Obstarávateľ

Technické služby mesta Galanta

Galanta

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.5

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 711 950,00 EUR 1
2016 192 496,80 EUR 2
2017 71 979,00 EUR 3
2018 44 232,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 301 730,00 EUR 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Marián Šupa 1 0,00 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 1 172 100,00 EUR
REDOX, s.r.o. 1 26 780,00 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 2 989,00 EUR
EUROMAR spol. s r.o. 1 19 824,17 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 0,00 EUR
Odpadová s. r. o. 1 711 950,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Intenzifikácia triedeného zberu BRO v meste Galanta- zberové vozidlo 208 450,00 EUR 2016 Tovary Áno 0 Nie
Intenzifikácia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Galanta - nádoby na odpad 93 280,00 EUR 2016 Tovary Áno 0 Nie
Zneškodňovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládke odpadov 711 950,00 711 950,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov 172 216,80 172 100,00 99.93% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prenájom vozidla na zvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu 20 280,00 2 490,83 12.28% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Prenájom vozidla na zvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu 32 136,00 22 316,66 69.44% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Nákup priemyselnej posypovej soli 27 360,00 16 520,14 60.38% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Mulčovacie rameno s teleskopickým ramenom s mulčovacou hlavou 12 483,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vozidlo s trojstrannou sklápacou nadstavbou 44 232,00 0,00 0.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.tsmg.sk


+421904415115
+421905212606
+421317802427
+421317805402


office@obstaram.sk
tsmg@mail.t-com.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 118 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×