Obstarávanie

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
35 633 546,00
Konečná suma(Bez DPH):
35 633 543,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351910-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 18 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi zákazky sú: - získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, - vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie, - odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží, - obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí, - odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, - zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, - vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie, - zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít. Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 4 964 699,00 Neuvedené EUR 18. December 2017 89780
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 4 895 060,00 Neuvedené EUR 18. December 2017 89781
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 4 842 346,00 Neuvedené EUR 18. December 2017 89782
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 5 369 701,00 Neuvedené EUR 18. December 2017 89783
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 4 458 630,00 Neuvedené EUR 18. December 2017 89784
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 5 025 903,00 Neuvedené EUR 18. December 2017 89785
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 6 077 204,00 Neuvedené EUR 18. December 2017 89786

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - časť 1 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915864/content/775518/download","filename":"dodatok_1_k zmluve _Dekonta_cast_ 1_08122017.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. September 2017 12. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873865/content/562591/download","filename":"MŽP_Sanácie_15_Oznámenie z otvárania ponúk_Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916039/content/776243/download","filename":"Ponuka_Ostatne_EBA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916039/content/776244/download","filename":"Ponuka_Kriteria_EBA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 18. Október 2016 18. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727146/content/428200/download","filename":"Predlženie lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. December 2015 25. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30079/download","filename":"MŽP_Sanacie_1_Súťažné podklady_20151218_FINAL_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30080/download","filename":"MŽP_Sanácie 1_B.1_Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30081/download","filename":"RPGU_SEZ_Brezno RD_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30082/download","filename":"RPGU_SEZ_CADCA RD_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30083/download","filename":"RPGU_SEZ_Dolný_Kubín_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30084/download","filename":"RPGU_SEZ_Humenné_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30085/download","filename":"RPGU_SEZ_Komarno_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30086/download","filename":"RPGU_SEZ_Košice_RD_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30087/download","filename":"RPGU_SEZ_Kraľovany_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30088/download","filename":"RPGU_SEZ_Leopoldov_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30089/download","filename":"RPGU_SEZ_Nove_Zamky_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30090/download","filename":"RPGU_SEZ_Poproč_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30091/download","filename":"RPGU_SEZ_Presov_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30092/download","filename":"RPGU_SEZ_Prievidza_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30093/download","filename":"RPGU_SEZ_Puchov_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30094/download","filename":"RPGU_SEZ_Sliac_produktovod_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30095/download","filename":"RPGU_SEZ_Spišská_Nová_Ves_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30096/download","filename":"RPGU_SEZ_Sturovo_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30097/download","filename":"RPGU_SEZ_Vrútky_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30098/download","filename":"RPGU_SEZ_Zlate_Moravce_final_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30099/download","filename":"MŽP_Sanácie 1_Príloha č. 8_Cenové tabuľky_časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30100/download","filename":"MŽP_Sanácie 1_Príloha č. 8_Cenové tabuľky_časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30101/download","filename":"MŽP_Sanácie 1_Príloha č. 8_Cenové tabuľky_časť 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30102/download","filename":"MŽP_Sanácie 1_Príloha č. 8_Cenové tabuľky_časť 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30103/download","filename":"MŽP_Sanácie 1_Príloha č. 8_Cenové tabuľky_časť 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30104/download","filename":"MŽP_Sanácie 1_Príloha č. 8_Cenové tabuľky_časť 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58917/content/30105/download","filename":"MŽP_Sanácie 1_Príloha č. 8_Cenové tabuľky_časť 7.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - časť 5 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915857/content/775497/download","filename":"Zmluva_Sanacie_FCC_cast_5_final_08122017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915857/content/775498/download","filename":"PR_2_Cenove tabu¦ky_FCC_cast_5.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZMLUVA O DIELO - Zmluva o geologických prácach pre časť 2,3,4; Dodatok č. 1 9. Február 2018 9. Február 2018 []
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 02 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794909/content/667848/download","filename":"MŽP_Sanácie_Oznámenie o predĺžení LVP_02.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - časť 2, 3, 4 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915855/content/775374/download","filename":"Zmluva_Sanacie_EBA_cast_2_3_4_final_08122017_oprava11122017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915855/content/775375/download","filename":"PR_2_Cen_tab_EBA_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915855/content/775376/download","filename":"PR_2_Cen_tab_EBA_cast_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915855/content/775377/download","filename":"PR_2_Cen_tab_EBA_cast_4.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915341/content/773392/download","filename":"Zapisnica z otv. Ostatné_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915341/content/773393/download","filename":"Zapisnica z otv. Kritérií_Profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915342/content/773397/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia podmienok účasti_1_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915342/content/773398/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia podmienok účasti_2_Profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916040/content/776247/download","filename":"Ponuka_Ostatne_FCC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916040/content/776248/download","filename":"Ponuka_Kriteria_FCC.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916044/content/776254/download","filename":"Ponuka_Ostatne_VZE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 03 26. Júl 2017 26. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855514/content/584947/download","filename":"MŽP_Sanácie_Oznámenie o predĺžení LVP_03.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - Ostatné 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623620/content/414390/download","filename":"X1_Informácia podľa § 41_Ostatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZMLUVA O DIELO - Zmluva o geologických prácach pre časť 1, Dodatok č. 1 9. Február 2018 9. Február 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy ZMLUVA O DIELO - Zmluva o geologických prácach pre časť 6,7; Dodatok č. 1 9. Február 2018 9. Február 2018 []
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - časť 6, 7 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915876/content/775598/download","filename":"dodatok_1_k zmluve _AVE_cast_6_7_final_08122017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. November 2017 14. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901501/content/706378/download","filename":"MŽP_Sanácie_20_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - časť 2, 3, 4 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915868/content/775537/download","filename":"dodatok_1_k zmluve _EBA_cast_2_3_4_final_08122017.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915343/content/773410/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia Ostatné_1_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915343/content/773411/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia Ostatné_2_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915343/content/773412/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia Kritérií_Profil.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - čast 6, 7 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915859/content/775505/download","filename":"Zmluva_Sanacie_AVE_cast_6_7_final_08122017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915859/content/775506/download","filename":"PR_ 2_Cen_tab_AVE SK_cast_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915859/content/775507/download","filename":"PR_2_Cen_tab_AVE SK_cast_6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916033/content/776226/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Dekonta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916033/content/776227/download","filename":"Ponuka_Kriteria_Dekonta.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dileo - časť 5 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915872/content/775545/download","filename":"dodatok_1_k zmluve_FCC_cast_5_08122017.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - časť 1 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915849/content/775361/download","filename":"Zmluva_Sanacie_Dekonta_cast_1_final_08122017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915849/content/775362/download","filename":"PR_2_Cen_tab_DEKONTA_cast_1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZMLUVA O DIELO -Zmluva o geologických prácach pre časť 5, Dodatok č. 1 9. Február 2018 9. Február 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/917926/content/782944/download","filename":"MŽP_Sanácie_21_Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 9. Február 2016 9. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58920/content/28450/download","filename":"MZP_Sanácia_Vysvetlenie SP_1-14.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 28. December 2017 28. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916024/content/776210/download","filename":"Ponuka_Ostatne_AHM Group.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916024/content/776211/download","filename":"Ponuka_Kriteria_AHM Group.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×