Obstarávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

Bratislava-Ružinov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 933 021,00 EUR 9
2015 58 964 367,00 EUR 48
2015 19 880,00 GBP 1
2015 68 196,00 USD 1
2016 62 528 079,00 EUR 26
2016 20 220,00 GBP 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2019 1
2020 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Faveo, s.r.o. 1 45 000,00 EUR
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 79 622,00 EUR
Construction, s.r.o. 3 238 700,00 EUR
Doprastav, a.s. 1 27 900,00 EUR
V.I.TRADE, s.r.o 1 52 836,00 EUR
RYBA Košice spol. s r.o. 1 12 000,00 EUR
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. 2 140 000,00 EUR
Pow-en a. s. 1 100,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 510 105,00 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 1 61 500,00 EUR
C.G.C., a.s. 1 176 800,00 EUR
eustream, a.s. 4 91 032 000,00 EUR
Ján Bečky - TEPLOSERVIS 1 25 600,00 EUR
Dalkia Industry Žiar na Hronom, a.s. 2 61 450,00 EUR
Argus Media Limited 1 20 220,00 GBP
Microsoft Slovakia s.r.o. 1 48 528,00 EUR
SITEL s.r.o. 1 86 500,00 EUR
SIBAZ, spol. s r.o. 1 89 364,00 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2 110 135,00 EUR
BENESTRA, s. r. o. 1 43 260,00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 2 15 000 001,00 EUR
TEMPEST a.s. 2 544 995,00 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 1 117 247,00 EUR
Reed Business Information Limited 1 96 217,00 EUR
ASP FM s.r.o. 1 27 860,00 EUR
GLOBUS spol. s r.o. 2 25 000,00 EUR
AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. 1 45 000,00 EUR
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 44 000,00 EUR
SWAN Mobile, a.s. 1 130 332,00 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 47 647,00 EUR
PRONIX, s.r.o. 1 167 234,00 EUR
Accalio s.r.o. 1 191 200,00 EUR
McGraw Hill Financial, Inc., Platts division 1 68 196,00 USD
EuroSMS s.r.o. 1 80 776,00 EUR
Argus Media Limited, Argus House 1 19 880,00 GBP
Paralympijská marketingová spoločnosť, s.r.o. 1 50 000,00 EUR
ALTRON SK, a.s. 1 80 900,00 EUR
Východoslovenská distribučná, a.s. 2 5 100 001,00 EUR
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 1 103 260,00 EUR
Technopol International, a.s. 1 45 000,00 EUR
PRINTO s.r.o. 1 168 394,00 EUR
GLOBAL ENERGY, s.r.o. 1 30 000,00 EUR
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. 1 11 920,00 EUR
Dentsu Aegis Network Slovakia, s. r. o. 4 210 316,00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 5 5 481 109,00 EUR
Neopublic, s.r.o. 3 34 968,00 EUR
OKTE, a.s. 2 11 150 001,00 EUR
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 1 1,00 EUR
OTE, a.s. 1 1,00 EUR
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 2 261 254,00 EUR
Roman Obložinský INTERZEL 1 30 000,00 EUR
MOTORGAS SLOVAKIA s.r.o. 3 444 076,00 EUR
GREEN CARE, s.r.o. 1 370 000,00 EUR
DUOMO, s.r.o. 1 370 000,00 EUR
EXPERT GROUP EUROPE 1 370 000,00 EUR
Neopublic, s.r.o. 1 8 660,00 EUR
Seesame, s.r.o. 1 19 455,00 EUR
Magix, s. r. o. 1 166 100,00 EUR
Seesame, s.r.o. 4 633 036,00 EUR
Data Servis – informace, s.r.o., organizačná zložka 4 690 739,00 EUR
EDF Trading Limited 1 100,00 EUR
EP Commodities, a.s. 1 100,00 EUR
Statoil ASA 1 100,00 EUR
VNG Slovakia, spol. s r.o. 1 100,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Chirana 70 000,00 70 000,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zhotovenie stavby: Zvolen, rekonštrukcia asfaltových plôch II. Etapa. 35 838,00 27 900,00 77.85% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Služby podpory diela „Dochádzkový a prístupový systém“ 180 100,00 176 800,00 98.16% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie služby Title Transfer od 2 000,00 do 180 000,00 2 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Servisné služby k technologickým zariadeniam kotolne v Energetickom centre Bratislava. 26 000,00 25 600,00 98.46% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode - Dalkia 30 450,00 30 450,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
BA, Výmena VZT jednotiek AB I – II. etapa 149 415,00 129 000,00 86.33% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Emailové doručovanie reportov Argus European Natural Gas 20 220,00 20 220,00 100.0% GBP 2016 Služby Nie 1 Áno
Podporné služby Microsoft Premier Support Standard 48 528,00 48 528,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prenájom Dark Fiber BA-NR 89 100,00 86 500,00 97.08% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Technická podpora licencií Websense 85 200,00 79 622,00 93.45% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Pripojenie na Internet 82 000,00 43 260,00 52.75% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zhotovenie stavby: OPS Senica, rekonštrukcia asfaltového povrchu, zvýšenie úrovne ochrany objektu. 66 828,00 54 000,00 80.8% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Emailové doručovanie reportov ICIS Heren potrebných pre obchodovanie a fakturáciu zemného plynu 99 060,00 96 217,00 97.13% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Technická podpora FM systém GT Facility 32 000,00 23 216,66 72.55% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Airport Bratislava 44 000,00 44 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Chirana 70 000,00 70 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Veolia 31 000,00 31 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Technická podpora Microsoft Enterprise Agreement 145 880,00 117 247,00 80.37% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služby podpory diela Print Office 193 636,00 191 200,00 98.74% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Licenčná zmluva Platts 68 196,00 68 196,00 100.0% USD 2015 Služby Nie 1 Áno
Letenky a komplexné služby spojené s leteckou prepravou osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách 90 000,00 90 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 2 Áno
Hromadné odosielanie SMS zákazníkom 85 479,00 80 776,00 94.49% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služby podpory IBM System Storage SAN SVC 62 431,00 61 500,00 98.5% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Emailové doručovanie reportov Argus European Natural Gas 19 880,00 19 880,00 100.0% GBP 2015 Služby Nie 1 Áno
