Obstarávanie

„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
364 938 980,00
Konečná suma(Bez DPH):
364 938 980,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa". 2.2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. Va pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...ďalej uvedené v bode II.2.4)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 364 938 980,00 Neuvedené EUR 7. Júl 2016 56854

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Marec 2016 8. Marec 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 31. August 2015 31. August 2015
Ponuky uchádzačov skupina „Railways SK“ 12. Júl 2016 12. Júl 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - 2017 24. Január 2018 24. Január 2018
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov-Zmluva o Dielo č. obj. 0220-121/2016-I. a č. zhot. Z1/2016/023/15 zo dňa 07.07.2016 25. Január 2017 25. Január 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Júl 2016 12. Júl 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov 21. September 2015 21. September 2015
Iný dokument k zákazke VYSVETLENIE POŽIADAVIEK UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 27. August 2015 27. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO číslo Z1/2016/023/15 29. Október 2018 29. Október 2018
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 13. August 2015 13. August 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov č.5 a oprava súťažných podkladov 12. Október 2015 12. Október 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.6 a oprava súťažných podkladov 22. Október 2015 22. Október 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania č.3 7. Október 2015 7. Október 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Júl 2016 12. Júl 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Júl 2015 28. Júl 2015
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Júl 2016 12. Júl 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov č.7 27. Október 2015 27. Október 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Júl 2016 12. Júl 2016
Ponuky uchádzačov „Združenie PÚŽIL“ 12. Júl 2016 12. Júl 2016
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní 28. Október 2015 28. Október 2015
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní 4. Február 2016 4. Február 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania č.2 29. September 2015 29. September 2015
Ponuky uchádzačov skupina: „Združenie Nimnica“ 12. Júl 2016 12. Júl 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 12. Júl 2016 12. Júl 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2016 2. Marec 2017 2. Marec 2017
Ponuky uchádzačov Združenie ŽSR NIMNICA 12. Júl 2016 9. Máj 2016
Ponuky uchádzačov Porr Bau GmbH 12. Júl 2016 12. Júl 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia-2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 13. August 2015 13. August 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov č.4 a oprava súťažných podkladov a predchádzajúcich vysvetlení 7. Október 2015 7. Október 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×