CPV kód

55520000-1

Služby hromadného stravovania

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160 64,312,645 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 5 1,270,670 EUR
Mesto Štúrovo 2 125,266 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 133,990 EUR
Mesto Malacky 3 318,927 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 133,933 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 13 2,502,326 EUR
Mesto Prešov 1 90,300 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 7,385,720 EUR
Mesto Žilina 2 1,106,780 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 1,755,820 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 208,800 EUR
Obec Šenkvice 2 96,218 EUR
Žilinský samosprávny kraj 11 8,928,277 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 0 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 1,000,000 EUR
Mesto Rožňava 1 160,431 EUR
Mesto Martin 1 264,268 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 172,570 EUR
Mesto Tisovec 2 69,453 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 1,065,998 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 1,682,640 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 2 480,000 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 7,980,000 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 653,668 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 1 135,563 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 12,782,000 EUR
Košický samosprávny kraj 1 953,315 EUR
Obec Tužina 1 9,422 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 2,041,643 EUR
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 3 32,067 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 1 133,999 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 528,528 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 748,000 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 88,000 EUR
Obec Lisková 1 2,519 EUR
Slovenská národná knižnica 1 219,578 EUR
Mesto Brezno 2 324,964 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 138,901 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 198,450 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 5,100,000 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 1,883,465 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1,959,552 EUR
Divadelný ústav 1 27,941 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 195,783 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 3,077,167 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 3 151,931 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 2 821,387 EUR
Mestské služby Nitra 1 63,136 EUR
Obec Jasenov 1 0 EUR
Slovenská národná galéria 1 139,913 EUR
Mesto Michalovce 1 83,118 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 51,345 EUR
Mesto Galanta 1 95,623 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 180,000 EUR
Obec Nováčany 1 0 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 537,172 EUR
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 3 127,087 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 20,690 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 18 76,266,738 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 1,371,380 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 2 56,878 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 138,390 EUR
Slovenské národné divadlo 1 746,640 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 631,740 EUR
TEKOS,spol. s r.o. 1 64,616 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 1,140,000 EUR
Krajský súd v Žiline 1 149,657 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 3,267,789 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 2 65,888 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 4 34,090 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 2 1,027,327 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 5,499,512 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 286,934 EUR
Obec Kružlov 1 13,390 EUR
Slovenský pozemkový fond 15 680,101 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 3 248,187 EUR
Krajský súd v Trnave 1 127,894 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 1 51,551 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 144,045 EUR
Obec Pravenec 1 10,500 EUR
Okresný súd Piešťany 1 132,015 EUR
Okresný súd Senica 1 109,167 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 500,326 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 449,295 EUR
Mesto Sečovce 1 146,592 EUR
Ľubovnianske múzeum - hrad 1 93,231 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 36,756 EUR
Stredná odborná škola 2 279,597 EUR
Obec Malá Ida 1 18,184 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 447,000 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 7,400 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 185,000 EUR
Poliklinika 2 43,883 EUR
Západoslovenské múzeum v Trnave 1 73,985 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 1 392,316 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 42,504 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 2 75,599 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 172,100 EUR
Krajská prokuratúra 1 117,678 EUR
Slovenská pošta, a.s. 11 19,640,328 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 148,869 EUR
Technické služby Brezno 3 201,509 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 435,000 EUR
Divadlo Nová scéna 1 101,483 EUR
Hudobné centrum 2 56,434 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 6 1,443,921 EUR
Obec Slanec 2 18,294 EUR
Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 1 37,172 EUR
Obec Poluvsie 1 7,691 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 843,408 EUR
Zdravé regióny 2 748,303 EUR
SEDMOKRÁSKA n.o. 2 87,281 EUR
LIRI n.o. 2 157,457 EUR
Viola, n.o. 1 51,408 EUR
Memoria, nezisková organizácia 2 152,638 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 59,922 EUR
Základná škola Šrobárova 1 0 EUR
Špecializované zariadenie Tereza 3 7,700 EUR
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 1 34,809 EUR
Základná škola Zlaté Klasy 1 1,462 EUR
Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 1 47,358 EUR
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 1 35,933 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 2 0 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 25,545 EUR
Balneologické múzeum v Piešťanoch 1 10,499 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 18,778 EUR
Galantská knižnica 2 45,168 EUR
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4 13,826 EUR
Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 2 17,411 EUR
Vlastivedné múzeum v Galante 3 52,744 EUR
Žitnoostrovná knižnica 2 27,592 EUR
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 3 21,554 EUR
Galantské osvetové stredisko 3 17,573 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 5 0 EUR
Centrum voľného času 1 1,984 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 0 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 2 0 EUR
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 2 33,340 EUR
Zdravé komunity, n.o. 1 196,456 EUR
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 2 0 EUR
Obec Krásnohorské Podhradie 2 30,807 EUR
Nome n.o. 2 71,750 EUR
KROK DO CIEĽA n.o. 4 149,249 EUR
VION, n.o. 4 0 EUR
RK Charita n.o. 2 42,187 EUR
KALYPSO n.o 1 34,650 EUR
Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 2 82,988 EUR
Spišské divadlo 1 34,528 EUR
Mestská časť Košice - Poľov 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 174 68,649,003 EUR
Gastrorekrea s.r.o. 1 135,563 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 83 52,815,017 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 5 8,253,220 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 6 8,951,024 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 505,348 EUR
Štefánia Kukanová DAILY-REST 1 185,000 EUR
CITY GASTRO s. r. o. 5 2,114,795 EUR
TRADIMEX spol. s r.o. 4 5,693,416 EUR
TOP GASTRO, s.r.o. 17 2,324,377 EUR
GGFS s.r.o. 43 87,278,253 EUR
Jana Černá 25 2,314,031 EUR
