CPV kód

55520000-1

Služby hromadného stravovania

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 225 70 541 022 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 5 1 270 670 EUR
Mesto Štúrovo 4 323 434 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 133 990 EUR
Mesto Malacky 3 318 927 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 133 933 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 13 2 502 326 EUR
Mesto Prešov 1 90 300 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 7 385 720 EUR
Mesto Žilina 3 1 862 780 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 1 755 820 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 208 800 EUR
Obec Šenkvice 2 96 218 EUR
Žilinský samosprávny kraj 15 28 125 687 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 945 440 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 0 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 5 1 478 349 EUR
Mesto Rožňava 1 160 431 EUR
Mesto Martin 2 527 346 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 192 664 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 172 570 EUR
Mesto Tisovec 2 69 453 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 1 065 998 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 1 682 640 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 480 000 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 7 980 000 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 653 668 EUR
Mesto Prievidza 1 982 000 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 1 135 563 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 143 913 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 13 928 565 EUR
Košický samosprávny kraj 1 953 315 EUR
Obec Tužina 1 9 422 EUR
Mesto Piešťany 3 648 872 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 4 567 950 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 186 849 EUR
Mesto Lipany 2 274 427 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 32 067 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 133 999 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 528 528 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 748 000 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 88 000 EUR
Obec Lisková 1 2 519 EUR
Slovenská národná knižnica 1 219 578 EUR
Mesto Brezno 4 673 235 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 3 16 195 173 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 198 450 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 5 100 000 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 217 531 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 287 671 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 1 970 578 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 66 551 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 959 552 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 8 460 640 EUR
Divadelný ústav 4 111 040 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 544 903 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 3 077 167 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 4 205 525 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 2 821 387 EUR
Mestské služby Nitra 1 63 136 EUR
Obec Jasenov 1 0 EUR
Slovenská národná galéria 4 652 146 EUR
Mesto Michalovce 2 201 506 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 2 238 010 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 51 345 EUR
Mesto Galanta 2 224 189 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 180 000 EUR
Obec Nováčany 1 0 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 8 518 136 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 825 431 EUR
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 3 127 087 EUR
MH Invest, s.r.o. 2 42 171 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 84 401 112 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 20 1 620 148 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 2 56 878 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 138 390 EUR
Slovenské technické múzeum 1 3 EUR
Slovenské národné divadlo 2 1 485 303 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 631 740 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 1 64 616 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 2 465 473 EUR
Krajský súd v Žiline 2 293 652 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 3 267 789 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 739 650 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 2 65 888 EUR
Krajský súd 2 276 461 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 5 41 634 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 1 26 288 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 4 2 084 482 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 5 499 512 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2 586 343 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 896 857 EUR
Okresný súd Trenčín 1 142 786 EUR
Obec Kružlov 1 13 390 EUR
Slovenský pozemkový fond 15 680 101 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 5 430 569 EUR
Krajský súd v Trnave 1 127 894 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 1 51 551 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 392 791 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 2 379 984 EUR
Obec Pravenec 2 22 316 EUR
Okresný súd Piešťany 1 132 015 EUR
Okresný súd Senica 1 109 167 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 500 326 EUR
Umelecký súbor Lúčnica 2 60 300 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 4 1 089 944 EUR
Mesto Sečovce 1 146 592 EUR
Ľubovnianske múzeum - hrad 1 93 231 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 36 756 EUR
Stredná odborná škola 2 279 597 EUR
Obec Malá Ida 1 18 184 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 447 000 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 7 400 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 185 000 EUR
Poliklinika 3 71 378 EUR
Západoslovenské múzeum v Trnave 1 73 985 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 392 316 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 42 504 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 75 599 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 172 100 EUR
Krajská prokuratúra 2 117 678 EUR
Slovenská pošta, a.s. 11 19 640 328 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 573 735 EUR
Technické služby Brezno 5 443 139 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 435 000 EUR
Divadlo Nová scéna 3 358 532 EUR
Hudobné centrum 2 56 434 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 706 283 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 6 1 443 921 EUR
Obec Slanec 2 18 294 EUR
Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 1 37 172 EUR
Obec Poluvsie 1 7 691 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 843 408 EUR
Zdravé regióny 2 748 303 EUR
Štátna filharmónia Košice 1 364 000 EUR
SEDMOKRÁSKA n.o. 2 87 281 EUR
LIRI n.o. 2 157 457 EUR
Viola, n.o. 1 51 408 EUR
Memoria, nezisková organizácia 2 152 638 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 62 685 EUR
Národné osvetové centrum 1 81 985 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 125 394 EUR
Základná škola Šrobárova 1 0 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 3 7 700 EUR
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 1 34 809 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 1 462 EUR
Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 1 47 358 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 35 933 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4 11 313 EUR
Stredná zdravotnícka škola 5 40 311 EUR
Balneologické múzeum v Piešťanoch 1 10 499 EUR
Trenčín región 2 8 031 EUR
