Obstarávateľ

Mestské služby Nitra

Nitra

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.0

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 167 266,00 EUR 2
2015 653 428,00 EUR 2
2016 2 182 863,00 EUR 8

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 100,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 1 16 000,00 EUR
Doprastav Asfalt, a.s. 1 17 400,00 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 1 63 136,00 EUR
ASV AGRONOVA s.r.o. 1 25 991,00 EUR
STAVBY Nitra, s.r.o. 2 81 220,00 EUR
LEMUS, s.r.o. 2 539 981,00 EUR
RUDBECKIA, s.r.o. 1 266 384,00 EUR
Otakar Šabík 1 81 349,00 EUR
GandC s.r.o. 1 185 265,00 EUR
Zelené mesto s.r.o. 2 189 514,00 EUR
Ľuboš Cibula 1 65 714,00 EUR
Ing. Zenob Zeumer BONEZ 1 336 660,00 EUR
ZASAP 1 200 532,00 EUR
STAVSAD, s.r.o 1 199 575,00 EUR
Seman – Ing. František Seman, s.r.o. 1 99 272,00 EUR
Ing. Peter Šuchter 1 135 996,00 EUR
Pavol Tóth - Ekospol 1 535,00 EUR
Ing. Erich Seemann - FLORA EXOTIKA 1 4 950,00 EUR
Ondrej Húserka - VÝŠKOVÉ PRÁCE 1 697,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Dodávka rotačného preosievača kompostu 35 500,00 25 991,00 73.21% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra. 91 666,00 91 666,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Nitra. 617 928,00 448 315,00 72.55% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Stravovacie služby formou stravných poukážok. 75 600,00 63 136,00 83.51% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Údržba verejnej zelene v meste Nitra. 2 012 273,00 1 760 261,00 87.47% EUR 2016 Služby Nie 11 Áno
Výrub drevín 550,00 535,00 97.27% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Sadenice, živé rastliny, letničky a okrasné trávy 6 000,00 4 125,00 68.75% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oprava povrchu MK a chodníkov 60 000,00 34 443,33 57.4% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Výrub drevín 100,00 EUR 2016 Služby Nie 0 Nie
Výrub a orezanie drevín 840,00 697,00 82.97% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 21 600,00 14 500,00 67.12% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Oprava povrchu MK a chodníkov 60 000,00 33 240,00 55.4% EUR 2016 Stavebné práce Nie 1 Áno
Asfaltová zmes, obalovaná za tepla AC 8 obrusná 50/70 21 600,00 13 333,33 61.72% EUR 2016 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.mss-nitra.sk
http://www.mss-nitra.sk/main.php


+421911483296
+421376525054


danis@mss-nitra.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 198 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×