Roman Matuška - ŠPORTCLUB 18 971,744 EUR
C.K. spol. s.r.o. 1 2,007,229 EUR
DCCATERING s.r.o. 1 1,241,994 EUR
MADLEN, s.r.o. 16 3,483,928 EUR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. 8 88,397 EUR
GASTRO-SYST 18 194,332 EUR
Jedáleň MO 9 29,334 EUR
Gastroplus spoločnosť s r.o. 7 141,808 EUR
IMT Šírava s.r.o. 17 410,772 EUR
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. 1 392,316 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 148,320 EUR
GGFS, s.r.o. 1 5,100,000 EUR
CITY GASTRO, s.r.o. 1 210,000 EUR
Gastrogal - Nitra, s.r.o. 4 1,072,288 EUR
lapua, s.r.o. 2 152,638 EUR
AVLEON, s.r.o. 2 99,389 EUR
Deli Express Slovensko s.r.o. 11 255,649 EUR
J&K CAPITAL, s.r.o. 1 22,600 EUR
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. 1 82,470 EUR
Peter Juščík 1 19,587 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tisovec 38,934 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov SVP, š.p.,ROZ Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 141,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 133,999 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 206,920 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 59,760 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok Mesto Tisovec 32,136 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 133,990 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovanie zamestnancov Gymnázia Mikuláša Kováča prostredníctvom stravných poukážok Gymnázium Mikuláša Kováča od 50,700 do 52,221 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravných poukážok Krajský súd v Trnave 131,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Piešťany formou stravných poukážok Okresný súd Piešťany 134,234 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok Okresný súd Senica 107,760 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Sečovce 146,880 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre "PENZIÓN" ZSS Topoľčany Nitriansky samosprávny kraj 97,200 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda 196,680 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov múzea formou stravných poukážok Ľubovnianske múzeum - hrad 92,400 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov MsÚ Mesto Rožňava 159,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 39,500 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancom formou jedálnych kupónov Stredná odborná škola 150,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania formou prípravy a dovozu stravy. Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 185,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 174,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 171,568 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov Ponitrianskeho múzea v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 49,200 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Západoslovenského múzea v Trnave Západoslovenské múzeum v Trnave 73,780 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 73,333 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 42,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov knižnice K. Kmeťka v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 76,594 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre občanov a rozvozu stravy Mesto Prešov 93,600 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov BBSK Banskobystrický samosprávny kraj 136,800 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok. Mestské služby Nitra 75,600 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 48,760 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov VšZP formou stravných poukážok Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7,980,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 999,564 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,009,183 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 531,362 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 835,473 EUR 2015 Služby Nie 2
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 61,833 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,652,601 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 182,706 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 414,906 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13,017 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,975 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,599 EUR 2015 Služby Áno 2
Stravné poukážky Okresný súd Bratislava III 435,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,508,568 EUR 2012 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 3,127,608 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 89,711 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 126,838 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 106,205 EUR 2012 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,318 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,155 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7,039 EUR 2015 Služby Áno 2
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,520,770 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,170 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28,610 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24,656 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,317 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31,284 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19,368 EUR 2014 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41,185 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 862,315 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13,938 EUR 2016 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,057 EUR 2016 Služby Áno 2
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36,892 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48,877 EUR 2016 Služby Nie 3
Zabzepečenie stravovania formou gastrolístkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,152,411 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov VÚSCH, a.s. formou stravných poukážok Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1,682,640 EUR 2016 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11,267 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 502,754 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 351,930 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 60,595 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušn Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,901 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 81,504 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok Bratislavský samosprávny kraj 5,100,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45,443 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,559,066 EUR 2016 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 837,889 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Stravovanie dôchodcov Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 210,000 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok. Národné lesnícke centrum (NLC) 540,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Hlavné mesto SR Bratislava 3,077,167 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky Služby Mesta Piešťany 447,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45,038 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 87,561 EUR 2012 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11,419 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,600 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,396 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29,561 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18,066 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19,747 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 814,595 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov NPPC. