Obstarávateľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice

Košice

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality
2.6

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 451 000,00 EUR 9
2015 6 110 206,00 EUR 9
2016 704 599,00 EUR 7
2017 3 408,00 EUR 1
2018 186 798,00 EUR 1
2019 1 356 020,00 EUR 5
2020 509 107,00 EUR 3
2021 17 055,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 157 884,00 EUR 2
2018 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
PEhAES, a.s. 2 110 000,00 EUR
Gastrorekrea s.r.o. 1 135 563,00 EUR
NOVICOM s.r.o. 1 70 000,00 EUR
K + K servis, s.r.o. 3 208 642,00 EUR
Chemkostav, a.s. 1 402 496,00 EUR
JANOLI, s.r.o. 8 5 380 584,00 EUR
HANT BA DS, a.s. 1 112 364,00 EUR
BETPRES, s.r.o. 1 497 845,00 EUR
Juvenstav s.r.o. 1 63 856,00 EUR
EKOPRIM, s.r.o. 3 20 683,00 EUR
STAVINGTRADE s.r.o. 1 20 000,00 EUR
KONDOR s.r.o. 1 50 000,00 EUR
ASUAN a.s. 1 25 000,00 EUR
HYDRO-EKO-STAV 2 126 000,00 EUR
K+K servis, s.r.o. 1 50 000,00 EUR
Montin s.r.o. 1 138 108,00 EUR
Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka 2 415 758,00 EUR
VSK MINERAL s.r.o. 32 269 071,00 EUR
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 2 4 725,00 EUR
PK Doprastav, a.s. 5 18 870,00 EUR
BUDOKOP Wojciech Sukow 1 497 845,00 EUR
VHS-Geotech, s.r.o. 1 198 175,00 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Košice-PPO SR Hornád-Ochrana intravilánu krajského mesta, pravý breh, stavba I.-rkm 139,863-140,575, SO 45 Obslužná komunikácia 142 765 142765.0 EUR 16. Júl 2014 5. August 2014 Nie 2014-07-16 00:00:00 UTC 2014-08-05 09:00:00 UTC
Oprava stupňa č.1 na UT Ladomírka v rkm 0,604 v k.ú. Svidník 47 884 47884.0 EUR 28. September 2015 16. Október 2015 Nie 2015-09-28 00:00:00 UTC 2015-10-16 11:00:00 UTC
VS Vihorlat, oprava koruny hrádze 376 127 376127.16 EUR 27. September 2018 23. Október 2018 Nie 2018-09-27 00:00:00 UTC 2018-10-23 09:00:00 UTC

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 101 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×