Okresný súd Liptovský Mikuláš 2 142 251 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 18 778 EUR
Galantská knižnica 2 45 168 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 6 22 740 EUR
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 2 17 411 EUR
Vlastivedné múzeum v Galante 4 71 742 EUR
Žitnoostrovná knižnica 2 27 592 EUR
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 4 32 052 EUR
Galantské osvetové stredisko 5 31 216 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 5 0 EUR
Centrum voľného času 1 1 984 EUR
Slovenská humanitná rada 1 51 923 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 0 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 3 38 104 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 2 33 340 EUR
Zdravé komunity, n.o. 1 196 456 EUR
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 2 0 EUR
Obec Krásnohorské Podhradie 3 40 776 EUR
Nome n.o. 2 71 750 EUR
KROK DO CIEĽA n.o. 4 149 249 EUR
Divadlo Jána Palárika Trnava 1 154 937 EUR
VION, n.o. 4 0 EUR
RK Charita n.o. 2 42 187 EUR
KALYPSO n.o 1 34 650 EUR
Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 4 175 518 EUR
Spišské divadlo 1 34 528 EUR
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2 46 649 EUR
Okresný súd Námestovo 1 56 975 EUR
Mestská časť Košice - Poľov 1 0 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 2 7 047 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 5 1 491 493 EUR
Gymnázium Andreja Sládkoviča 1 468 000 EUR
A.I.I. Technické služby s. r. o. 2 158 716 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 260 91 162 886 EUR
Gastrorekrea s.r.o. 1 135 563 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 133 75 146 870 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 5 8 253 220 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 6 8 951 024 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 505 348 EUR
Welcome, spol. s r.o. 1 44 197 EUR
Štefánia Kukanová DAILY-REST 1 185 000 EUR
CITY GASTRO s. r. o. 5 2 114 795 EUR
TRADIMEX spol. s r.o. 10 6 871 529 EUR
TOP GASTRO, s.r.o. 22 2 895 969 EUR
AquaECO s.r.o. 3 154 936 EUR
GGFS s.r.o. 58 118 115 705 EUR
Jana Černá 31 2 480 020 EUR
Roman Matuška - ŠPORTCLUB 24 1 089 273 EUR
C.K. spol. s.r.o. 5 2 330 588 EUR
DCCATERING s.r.o. 5 1 498 023 EUR
MADLEN, s.r.o. 21 3 751 597 EUR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 8 88 397 EUR
GASTRO-SYST 26 631 864 EUR
Jedáleň MO 9 29 334 EUR
DUGE CATERING, s.r.o. 1 227 871 EUR
Áčko, a.s. 1 53 918 EUR
KOLOSEUM plus, s.r.o. 1 56 636 EUR
Marco Harmony s.r.o. 1 41 251 EUR
Ing. Ferdinad Lesňák, CSc. - SLÁVIA 1 16 529 EUR
Gastroplus spoločnosť s r.o. 7 141 808 EUR
IMT Šírava s.r.o. 23 561 345 EUR
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. 1 392 316 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 148 320 EUR
GGFS, s.r.o. 1 5 100 000 EUR
CITY GASTRO, s.r.o. 1 210 000 EUR
GASTROMILA, spol. s r.o. 1 60 676 EUR
Gastrogal - Nitra, s.r.o. 10 1 238 581 EUR
lapua, s.r.o. 2 152 638 EUR
AVLEON, s.r.o. 2 99 389 EUR
Deli Express Slovensko s.r.o. 11 255 649 EUR
J&K CAPITAL, s.r.o. 1 22 600 EUR
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. 1 82 470 EUR
Peter Juščík 1 19 587 EUR
Ticket Systems s. r. o. 2 595 020 EUR
DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. 6 1 959 493 EUR
Ticket Service, s.r.o. 1 364 000 EUR
Michael Hasák GALAXY 3 691 427 EUR
Hotel ARKADA, s.r.o. 1 17 058 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tisovec 38 934 38934.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov SVP, š.p.,ROZ Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 141 000 141000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 133 999 133999.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 206 920 206920.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 59 760 59760.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tisovec 32 136 32136.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 133 990 133990.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovanie zamestnancov Gymnázia Mikuláša Kováča prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Mikuláša Kováča od 50 700 do 52 221 50700 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravných poukážok Krajský súd v Trnave 131 000 131000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Piešťany formou stravných poukážok Okresný súd Piešťany 134 234 134234.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Senica 107 760 107760.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sečovce 146 880 146880.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre "PENZIÓN" ZSS Topoľčany Nitriansky samosprávny kraj 97 200 97200.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda 196 680 196680.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov múzea formou stravných poukážok Ľubovnianske múzeum - hrad 92 400 92400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov MsÚ Mesto Rožňava 159 000 159000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 39 500 39500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancom formou jedálnych kupónov Stredná odborná škola 150 000 150000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania formou prípravy a dovozu stravy. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 185 000 185000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 174 000 174000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 171 568 171568.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov Ponitrianskeho múzea v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 49 200 49200.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Západoslovenského múzea v Trnave Západoslovenské múzeum v Trnave 73 780 73780.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 73 333 73333.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 42 000 42000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov knižnice K. Kmeťka v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 76 594 76594.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre občanov a rozvozu stravy Mesto Prešov 93 600 93600.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 136 800 136800.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok. Mestské služby Nitra 75 600 75600.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 48 760 48760.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov VšZP formou stravných poukážok Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 980 000 7980000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999 564 999564.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 009 183 1009183.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 531 362 531362.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 835 473 835473.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61 833 61833.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 652 601 1652601.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 182 706 182706.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 414 906 414906.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 017 13017.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 975 10975.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 599 9599.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Stravné poukážky Okresný súd Bratislava III 435 000 435000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 508 568 1508568.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 3 127 608 3127608.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 89 711 89711.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 126 838 126838.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 106 205 106205.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 318 4318.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 155 12155.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 039 7039.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 520 770 1520770.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 170 22170.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 610 28610.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 656 24656.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 317 22317.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 284 31284.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 368 19368.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 185 41185.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 862 315 862315.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 938 13938.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 057 10057.0 EUR 2016 Služby Áno 2