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 799,768 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 16,000 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,523,349 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 35,345 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov NSK Nitriansky samosprávny kraj 720,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41,604 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23,918 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20,957 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24,018 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,036,262 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Mesto Žilina 497,970 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13,739 EUR 2014 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,932 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7,139 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie celodenného stravovania pre pacientov a klientov zariadenia opatrovateľskej služby. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 392,316 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 35,283,000 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 82,053 EUR 2012 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45,798 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,959,552 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,090 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1,140,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 53,238 EUR 2015 Služby Nie 2
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,667 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,236 EUR 2015 Služby Áno 2
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,318,520 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 263,231 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18,765 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25,568 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21,127 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov DAB v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 340,833 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovanie formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,645,450 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41,930 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 534,790 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65,278 EUR 2015 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 5,034,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,037,405 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok Záchranná zdravotná služba Bratislava 2,041,643 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 48,712 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 60,970 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov KSK prostredníctvom stravných lístkov Košický samosprávny kraj 953,315 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,405 EUR 2015 Služby Áno 2
Zmluvné stravovanie odlúčených pracovísk VÚ 5728 Martin Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,306 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11,142 EUR 2015 Služby Áno 1
Zmluvné stravovanie vo VÚ 6335 Prešov a VÚ 1007 Prešov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 41,385 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,385,720 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8,526,695 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 83,259 EUR 2012 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 44,748 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 418,481 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19,554 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19,716 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23,216 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravovacie poukážky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219,232 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,394,874 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov VÚ 9149 Trenčín, VÚ 3623 Trenčín, VÚ 8116 Trenčín, VÚ 1065 Trenčín, VÚ 9994 Nemšová pre Stredisko vystrojovania generálov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,928 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky - príslušníkov Vojenského útvaru 1109 Michalovce formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo Vojenskom útvar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25,340 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov Vojenského útvaru 1049 Sereď a Vojenského útvaru 2210 Topoľčany formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21,954 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45,897 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,691,127 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 70,838 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 295,148 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 359,548 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 130,385 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 674,797 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 2,374,487 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov- stravné poukážky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 480,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 2,261,885 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,724,106 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Príprava a dodávka celodennej stravy Domov dôchodcov - Gerium 448,029 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluvné stravovanie VÚ 1570 Bratislava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,344 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracovisko Nováky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,401 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracoviská Trenčín a Poprad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8,338 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4,439,218 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 130,385 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88,274 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 41,377 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 698,778 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 59,343 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 77,634 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,572,086 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Slovenská pošta, a.s. 1,096,321 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Príprava a dodávka celodennej stravy. Domov dôchodcov - Gerium 373,358 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 357,263 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 854,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre pacientov a zamestnancov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 681,865 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravy pre dôchodcov Mestská časť Bratislava - Petržalka 180,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 870,291 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1,375,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1,033,823 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 50,169 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65,903 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,444 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,598,205 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6,001 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,245,408 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 430,448 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 140,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancou formou stravovacích poukážok Mesto Žilina 608,810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 47,229 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 360,230 EUR 2017 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62,727 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 84,784 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226,449 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,305 EUR 2017 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,624,642 EUR 2015 Služby Áno 1
