Obstarávateľ

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Bratislava-Ružinov

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 5 847 313,00 EUR 3
2015 2 232 998,00 EUR 2
2016 8 171 515,00 EUR 11
2017 14 637 247,00 EUR 9
2018 18 198 885,00 EUR 15
2019 3 890 061,00 EUR 7

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 2
2016 109 250,00 EUR 1
2017 1
2017 53 703,60 EUR 1
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 1 982 800,00 EUR
Asseco Solutions, a.s. 3 579 655,00 EUR
EMIS, s.r.o. 14 12 196 844,00 EUR
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3 392 791,30 EUR
KPMG Slovensko spol. s r.o. 1 1 399 431,00 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 0,00 EUR
DWC Slovakia a.s. 3 2 231 505,00 EUR
InterWay, s.r.o. 4 7 312 500,00 EUR
PHOTOMAP, s.r.o. 6 11 282 862,00 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 1 129 000,00 EUR
NESS Slovensko, a.s. 3 653 876,00 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 51 666,67 EUR
C G S spol. s r.o. 2 11 450,00 EUR
EUROSENSE s.r.o. 5 11 178 402,00 EUR
GEODÉZIA Žilina a. s. 1 212 328,00 EUR
SEVITECH a. s. 6 13 669 483,00 EUR
IGK s. r. o. 4 555 413,00 EUR
NetPoint, s.r.o. 1 157 401,00 EUR
Aliga, s.r.o. 1 33 649,17 EUR
AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. 1 102 998,00 EUR
PaR Solutions, s. r. o. 1 127 725,00 EUR
Flycom d. o. o. 1 10 700 000,00 EUR
Primis spol. s r. o. 10 11 739 980,00 EUR
MILAN Geoservice GmbH 10 11 739 980,00 EUR
Zymestic Solutions, s. r. o. 3 5 322 720,00 EUR
CHEOPS nábytok, s.r.o. 1 2 999,50 EUR
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava 1 9 200,00 EUR
GeodetS s.r.o. 1 211 790,00 EUR
GEOPARTNER s.r.o. 1 211 790,00 EUR
ZOG s.r.o. 4 555 413,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory SPIN 116 269,00 116 268,33 99.99% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Servisná zmluva na prevádzku katastrálneho portálu 90 298,00 90 298,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Fotogrametrické stanice a služby podpory 109 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 0 Nie
Zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory SPIN 134 588,00 134 588,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Dodanie ortofotomozaiky Slovenskej republiky 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Konzultačná podpora pri OPIS II etapa a projektová podpora 1 399 431,00 1 399 431,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Základná báza údajov pre geografický informačný systém 5 542 163,00 5 542 163,00 100.0% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
Služby spojené s obsluhou automatických vydávačov kolkových známok 188 881,00 157 401,00 83.33% EUR 2014 Služby Nie 1 Áno
ROEP pre k.ú. Belá a k.ú. Teplička nad Váhom v okrese Žilina 102 998,00 102 998,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Dodávka komplexného riešenia ochrany citlivých dátových aktív 982 800,00 819 000,00 83.33% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Servisná zmluva KaPor 90 298,00 90 298,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodanie farebných ortosnímok z územia Slovenskej republiky 2016 Tovary Neuvedené 0 Nie
Rozvojové služby ZB GIS 2 130 000,00 1 775 000,00 83.33% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Podporné servisné služby ESKN 5 352 760,00 791 505,00 14.78% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Fotogrametrické stanice a služby podpory 127 725,00 127 725,00 100.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb užívateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu 2017 Služby Neuvedené 0 Nie
Digitálny model reliéfu SR 10 700 000,00 53 500 000,00 500.0% EUR 2017 Služby Nie 5 Áno
Digitálny model reliéfu SR 484 793,00 484 793,00 100.0% EUR 2017 Služby Nie 4 Áno
Digitálny model reliéfu SR 912 197,00 912 195,00 99.99% EUR 2017 Služby Nie 8 Áno
Poskytovanie služieb uživateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu 473 300,00 473 280,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie služieb podpory ESRI licencií pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) 1 782 400,00 1 775 000,00 99.58% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Digitálny model reliéfu SR 396 739,00 396 739,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 4 Áno
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite 720 000,00 720 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Nákup licencii produktov CA vrátane podpory (maintenance) 262 300,00 262 300,00 100.0% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Digitálny model reliéfu SR 607 094,00 607 093,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 5 Áno
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory a produktovej údržby ekonomického informačného systému 305 600,00 305 545,00 99.98% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Mobilné hlasové a dátové služby 89 000,00 0,00 0.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá 15 000,00 7 666,66 51.11% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite 736 300,00 720 000,00 97.78% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie počtu licencií programu KOKEŠ alebo ekvivalent 7 740,00 5 375,00 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Nábytok do kancelárie 3 600,00 2 499,58 69.43% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
KOKEŠ licencia Štandard v. 13 + USB HW kľúč 6 000,00 4 166,66 69.44% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Redizajn replikačného a zálohovacieho systému 161 340,00 107 500,00 66.62% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
HW a SW podpora výrobcu zariadení 53 703,60 EUR 2017 Služby Nie 0 Nie
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent 147 000,00 144 045,30 97.99% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Aplikačné dátové úložisko 160 992,00 110 416,66 68.58% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Softvérový balík pre podporu prevádzky 160 800,00 43 055,55 26.77% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie služieb podpory ESRI licencií pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) 1 782 400,00 1 775 000,00 99.58% EUR 2017 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie kapacity aplikačného diskového úložiska 111 390,00 75 000,00 67.33% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Náhrada zariadenia HSM nCipher nShield 500 (Thales HSM 500) na konci životnosti pre systémy využívajúce HSM pre uloženie a prácu s kryptografickými kľučmi. 58 380,00 28 040,97 48.03% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Nákup licencii produktov CA vrátane podpory (maintenance) 313 700,00 262 300,00 83.61% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním 284 902,00 284 902,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 2 Áno
Digitálny model reliéfu SR 449 100,00 449 099,00 99.99% EUR 2018 Služby Nie 4 Áno
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) 4 747 680,00 3 700 000,00 77.93% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory informačných systémov, technickej podpory a štandardných služieb k produktom Oracle (Oracle Software Security Assurance) a licencií 6 950 000,00 6 950 000,00 100.0% EUR 2018 Služby Nie 1 Áno
Rozšírenie kapacity aplikačného diskového úložiska 172 670,00 116 666,66 67.56% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet 253 125,00 0,00 0.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet 248 746,00 248 746,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Digitálny model reliéfu SR 403 578,00 403 578,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 3 Áno
Odborné konzultačné služby - Komplexná podpora riadenia IT projektov 2019 Služby Nie 0 Nie
Digitálny model reliéfu SR 344 592,00 344 591,00 99.99% EUR 2019 Služby Nie 3 Áno
Zabezpečenie služieb rozvoja a implementácie zmien pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) 1 772 720,00 1 772 720,00 100.0% EUR 2019 Služby Nie 1 Áno
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním 2019 694 630,00 694 629,00 99.99% EUR 2019 Služby Nie 4 Áno
Odborné konzultačné služby - Komplexná podpora riadenia IT projektov (opakované VO) 2019 Služby Nie 0 Niehttp://www.geodesy.gov.sk


+42120816063
+421243428130


martin.nociar@geodesy.gov.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia
Servisná zmluva na prevádzku katastrálneho portálu 87 798,00 EUR Služby 30. Máj 2016 NESS Slovensko, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory SPIN 134 336,00 EUR Služby 31. August 2016 Asseco Solutions, a.s.

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1037 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×