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 892 36892.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 877 48877.0 EUR 2016 Služby Nie 3
Zabzepečenie stravovania formou gastrolístkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 152 411 1152411.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov VÚSCH, a.s. formou stravných poukážok Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 682 640 1682640.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 267 11267.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 502 754 502754.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 351 930 351930.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60 595 60595.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušn Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 901 5901.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 81 504 81504.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok Bratislavský samosprávny kraj 5 100 000 5100000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 443 45443.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 559 066 4559066.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 837 889 837889.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Stravovanie dôchodcov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 210 000 210000.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Národné lesnícke centrum (NLC) 540 000 540000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Hlavné mesto SR Bratislava 3 077 167 3077167.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky Služby Mesta Piešťany 447 000 447000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 038 45038.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 87 561 87561.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 419 11419.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 600 9600.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 396 6396.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 561 29561.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 066 18066.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 747 19747.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 814 595 814595.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov NPPC. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 799 768 799768.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 16 000 16000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 523 349 1523349.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 35 345 35345.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov NSK Nitriansky samosprávny kraj 720 000 720000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 604 41604.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 918 23918.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 957 20957.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 018 24018.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 036 262 1036262.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 497 970 497970.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 739 13739.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 932 9932.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 139 7139.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie celodenného stravovania pre pacientov a klientov zariadenia opatrovateľskej služby. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 392 316 392316.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 35 283 000 35283000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 82 053 82053.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 798 45798.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 959 552 1959552.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 090 10090.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 140 000 1140000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 53 238 53238.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 667 12667.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 236 9236.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 318 520 2318520.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 263 231 263231.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 765 18765.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 568 25568.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 127 21127.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov DAB v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 340 833 340833.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovanie formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 645 450 1645450.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 930 41930.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 534 790 534790.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 278 65278.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 5 034 000 5034000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 037 405 1037405.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 041 643 2041643.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 48 712 48712.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60 970 60970.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov KSK prostredníctvom stravných lístkov Košický samosprávny kraj 953 315 953315.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 405 6405.0 EUR 2015 Služby Áno 2
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 306 12306.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 142 11142.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41 385 41385.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 385 720 7385720.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 526 695 8526695.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 83 259 83259.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 44 748 44748.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 418 481 418481.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 554 19554.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 716 19716.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 216 23216.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219 232 219232.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 394 874 2394874.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 928 22928.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25 340 25340.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 954 21954.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 897 45897.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 691 127 1691127.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 70 838 70838.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 295 148 295148.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 359 548 359548.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 130 385 130385.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 674 797 674797.