Príprava a dodávka celodennej stravy Seniorcentrum Staré Mesto 843,408 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 47,592 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 468,093 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 45,392 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 911,873 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 258,400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 31,376 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,495,097 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 78,486 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74,342 EUR 2017 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 54,382 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 435,579 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 997,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Trnavský samosprávny kraj 653,231 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,986,433 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 243,212 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Slovenský pozemkový fond 46,819 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 63,966 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,628,200 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74,276 EUR 2017 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65,594 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 84,552 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok Žilinský samosprávny kraj 475,323 EUR 2015 Služby Nie 1
Zapezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronických stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21,779,658 EUR 2018 Služby Nie 2
ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA STRAVOVANIA PRE ZAMESTNANCOV FORMOU STRAVNÝCH POUKÁŽOK Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 748,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202,493 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 45,969 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,671,619 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 338,300 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76,658 EUR 2018 Služby Nie 4
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69,910 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 547,342 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 88,238 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Zdravé regióny 559,578 EUR 2018 Služby Áno 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65,947 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75,806 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21,779,658 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 32,582 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169,798 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,646,606 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 88,634 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1,000,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Memoria, nezisková organizácia 33,782 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35,898 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Šrobárova 3,330 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 3,041 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla SEDMOKRÁSKA n.o. 61,287 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Viola, n.o. 65,664 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 35,580 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky Základná škola Zlaté Klasy 1,462 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Nováčany 8,532 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 48,318 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Trnavský samosprávny kraj 209,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 48,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 9,621 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Obec Tužina EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Pravenec EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Balneologické múzeum v Piešťanoch 10,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Obec Lisková 2,533 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 81,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 76,608 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent Obec Kružlov 13,390 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla LIRI n.o. 106,785 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Obec Poluvsie EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 14,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 8,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35,898 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 15,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovná knižnica 14,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7,220 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 5,583 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Centrum voľného času EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 940 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Obec Slanec 9,515 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Obec Slanec 9,515 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 38,462 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 35,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 3,466 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Národný ústav reumatických chorôb 6,374 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35,898 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 38,462 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Zdravé komunity, n.o. 202,856 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 96,317 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35,898 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Obec Jasenov 10,664 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 5,508 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 83,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 660 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 54,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4,198 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 34,760 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 22,195 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich Nome n.o. 25,500 EUR 2016 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 13,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky alebo ekvivalent TEKOS,spol. s r.o. 66,552 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Technické služby mesta Galanta 172,217 EUR 2016 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla Memoria, nezisková organizácia 149,386 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania amestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Národný ústav celoživotného vzdelávania 41,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 68,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 198,680 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 28,050 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 199,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 3,40 Mesto Štúrovo 62,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 19,100 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich Nome n.o. 63,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Krajská prokuratúra 119,952 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 10,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 86,829 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania zamestnancov formou stravných lístkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38,304 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 11,250 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Stredná odborná škola 131,831 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 196,020 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 8,602 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8,112 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KALYPSO n.o 41,580 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1,061,808 