Obstarávanie

Prístup do prepravnej siete a prepravu plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
60 000 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
60 000 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65000000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Zabezpečenie požadovanej prepravnej kapacity pre zemný plyn na vstupnom bode Veľké Kapušany a výstupnom bode Domáci od spoločnosti Eustream v MWh/deň, ktorou sa zabezpečí preprava zemného plynu nakúpeného od spoločnosti Gazprom Export. Poskytovanie prepravy zemného plynu a služieb spojených s prepravou zemného plynu je regulované za podmienok schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Ceny prevádzkovateľa prepravnej siete zemného plynu a prepravy zemného plynu a s tým súvisiace služby podliehajú cenovej regulácií a platia rovnako pre všetkých účastníkov trhu so zemným plynom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
eustream, a.s. 1 60 000 000,00 0% EUR 21. December 2015 58918

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov eustream, a.s. 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517972/content/848943/download","filename":"zápisnica z rokovania_prístup do prepravnej siete a prepravu plynu_2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517975/content/848948/download","filename":"Sprava k zakazke_eustream.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517966/content/848934/download","filename":"zápisnica z rokovania_prístup do prepravnej siete a prepravu plynu_2015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517969/content/848938/download","filename":"zápisnica z rokovania_prístup do prepravnej siete a prepravu plynu_2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517963/content/848930/download","filename":"Contract on access to the transmission network and gas transmission_eustream_2015.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×