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 2 374 487 2374487.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov- stravné poukážky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480 000 480000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 2 261 885 2261885.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 724 106 1724106.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Príprava a dodávka celodennej stravy Domov dôchodcov - Gerium 448 029 448029.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 344 10344.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracovisko Nováky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 401 9401.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 338 8338.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 439 218 4439218.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 130 385 130385.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88 274 88274.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41 377 41377.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698 778 698778.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59 343 59343.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 77 634 77634.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 572 086 2572086.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1 096 321 1096321.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Príprava a dodávka celodennej stravy. Domov dôchodcov - Gerium 373 358 373358.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 357 263 357263.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 854 000 854000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre pacientov a zamestnancov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 681 865 681865.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravy pre dôchodcov Mestská časť Bratislava - Petržalka 180 000 180000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 870 291 870291.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 375 000 1375000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 033 823 1033823.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 50 169 50169.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 903 65903.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80 444 80444.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 598 205 2598205.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 001 6001.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 245 408 1245408.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 430 448 430448.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 140 000 140000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancou formou stravovacích poukážok Mesto Žilina 608 810 608810.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 47 229 47229.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 360 230 360230.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62 727 62727.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 84 784 84784.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226 449 226449.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 305 75305.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 624 642 2624642.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Príprava a dodávka celodennej stravy Seniorcentrum Staré Mesto 843 408 843408.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 47 592 47592.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 468 093 468093.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45 392 45392.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 911 873 911873.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 258 400 258400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 31 376 31376.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 495 097 2495097.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 78 486 78486.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 342 74342.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54 382 54382.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 435 579 435579.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 997 500 997500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Trnavský samosprávny kraj 653 231 653231.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 986 433 6986433.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 243 212 243212.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 46 819 46819.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 63 966 63966.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 628 200 2628200.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 276 74276.0 EUR 2017 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 594 65594.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 84 552 84552.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 475 323 475323.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 779 658 21779658.0 EUR 2018 Služby Nie 2
ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA STRAVOVANIA PRE ZAMESTNANCOV FORMOU STRAVNÝCH POUKÁŽOK Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 748 000 748000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202 493 202493.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 45 969 45969.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 671 619 2671619.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 338 300 338300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 658 76658.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69 910 69910.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 547 342 547342.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 88 238 88238.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Zdravé regióny 559 578 559578.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 947 65947.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 806 75806.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 779 658 21779658.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 32 582 32582.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169 798 169798.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 646 606 2646606.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 88 634 88634.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 000 000 1000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Memoria, nezisková organizácia 33 782 33782.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Šrobárova 3 330 3330.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 3 041 3041.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla SEDMOKRÁSKA n.o. 61 287 61287.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Viola, n.o. 65 664 65664.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 35 580 35580.16 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky Základná škola Zlaté Klasy 1 462 1462.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Nováčany 8 532 8532.15 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 48 318 48318.44 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Trnavský samosprávny kraj 209 000 209000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 48 000 48000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 9 621 9621.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Obec Tužina EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Pravenec EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Balneologické múzeum v Piešťanoch 10 500 10500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Obec Lisková 2 533 2533.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 81 000 81000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 76 608 76608.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Kružlov 13 390 13390.