9 100,00 5 694,44 62.57% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Zberové vozidlo na komunálny odpad 177 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kolesový traktor 86 180,00 45 826,39 53.17% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kolesová vlečka 20 580,00 7 500,00 36.44% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kolesový nakladač s drvičom drobného stavebného odpadu 137 780,00 95 000,00 68.95% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Obstaranie kompostérov 138 819,00 79 166,66 57.02% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Komunálna technika 83 305,20 57 554,16 69.08% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka elektrickej energie 178 161,61 123 611,10 69.38% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 13 205,60 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Kompostéry pre mesto Krásno nad Kysucou 104 733,00 104 733,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou 204 393,00 204 393,00 100.0% EUR 2020 Práce Áno 1 Ánohttp://www.mestokrasno.sk


+421414385250
+421414385240


mestokrasno@zoznam.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 122 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×