Obstarávanie

„Stravovanie dôchodcov“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
270 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
270 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55520000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania dôchodcov. Jedná sa o zabezpečenie čerstvej, varenej stravy (nie vákuovo balené) pre stravníkov v predpokladanom množstve 300 obedov denne, v pracovných dňoch, počas doby trvania zmluvy 36 mesiacov. Rozsah poskytovaných služieb stravovania: Uchádzač každý deň zabezpečí služby minimálne v nasledovnom sortimente: 1 obed bude pozostávať minimálne z polievky, hlavného jedla a nealkoholického nápoja; V rámci pitného režimu sa vyžaduje ku každému jedlu 2 dl primeraného nápoja (sóda, minerálna voda, čaj, mlieko) v súlade s gastronomickými požiadavkami.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CITY GASTRO s. r. o. 1 270 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2018 236977