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla LIRI n.o. 106 785 106785.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Poluvsie EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 14 000 14000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 8 000 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 15 200 15200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovná knižnica 14 000 14000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 220 7220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 5 583 5583.3 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 940 940.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Obec Slanec 9 515 9515.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Obec Slanec 9 515 9515.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 38 462 38461.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 35 200 35200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 3 466 3465.9 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Národný ústav reumatických chorôb 6 374 6374.08 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 38 462 38461.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Zdravé komunity, n.o. 202 856 202856.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 96 317 96317.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 898 35898.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Jasenov 10 664 10664.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 5 508 5508.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 83 200 83200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 660 660.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 54 600 54600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4 198 4198.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 34 760 34760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 22 195 22195.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich Nome n.o. 25 500 25500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 13 500 13500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 66 552 66552.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Technické služby mesta Galanta 172 217 172216.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Memoria, nezisková organizácia 149 386 149385.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163 200 163200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 000 35000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania amestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Národný ústav celoživotného vzdelávania 41 000 41000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 68 000 68000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 198 680 198680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 28 050 28050.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 199 000 199000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 3,40 Mesto Štúrovo 62 000 62000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 19 100 19100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 000 35000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich Nome n.o. 63 000 63000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Krajská prokuratúra 119 952 119952.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10 000 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 86 829 86829.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 304 38304.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 11 250 11250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola 131 831 131831.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 196 020 196020.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 8 602 8602.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 112 8112.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KALYPSO n.o 41 580 41580.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 061 808 1061808.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich alebo ekvivalent RK Charita n.o. 22 600 22600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 42 500 42500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 2 684 2684.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Zdravé regióny 193 584 193584.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla LIRI n.o. 102 672 102672.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4 106 4105.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 5 721 5720.52 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a ekvivalent Obec Šenkvice 42 000 42000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Spišské divadlo 40 000 40000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 85 431 85431.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich alebo ekvivalent RK Charita n.o. 23 504 23504.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 800 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 37 000 37000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla SEDMOKRÁSKA n.o. 47 318 47318.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 28 050 28050.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 9 600 9600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000 19000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 7 711 7711.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a ekvivalent Obec Šenkvice 56 000 56000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 199 758 199758.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 14 500 14500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovná knižnica 14 000 14000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 19 250 19250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 32 000 32000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 732 4732.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 150 30150.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 220 7220.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 32 400 32400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Michalovce EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 56 000 56000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 66 200 66200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134 500 134500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Bratislava - Rača 136 000 136000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 616 256 616256.22 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 6 760 6760.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 118 133 118133.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 4,00 Poliklinika 22 300 22300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 147 000 147000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 75 500 75500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 510 1510.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 35 980 35980.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 383 201 383200.8 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 140 700 140700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163 200 163200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Národný ústav celoživotného vzdelávania 26 500 26500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 198 996 198996.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 37 400 37400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 62 400 62400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 105 380 105380.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské národné divadlo 749 330 749330.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou papierových stravovacích poukážok a/alebo elektronických stravovacích kariet Geodetický a kartografický ústav Bratislava 642 600 642600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 14 600 14600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 9 504 9504.