Dodávateľ

Edenred Slovakia, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Edenred Slovakia, s. r. o.

IČO: 31328695

Adresa: Karadžičova 8, P.O.BOX 21, Bratislava

Registračné číslo: 2017/8-PO-D4582

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. August 2017

Záznam platný do: 25. August 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 99 136,00 EUR 7 7
2014 3 048 964,00 EUR 19 19
2015 8 674 846,00 EUR 9 9
2016 54 297 557,35 EUR 20 20
2017 2 358 304,73 EUR 19 19
2018 1 215 186,50 EUR 17 17
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 534 780,00 EUR 10 10
2015 8 825 581,00 EUR 16 16
2016 2 951 432,35 EUR 16 16
2017 2 492 802,73 EUR 10 10
2018 13 631 899,50 EUR 18 18
2019 30 811 223,00 EUR 15 15
2020 8 446 276,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 50 491 727,00 50491727.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 892 500,00 892500.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 18 4 308 701,00 4308701.00 EUR
Mesto Rožňava 1 189 499,00 189499.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 7 980 000,00 7980000.00 EUR
Dopravný úrad 25 1 694 118,00 1694118.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 155 925,00 155925.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 190 848,00 190848.00 EUR
Mesto Brezno 1 163 183,68 163183.68 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 103 822,00 103822.00 EUR
Ústav hydrológie SAV 1 60 000,00 60000.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 999,98 999.98 EUR
Mestské služby Nitra 1 63 136,00 63136.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 6 554 525,00 554525.00 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 2 21 560,17 21560.17 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 18 900,00 18900.00 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 1 024 129,00 1024129.00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 700 000,00 700000.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 3,00 3.00 EUR
Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky 1 175 885,28 175885.28 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 11 289 926,00 289926.00 EUR
Hudobné centrum 1 28 000,00 28000.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 12 607,80 12607.80 EUR
Centrum účelových zariadení 1 202 922,87 202922.87 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 1 361 924,00 361924.00 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 1 4 531,80 4531.80 EUR
Centrum voľného času 1 4 620,00 4620.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie stravovania – nákup stravných poukážok 2014 Ústav hydrológie SAV 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 3,00 3.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovacie služby formou stravných poukážok. Mestské služby Nitra 75 600,00 75600.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 38 731,00 38731.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov VšZP formou stravných poukážok Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 980 000,00 7980000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 25 368,00 25368.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 28 132,00 28132.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 32 472,00 32472.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 42 751,00 42751.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119 060,00 119060.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 124 468,00 124468.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 892 500,00 892500.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 46 287,00 46287.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 30 525,00 30525.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 101 943,00 101943.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 30 306,00 30306.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou stravovacích poukážok. Ekonomická univerzita v Bratislave 24 933,00 24933.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 29 838,00 29838.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 361 924,00 361924.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 876 586,00 1876586.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 22 544,00 22544.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 41 967,00 41967.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 33 376,00 33376.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 117 106,00 117106.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 33 013,00 33013.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119 648,00 119648.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 117 454,00 117454.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 118 988,00 118988.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou stravovacích poukážok. Ekonomická univerzita v Bratislave 78 889,00 78889.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 42 064,00 42064.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 116 536,00 116536.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 53 936,00 53936.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 42 048,00 42048.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 38 397,00 38397.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 116 946,00 116946.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania 2 – stravné poukážky Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 024 129,00 1024129.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 22 450,00 22450.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 108 045,00 108045.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 52 193,00 52193.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119 859,00 119859.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 277 295,00 277295.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 670 301,00 670301.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 37 521,00 37521.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 100 000,00 2100000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 39 472,00 39472.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 136 471,00 136471.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 49 824,00 49824.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 726 473,00 4726473.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 295 481,00 7295481.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 147 401,00 147401.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 37 548,00 37548.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 41 152,00 41152.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Gastrolístky - stravné poukážky Centrum účelových zariadení 208 992,00 208992.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Rožňava 194 600,00 194600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 700 000,00 700000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stravné poukážky Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Centrum voľného času 4 620,00 4620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 163 000,00 163000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Mesto Brezno 163 200,00 163200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo ekvivalent Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 19 100,00 19100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 8 788,00 8788.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravovacie poukážky Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 192 000,00 192000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stravné poukážky Hudobné centrum 28 810,00 28810.0 EUR 2018 Služby Nie 1
stravné poukážky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky 178 600,00 178600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 49 761,00 49761.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 13 000,00 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 94 620,00 94620.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravné poukážky "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 12 780,00 12780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 283 985,00 283985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 33 610,00 33610.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 69 600,00 69600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 103 069,00 103069.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 67 635,00 67635.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 685 076,00 10685076.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 43 691,00 43691.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 67 635,00 67635.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 651 606,00 3651606.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 40 566,00 40566.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 47 893,00 47893.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 45 090,00 45090.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 785 420,00 8785420.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 55 017,00 55017.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 67 635,00 67635.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 49 713,00 49713.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 231 277,00 8231277.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 36 040,00 36040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 51 855,00 51855.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom Dopravný úrad 54 846,00 54846.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 22 545,00 22545.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 116 394,00 7116394.0 EUR 2016 Služby Nie 1
+42150707212


monika.humena@edenred.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 211 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Hradiský
Adresa:
Bottova 13 Chorvátsky Grob 900 25
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Arnaud Marie Gildas Erulin
Adresa:
Chaussee de la Muette 8 Paríž 16E 75016
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Apríl 2021
Záznam do:
5. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Robert Balheim
Adresa:
Leškova 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. November 2020
Záznam do:
29. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Cyril Marc Marie Favel
Adresa:
R. Artur de Azevedo, Apt.61-C 166 Sao Paulo 05404-000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. December 2017
Záznam do:
11. November 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Cyril Marc Marie Favel
Adresa:
R. Artur de Azevedo, Apt.61-C 166 Sao Paulo 05404-000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. September 2017
Záznam do:
15. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stéphane Phillippe Dufour
Adresa:
Krmanova 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Záznam do:
18. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maelle Gavet
Adresa:
Sokol Place Business Centre 14 Moskva 119017
Krajina:
Ruská federácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bertrand Meheut
Adresa:
place du Spectacle 1 Issy-les-Moulineaux 92863
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jean-Romain Lhomme
Adresa:
rue Christophe Colomb 6 Paris 75008
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nadra Moussalem
Adresa:
rue Christophe Colomb 6 Paris 75008
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Philippe Citerne
Adresa:
Bain and Cy, avenue Montaigne Paris 75008
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Francoise Gri
Adresa:
25 Rue Des Vaussourds Rueil Malmaison 92500
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jean-Paul Bailly
Adresa:
Boulevard de Vaugirad 47 Paris 75757
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anne Bouverot
Adresa:
The Walbrook Building 25 London EC4N 8AF
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriele Galateri di Genola
Adresa:
Via Visconti di Modrone n. 18 Milano 20123
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bertrand Dumazy
Adresa:
2 avenue Vion-Whitcomb Paris 75016
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.11.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 8.07.2021 do: 5.11.2021

StiahniZáznam platný od: 29.04.2021 do: 8.07.2021

StiahniZáznam platný od: 11.11.2020 do: 29.04.2021

StiahniZáznam platný od: 29.01.2020 do: 11.11.2020

StiahniZáznam platný od: 15.12.2017 do: 29.01.2020

StiahniZáznam platný od: 18.09.2017 do: 15.12.2017

StiahniZáznam platný od: 4.08.2017 do: 18.09.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×