Obstarávanie

Zber a preprava komunálneho odpadu a jeho vytriedených zložiek, Šamorín.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šamorín
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
883 769,00
Konečná suma(Bez DPH):
736 474,16
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Dodanie zberných nádob na komunálny odpad a na triedený odpad, rozmiestnenie, zber odpadu v intraviláne mesta Šamorín a preprava na skládku odpadov v Čukárskej Pake v súlade so špecifikáciou, uvedenou v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 3 883 769,00 20% EUR 23. November 2015 66671

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke § 41 Kritériá 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322865/content/139394/download","filename":"§ 41 Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322877/content/303245/download","filename":"Ponuka AVE SK.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322844/content/303236/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk 5.10.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322844/content/303237/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá 27.10.2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322874/content/303243/download","filename":"Ponuka ASA.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322850/content/303240/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk Kritériá po EA 30.10.2015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322841/content/139330/download","filename":"Súťažné podklady Zber kom odpadu 2015.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. November 2015 2. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322868/content/139419/download","filename":"Informácia z vyhodnotenia ponúk na zverejnenie do profilu.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322859/content/139267/download","filename":"Súťažné podklady Zber kom odpadu Šamorín 2015 časť A a B upravený obsah ponuky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 Ostatné 4. Október 2015 4. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322862/content/139332/download","filename":"§ 41 Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Marius Pedersen, a.s. 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322880/content/303250/download","filename":"Ponuka Marius Pedersen.PDF"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. December 2015 8. December 2015 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322871/content/139430/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk 7.10.2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322853/content/139309/download","filename":"Správa o zákazke nadlimit Odpady.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322847/content/303238/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk 19.10.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322847/content/303239/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk Kritériá 27.10.2015.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×