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 85 680 85680.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 288 000 288000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293 480 293480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 3,60 Mesto Štúrovo 65 000 65000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 38 442 38442.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Mesto Galanta 95 690 95690.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 9 314 9314.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 28 000 28000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Poľov 20 300 20300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9 900 9900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Hudobné centrum 28 810 28810.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 112 8112.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Hudobné centrum 28 810 28810.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 2 600 2600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet MH Invest, s.r.o. 21 060 21060.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 800 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 85 800 85800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 202 800 202800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 6 483 6483.26 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2018 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 42 000 42000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 153 000 153000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 21 682 21682.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 14 960 14960.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 200 000 200000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38 304 38304.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30 150 30150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 22 340 22340.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 264 400 264400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 801 857 2801857.02 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 12 460 12460.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 4,00 Poliklinika 22 000 22000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 166 500 166500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovanie formou stravných poukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7 350 7350.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania zamestnancov v zmluvných prevádzkach poskytovateľa Slovenská národná knižnica 219 600 219600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000 19000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/MID Obec Malá Ida 18 540 18540.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3 100 3100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 6 480 6480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 730 4730.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 749 756 2749756.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 435 888 435888.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 3 611 3611.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Slovenská konsolidačná, a.s. 460 000 460000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 643 384 2643384.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 50 368 50368.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56 004 56004.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69 562 69562.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226 199 226199.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 83 771 83771.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 157 500 157500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
„Stravovanie dôchodcov“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 270 000 270000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Fond na podporu kultúry národnostných menšín 24 000 24000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 172 800 172800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa formou papierových stravovacích poukážok /nie stravovacích kariet/ Krajská prokuratúra v Prešove 675 150 675150.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 12 782 000 12782000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 67 599 67599.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 304 000 304000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Umelecký súbor Lúčnica 29 260 29260.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 600 342 4600342.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Slovenská konsolidačná, a.s. 460 000 460000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 427 243 12427243.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Pravenec 12 960 12960.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 157 500 157500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské národné divadlo 749 988 749988.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 130 000 130000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov Mesto Lipany 135 094 135094.4 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Univerzitná knižnica v Bratislave 232 000 232000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 853 027 853027.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 742 31742.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66 577 66577.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 48 735 48735.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 288 259 288259.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 609 695 2609695.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre žiakov a zamestnancov Gymnázia Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica Gymnázium Andreja Sládkoviča 468 000 468000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 239 206 239206.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 135 490 135490.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 204 354 204354.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Národné osvetové centrum 83 250 83250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 108 000 108000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 69 466 69465.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 2019 Mesto Štúrovo 80 000 80000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Michalovce 118 400 118400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 34 960 34960.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 9 980 9980.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8 640 8640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 900 5900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 162 000 162000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 1 945 104 1945104.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 87 113 87113.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 179 520 179520.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 220 000 220000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Nákup stravovacích kariet a elektronických jedálnych kupónov Trenčín región 4 043 4042.96 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 6 423 6423.04 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 90 090 90090.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2019 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 45 600 45600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 1 368 000 1368000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 382 9382.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 78 754 78754.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 207 043 207043.