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich alebo ekvivalent RK Charita n.o. 22,600 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 42,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 2,684 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Zdravé regióny 193,584 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla LIRI n.o. 102,672 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 4,106 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 5,721 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a ekvivalent Obec Šenkvice 42,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Spišské divadlo 40,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 85,431 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich alebo ekvivalent RK Charita n.o. 23,504 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1,800 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 37,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Výroba a dodávka hotového jedla SEDMOKRÁSKA n.o. 47,318 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 28,050 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede 9,600 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 7,711 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok a ekvivalent Obec Šenkvice 56,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 199,758 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov 14,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovná knižnica 14,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Tanečné divadlo Ifjú Szivek 19,250 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantská knižnica 32,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4,732 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30,150 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7,220 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 32,400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Michalovce EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 56,000 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 66,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 134,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Bratislava - Rača 136,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 616,256 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 6,760 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 118,133 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 4,00 Poliklinika 22,300 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 147,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 75,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1,510 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 35,980 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Slovenská inovačná a energetická agentúra 383,201 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenská národná galéria 140,700 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Národný ústav celoživotného vzdelávania 26,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293,480 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajská prokuratúra v Prešove 198,996 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 37,400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293,480 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich KROK DO CIEĽA n.o. 62,400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Divadlo Nová scéna 105,380 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293,480 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Slovenské národné divadlo 749,330 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou papierových stravovacích poukážok a/alebo elektronických stravovacích kariet Geodetický a kartografický ústav Bratislava 642,600 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 14,600 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka hotového jedla a služieb s tým súvisiacich VION, n.o. 9,504 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Technické služby Brezno 85,680 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 288,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet na rok 2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 293,480 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 3,60 Mesto Štúrovo 65,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 38,442 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Mesto Galanta 95,690 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 9,314 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Divadelný ústav 28,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mestská časť Košice - Poľov 20,300 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 9,900 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Hudobné centrum 28,810 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Stredná zdravotnícka škola 8,112 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Hudobné centrum 28,810 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Špecializované zariadenie Tereza 2,600 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet MH Invest, s.r.o. 21,060 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1,800 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 85,800 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou Ekonomická univerzita v Bratislave 202,800 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Galantské osvetové stredisko 6,483 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2018 Mestská časť Košice - Dargovských hdrinov 42,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet Štátny inštitút odborného vzdelávania 153,000 EUR 2018 Služby Áno 1
Stravné poukážky Obec Krásnohorské Podhradie 21,682 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 14,960 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Krajský súd v Žiline 200,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 38,304 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 30,150 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. 22,340 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Martin 264,400 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,801,857 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 12,460 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 4,00 Poliklinika 22,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Mesto Malacky 166,500 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovanie formou stravných poukážok Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede 7,350 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania zamestnancov v zmluvných prevádzkach poskytovateľa Slovenská národná knižnica 219,600 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných polukážok Vlastivedné múzeum v Galante 19,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/MID Obec Malá Ida 18,540 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Základná škola Májové námestie 1, Prešov 3,100 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky Národný ústav reumatických chorôb 6,480 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravné poukážky Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 4,730 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,749,756 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2,643,384 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 50,368 EUR 2017 Služby Nie 1
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 56,004 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu a formou dovozu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69,562 EUR 2018 Služby Nie 4
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 226,199 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR v zariadení v správe verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky 83,771 EUR 2017 Služby Nie 1
„Stravovanie dôchodcov“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 270,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 12,782,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,600,342 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,427,243 EUR 2018 Služby Nie 1