Obstarávateľ

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Bratislava-Ružinov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 243 492,00 EUR 2
2016 165 800,00 EUR 4
2017 728 448,60 EUR 11
2018 366 781,00 EUR 9
2019 1 822 407,00 EUR 5
2020 15 425 193,00 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 50 755,80 EUR 2
2018 41 868,00 EUR 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Construction, s.r.o. 1 119 798,00 EUR
Energie2, a.s. 4 163 684,44 EUR
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. 1 0,00 EUR
Messer Tatragas, spol. s r.o. 2 0,00 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 2 0,00 EUR
MGP, spol. s r.o. 1 0,00 EUR
A.V.l.S. - lnternational Software Distribution & Servis, s.r.o. 2 305 290,00 EUR
VWR International GmbH 3 14 983,33 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 0,00 EUR
LABO - SK, s. r. o. 3 359 166,00 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 1 13 889 910,00 EUR
INTERTEC s.r.o. 1 0,00 EUR
SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o. 2 302 480,00 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 1 1 112 250,00 EUR
SLOVRIA SLOVAKIA, a.s. 2 1 639 339,00 EUR
K-TRADE spol. s r.o. 2 0,00 EUR
Asseco Central Europe, a.s. 1 13 889 910,00 EUR
Roner, s.r.o. 1 0,00 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 1 0,00 EUR
Ing. Igor Liba - Bali 1 0,00 EUR
MFGK Slovakia s. r. o. 2 28 000,00 EUR
Stredoslovenská energetika, a. s. 1 44 962,98 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Poskytovanie služieb podpory,údržby,rozvoja a úprav pre "Štátny informačný systém úradov verejného zdravotníctva -ISÚVZ 122 500,00 122 500,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb podpory,údržby,úprav a rozvoja -Epidemiologického informačného systému EPIS 120 992,00 120 992,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Rekonštrukcia budovy C 119 798,00 119 798,00 100.0% EUR 2017 Práce Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Epidemiologického informačného systému EPIS 181 488,00 181 488,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Štátneho informačného systému úradov verejného zdravotníctva ISÚVZ 182 790,00 182 790,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Systém na výrobu ultračistej vody s príslušenstvom 13 200,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Systém na výrobu ultračistej vody s príslušenstvom 13 200,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Gamaspektrometrická trasa 129 500,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kultivačné skúmavky so šikmou kultivačnou plochou pre bunkové kultúry 9 900,00 0,00 0.0% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Kvapalný dusík a suchý ľad 3 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kvapalný dusík 3 100,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Technické plyny 10 380,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Tonerové náplne 11 998,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne prístroje a zariadenia 41 000,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Laboratórne prístroje 194 940,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Prístroje a zariadenia pre laboratórnu diagnostiku. 84 744,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Meranie kvality RTG zväzkov s príslušenstvom 18 662,40 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektrická energia 47 305,80 EUR 2017 Tovary Nie 0 Nie
Kultivačné skúmavky so šikmou kultivačnou plochou pre bunkové kultúry 9 600,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Elektrická energia 52 738,20 36 620,31 69.43% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 33 743,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy na dôkaz protilátok proti vírusu osýpok a rubeole 41 868,00 EUR 2018 Tovary Nie 0 Nie
Špičky na laboratórne pipety, pipetové hroty 7 930,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Diagnostické súpravy na dôkaz protilátok proti vírusu osýpok a rubeole 41 868,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Kryoboxy, laboratórne stojany, inokulačné kľučky, odberové tampóny 10 950,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Jednorazové plastové pipety 8 200,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Skúmavky plastové, centrifugačné, kultivačné 4 900,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
PCR skúmavky, PCR stripy, kryoskúmavky, mikrotitračné platničky a kultivačné a transportné fľaše, fľaše na kultivačné médiá 9 400,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Elektrická energia 67 000,00 41 022,56 61.22% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 44 530,00 21 500,50 48.28% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Kultivačné skúmavky so šikmou kultivačnou plochou pre bunkové kultúry 17 980,00 12 486,10 69.44% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva 2019 Služby Áno 0 Nie
Nákup prístrojového vybavenia pre zložky RMS na UVZ v SR 1 639 339,00 1 639 339,00 100.0% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva 13 889 910,00 13 889 910,00 100.0% EUR 2020 Služby Áno 1 Áno
Prístrojové vybavenie laboratória molekulárnej diagnostiky na zrýchlenie a zefektívnenie diagnostiky Novel Coronavírusu 2019. 377 000,00 359 166,00 95.26% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Prístrojové vybavenie analytických laboratórií ÚVZ SR a RÚVZ v SR 1 112 250,00 1 112 250,00 100.0% EUR 2020 Tovary Nie 1 Áno
Elektrická energia 60 279,00 37 469,15 62.15% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Elektrická energia 60 279,00 37 260,31 61.81% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka zemného plynu 46 033,00 23 333,33 50.68% EUR 2020 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.szusr.sk


+421249284280


ida.olsova@uvzsr.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Prístrojové vybavenie laboratória molekulárnej diagnostiky na zrýchlenie a zefektívnenie diagnostiky Novel Coronavírusu 2019. 377 000,00 EUR Tovary 19. Február 2020 LABO - SK, s. r. o.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 665 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×