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 129 116 1129116.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 760 892 2760892.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 471 768 471768.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 115 028 115028.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 143 999 143999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd 143 999 143999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 919 33918.75 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov v rezorte kultúry Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 460 640 8460640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 38 610 38610.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných poukážok Mesto Bánovce nad Bebravou 120 900 120900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 16 068 929 16068929.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok_2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 54 432 54432.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 320 4320.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 253 125 253125.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 248 746 248746.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19 000 19000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 51 684 51684.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 191 186 191186.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 77 120 77120.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 743 644 2743644.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143 154 143154.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 29 207 29207.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 100 298 100298.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 368 332 368332.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 229 051 229051.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 111 507 111507.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet Banskobystrický samosprávny kraj 16 000 000 16000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Mesto Žilina 756 000 756000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 20 344 20344.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 252 354 252354.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 67 440 67440.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Zabezpečenie služieb stravovania formou elektronických stravovacích kariet pre zamestnacov ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 325 473 1325473.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 36 516 36516.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320 621 320621.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 366 323 366323.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 274 900 2274900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 43 778 43778.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 143 20143.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 244 166 244166.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76 037 76037.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165 463 165463.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 524 030 524030.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 54 589 54589.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 352 529 352529.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 527 272 527272.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 231 991 231991.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Stravné poukážky Pôdohospodárska platobná agentúra 706 283 706283.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet Banskobystrický samosprávny kraj 16 000 000 16000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 579 427 579427.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 47 412 47412.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Dodávka a správa stravovacích kariet Žilinský samosprávny kraj 603 950 603950.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 945 648 945648.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza formou elektronických stravovacích kariet Mesto Prievidza 1 000 000 1000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 600 15600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 7 660 7660.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnania prostredníctvom elektronických stravných kariet Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 770 000 770000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Záchranná zdravotná služba Bratislava 127 050 127050.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 143 979 143979.05 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet MH Invest, s.r.o. 21 700 21700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovanie formou stravných poukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 10 500 10500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Záchranná zdravotná služba Bratislava 127 050 127050.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000 20000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 920 10920.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Krajská prokuratúra 486 000 486000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000 24000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 250 29250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 480 12480.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 503 17503.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 200 24200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 180 24180.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 16000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 000 24000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 193 050 193050.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000 28000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích kariet 2019 Poliklinika 27 500 27500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 200 800 200800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 998 23997.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 500 19500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 24 180 24180.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 000 20000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením paragrafu 152 Zákoníka práce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 58 000 58000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 600 15600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 20 865 20865.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 754 14753.7 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Trenčín 143 999 143999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravnýchpoukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby auchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníkapráce. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 920 10920.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Fond na podporu kultúry národnostných menšín 24 000 24000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 6 430 6430.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 187 320 187320.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 000 16000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. 3 447 3447.42 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Umelecký súbor Lúčnica 31 600 31600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Námestovo 58 000 58000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nim uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 000 28000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 130 000 130000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky na rok 2020 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 63 000 63000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov Mesto Lipany 148 320 148320.