Obstarávanie

Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia stredného Slovenska


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1,00
Konečná suma(Bez DPH):
1,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Dodávateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. prevádzkovateľ distribučnej siete je jediným subjektom, ktorý prevádzkuje distribučnú sieť na časti vymedzeného územia stredného Slovenska, na ktorom sa nachádzajú odberné miesta odberateľov elektriny SPP. Ceny každého prevádzkovateľa distribučnej siete za prístup do distribučnej siete, distribúciu elektriny a s tým súvisiace služby podliehajú cenovej regulácií a platia rovnako pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou na časti vymedzeného územia. Cenové návrhy na príslušný rok regulačného obdobia sú prevádzkovatelia distribučnej siete povinní predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na schválenie do 31. októbra posledného kalendárneho roka pred rokom regulačného obdobia a Úrad je povinný vyjadriť sa k predloženým návrhom do 30 dní, najneskôr však do 30. novembra príslušného kalendárneho roka. Plnenie bude prebiehať v podobe distribúcie reálneho množstva elektriny do odberných miest našich koncových odberateľov elektriny v reálnom čase a podobne poskytovania služieb s ňou súvisiacich. Fakturovať sa budú preddavky na základe výsledného ratingu našej spoločnosti a predpokladaného množstva elektriny distribuovanej do odberných miest našich zákazníkov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 1 1,00 0% EUR 22. December 2015 58919

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517831/content/848904/download","filename":"Sprava k zakazke_stredoslovenská energetika_distribúcia_2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517822/content/848888/download","filename":"Sprievodný list SSE-D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517822/content/848889/download","filename":"Návrh RDZ SSE-D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517822/content/848890/download","filename":"oznámenie o prijatí ponuky_stredoslovenská energetika_2015.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517825/content/848894/download","filename":"zapisnica-otvaranie ponuk-nadlimit SSE-D.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517819/content/848875/download","filename":"RDZ SSE-D signed.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517828/content/848900/download","filename":"zapisnica-otvaranie ponuk-nadlimit SSE-D.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×