Reklamné partnerstvo so spoločnosťou Paralympijská marketingová spoločnosť, s.r.o. 50 000,00 41 666,66 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Prenájom digitálnych okruhov pre WAN SPP 160 300,00 130 332,00 81.3% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Starostlivosť a podpora energetického zabezpečenia Dátového centra v Bratislave a Záložného dátového centra v Nitre. 176 118,00 80 900,00 45.93% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služby podpory McAfee 23 700,00 23 355,00 98.54% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Starostlivosť a údržba Monitoringu DC 86 000,00 86 780,00 100.9% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služby technickej podpory VMware 50 800,00 47 647,00 93.79% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Kuriérske služby pre Call centrum 120 000,00 103 260,00 86.05% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Profylaktika a servis zariadení bezpečnostného kľúčového systému KEY WATCHER 45 000,00 45 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zhotovenie stavby: BA, Výmena rozvodov úžitkovej vody AB VII. 57 852,00 52 836,00 91.32% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Spotrebný materiál do reprografických zariadení 180 000,00 168 394,00 93.55% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Zhotovenie stavby: MI, rekonštrukcia - nová AB (colná správa) 3. etapa 94 999,00 89 364,00 94.06% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode GLOBAL ENERGY 30 000,00 30 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Vzdelávanie manažérov SPP 27 876,00 11 920,00 42.76% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zhotovenie stavby: BA, Výmena rozvodov úžitkovej vody AB VII. 57 852,00 55 700,00 96.28% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Starostlivosť a podpora klimatizácie Dátového centra v Bratislave a Záložného dátového centra v Nitre 172 028,00 167 234,00 97.21% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služby mediálnej agentúry 97 619,00 97 619,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Služby technickej podpory ORACLE 295 995,00 295 995,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie služieb public relations 29 864,00 29 864,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zúčtovanie odchýlky elektriny spôsobenej v slovenskej elektrizačnej sústave, činnosť centrálnej fakturácie a zúčtovania rozdielov 11 150 000,00 11 150 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Prístup do prepravnej siete a prepravu plynu 60 000 000,00 60 000 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia stredného Slovenska 1,00 1,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia východného Slovenska 1,00 1,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia západného Slovenska 1,00 1,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zúčtovanie odchýlky elektriny spôsobenej v slovenskej elektrizačnej sústave 1,00 1,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zúčtovanie odchýlky elektriny spôsobenej v českej elektrizačnej sústave 1,00 1,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave 107 000,00 107 000,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 5 Áno
Servis kogeneračných zariadení 974,00 974,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stredných a generálnych opráv KGZ 33 200,00 33 200,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prezentácia a predaj produktov formou priameho (Door to Door) predaja 370 000,00 1 110 000,00 300.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 3 Áno
Služby mediálnej agentúry 73 985,00 73 985,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Zabezpečenie služieb public relations 8 660,00 8 660,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. Hybridná pošta 8 241,00 8 241,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
On-line marketing a elektronická komunikácia 19 455,00 19 455,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Služby podpory SW GE Smallworld 166 100,00 166 100,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
On-line marketing a elektronická komunikácia 29 929,00 29 929,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" 3 611,00 3 611,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Realizácia prieskumov trhu 18 778,00 18 778,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Služby mediálnej agentúry 38 711,00 38 711,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie služieb public relations 4 548,00 4 548,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
On-line marketing a elektronická komunikácia 103 566,00 103 566,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" 9 371,00 9 371,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a pre pripojenie k prepravnej sieti 1 000 000,00 1 000 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave 585 334,00 221 254,00 37.79% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Služby mediálnej agentúry 1 320 000,00 1,00 0.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Nákup a predaj elektriny na základe "EFET" zmluvy 100,00 100,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Servis kogeneračných zariadení 409 902,00 409 902,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Nákup a predaj zemného plynu na základe zmluvy EFET 3 000 000,00 200,00 0.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Pevné hlasové služby 510 105,00 510 105,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Realizácia prieskumov trhu 305 106,00 305 106,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
On-line marketing a elektronická komunikácia 395 975,00 395 975,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Nákup a predaj zemného plynu na základe zmluvy "EFET" 3 000 000,00 200,00 0.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Prístup do prepravnej siete zemného plynu, preprava zemného plynu a poskytovanie služby Title Transfer 10 000 000,00 30 030 000,00 300.3% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Realizácia prieskumov trhu 305 106,00 305 106,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia západného Slovenska 15 000 000,00 15 000 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia východného Slovenska 5 100 000,00 5 100 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Realizácia prieskumov trhu 61 749,00 61 749,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
On-line marketing a elektronická komunikácia 103 566,00 103 566,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie služieb public relations 556,00 556,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Služby technickej podpory ORACLE 2016 249 000,00 249 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. Hybridná pošta 4 203 297,00 4 203 297,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" 1 256 589,00 1 256 589,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Cisternové návesy na prevoz LNG 2019 Tovary Áno 0 Nie
Technologické zariadenie na výrobu LNG 2020 Tovary Áno 0 Nie
Cisternové návesy na prevoz LNG 2020 Tovary Áno 0 Niehttp://www.spp.sk


+421262624282


Peter.Mozolak@spp.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 543 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×