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích kariet A.I.I. Technické služby s. r. o. 124 216 124216.09 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok A.I.I. Technické služby s. r. o. 36 805 36804.77 EUR 2019 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 264 400 264400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 136 000 136000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Mesto Kysucké Nové Mesto 220 133 220133.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Slovenská humanitná rada 52 189 52189.2 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Univerzitná knižnica v Bratislave 152 250 152250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečovanie sprostredkovaného stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok 2020 Mesto Štúrovo 118 800 118800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Mesto Galanta 129 238 129238.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Liptovský Mikuláš 74 562 74562.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 42 000 42000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 6 128 6128.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovanie formou stravných poukážok Divadlo Jána Palárika Trnava 155 720 155720.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 5 900 5900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 191 500 191500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 190 270 190270.08 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2020 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 48 000 48000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup stravovacích kariet a elektronických jedálnych kupónov Trenčín región 4 012 4012.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 7 226 7225.92 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 95 256 95256.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd 138 999 138999.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 211 300 211300.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Stredná odborná škola informačných technológií 30 164 30164.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 60 400 60400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 57 244 57244.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 411 910 411910.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 825 55825.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 210 453 210453.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 159 995 159995.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 420 65420.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Stravné a nápojové poukážky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 453 575 453575.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230 474 230474.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 236 10236.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 919 33918.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 596 4596.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK Štátna filharmónia Košice 364 000 364000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 83 503 83503.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok a elektronických stravovacích kariet Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 26 460 26460.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných poukážok Mesto Bánovce nad Bebravou 119 080 119080.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby stravovania pre študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku formou vlastného stravovacieho systému a vlastných stravných lístkov Katolícka univerzita v Ružomberku 518 138 518138.0 EUR 2020 Služby Nie 8
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Slovenského technického múzeá Slovenské technické múzeum 150 000 150000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií Mesto Piešťany 61 200 61200.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Stravné poukážky Krajská prokuratúra Nitra 432 684 432684.0 EUR 26. Máj 2020 25. Jún 2020 Nie 2020-05-26 00:00:00 UTC 2020-06-25 10:00:00 UTC
„Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby mesta Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 270 000 270000.0 EUR 25. Marec 2020 27. Apríl 2020 Nie 2020-03-25 00:00:00 UTC 2020-04-27 09:00:00 UTC
Zabezpečenie a dodanie teplého jedla DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 595 358 595357.5 EUR 26. Jún 2019 12. Júl 2019 Neuvedené 2019-06-26 00:00:00 UTC 2019-07-12 10:00:00 UTC
Stravovanie prijímateľom sociálnej služby a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Komfort n.o. Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 100 000 100000.0 EUR 20. November 2019 2. December 2019 Neuvedené 2019-11-20 00:00:00 UTC 2019-12-02 12:00:00 UTC
Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DD a DSS HRON Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON 121 222 121222.0 EUR 28. Apríl 2020 11. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-28 00:00:00 UTC 2020-05-11 10:00:00 UTC
Zabezpečenie výdaja stravy pre žiakov a zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škola 691 403 691403.0 EUR 6. Máj 2020 20. Máj 2020 Neuvedené 2020-05-06 00:00:00 UTC 2020-05-20 10:00:00 UTC
Papierové stravné poukážky Mesto Poprad 748 800 748800.0 EUR 2. Júl 2020 30. Júl 2020 Nie 2020-07-02 00:00:00 UTC 2020-07-30 10:00:00 UTC
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 700 000 2700000.0 EUR 8. Júl 2020 6. August 2020 Nie 2020-07-08 00:00:00 UTC 2020-08-06 10:00:00 UTC
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. formou elektronických stravovacích kariet Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 965 326 10965326.4 EUR 26. Jún 2020 24. Júl 2020 Nie 2020-06-26 00:00:00 UTC 2020-07-24 09:00:00 UTC
Stravné poukážky pre zamestnancov Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 950 400 950400.0 EUR 19. Júl 2019 21. August 2019 Nie 2019-07-19 00:00:00 UTC 2019-08-21 10:00:00 UTC
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet Hlavné mesto SR Bratislava 23 774 530 23774529.6 EUR 4. Jún 2020 30. Jún 2020 Nie 2020-06-04 00:00:00 UTC 2020-06-30 10:00:00 UTC
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok (2020 – 2023) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 390 500 1390500.0 EUR 21. Máj 2020 18. Jún 2020 Nie 2020-05-21 00:00:00 UTC 2020-06-18 11:00:00 UTC
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Divadla A. Bagara v Nitre Divadlo Andreja Bagara v Nitre 576 000 576000.0 EUR 24. Jún 2019 22. Júl 2019 Nie 2019-06-24 00:00:00 UTC 2019-07-22 09:00:00 UTC
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 304 000 2304000.0 EUR 26. Marec 2020 23. Apríl 2020 Nie 2020-03-26 00:00:00 UTC 2020-04-23 12:00:00 UTC
Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 30 432 000 30432000.0 EUR 10. Jún 2020 7. Júl 2020 Nie 2020-06-10 00:00:00 UTC 2020-07-07 09:30:00 UTC
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov Spojená škola Detva Banskobystrický samosprávny kraj 51 570 51570.0 EUR 30. Január 2015 26. Február 2015 Nie 2015-01-30 00:00:00 UTC 2015-02-26 09:00:00 UTC
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov Krajskej knižnice Ľ. Štúra, Zvolen Banskobystrický samosprávny kraj 105 600 105600.0 EUR 28. November 2014 29. December 2014 Nie 2014-11-28 00:00:00 UTC 2014-12-29 09:00:00 UTC
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov SZŠ Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj 41 580 41580.0 EUR 28. November 2014 29. December 2014 Nie 2014-11-28 00:00:00 UTC 2014-12-29 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×