Obstarávateľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice

Košice

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 451 000,00 EUR 9
2015 6 110 206,00 EUR 9
2016 704 599,00 EUR 7
2017 3 408,00 EUR 1
2018 186 798,00 EUR 1
2019 1 356 020,00 EUR 5

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 157 884,00 EUR 2
2018 1
2019 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
PEhAES, a.s. 2 110 000,00 EUR
Gastrorekrea s.r.o. 1 135 563,00 EUR
NOVICOM s.r.o. 1 70 000,00 EUR
K + K servis, s.r.o. 3 208 642,00 EUR
Chemkostav, a.s. 1 402 496,00 EUR
JANOLI, s.r.o. 8 5 380 584,00 EUR
HANT BA DS, a.s. 1 112 364,00 EUR
BETPRES, s.r.o. 1 497 845,00 EUR
Juvenstav s.r.o. 1 63 856,00 EUR
EKOPRIM, s.r.o. 1 10 620,00 EUR
STAVINGTRADE s.r.o. 1 20 000,00 EUR
KONDOR s.r.o. 1 50 000,00 EUR
ASUAN a.s. 1 25 000,00 EUR
HYDRO-EKO-STAV 2 126 000,00 EUR
K+K servis, s.r.o. 1 50 000,00 EUR
Montin s.r.o. 1 138 108,00 EUR
Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka 2 415 758,00 EUR
VSK MINERAL s.r.o. 18 184 792,00 EUR
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 2 4 725,00 EUR
PK Doprastav, a.s. 2 17 647,00 EUR
BUDOKOP Wojciech Sukow 1 497 845,00 EUR
VHS-Geotech, s.r.o. 1 198 175,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov SVP, š.p.,ROZ Košice 141 000,00 135 563,00 96.14% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Oprava čerpadla č.5 na čerpacej stanici Stretávka 35 996,00 35 996,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Oprava čerpadiel č.3 a č.4 na čerpacej stanici Kamenná Moľva 54 503,00 54 503,00 100.0% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Košice-PPO SR Hornád-Ochrana intravilánu krajského mesta, pravý breh, stavba I.-rkm 139,863-140,575, SO 45 Obslužná komunikácia 168 066,00 93 636,66 55.71% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Rekonštrukcia výťahov v administratívnej budove SVP, š.p., OZ Košice. 110 000,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Oprava stupňa č.1 na UT Ladomírka v rkm 0,604 v k.ú. Svidník 47 884,00 EUR 2016 Práce Nie 0 Nie
Levoča-Levočské Lúky, Levočský potok, neupravený tok, rkm 10,700-11,000 - zabezpečovacie práce 20 000,00 20 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rožkovany, Torysa, neupravený úsek, rkm 88,500-89,200 - zabezpečovacie práce 50 000,00 50 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Lipany, Torysa, neupravený úsek, rkm 90,400-92,000 - zabezpečovacie práce 70 000,00 70 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Lipany, Torysa, ochranná hrádza, upravený tok, rkm 92,200-93,180 - zabezpečovacie práce 25 000,00 25 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Červenica, Torysa, ľavý breh - neupravený tok rkm 87,100-88,000 - zabezpečovacie práce 30 000,00 30 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Sabinov, Torysa, upravený tok, rkm 77,294-79,500 zabezpečovacie práce 80 000,00 80 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Stavebné práce v lokalite Sabinov, Torysa, neupravený tok, rkm 79,600-81,500 zabezpečovacie práce 86 000,00 86 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Veľký Šariš, k.ú Veľký Šariš - v.t Torysa 65,000-72,000 - zabezpečovacie práce 40 000,00 40 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Torysa, k.ú. Tichý Potok, rkm 110,000 - 113,300 - zabezpečovacie práce 50 000,00 50 000,00 100.0% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Lúčky, Zemplínska Šírava-oprava pravej strany dnovej výpuste 120 000,00 118 143,00 98.45% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
SO 04 Odpadový kanál bezpečnostného priepadu v Zalužiciach - rekonštrukcia 120 000,00 116 058,00 96.71% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Komárovce, Sobranecký potok, zvýšenie brehovej čiary vybudovaním oporného múru 92 364,00 63 856,00 69.13% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Sanácia pravobrežnej ochrannej hrádze rieky Hornád v Košiciach, rkm. 37,100-37,230-havária 299 700,00 299 700,00 100.0% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
SO 05 – Vývar Hate VS Vyšné Opátske – rekonštrukcia 406 000,00 402 496,00 99.13% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. 267 604,00 223 003,33 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. 28 217,00 23 514,16 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. 4 787 445,00 3 989 537,50 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. 121 194,00 100 995,00 83.33% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 68 057,00 68 057,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 16 245,00 16 245,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 1 Áno
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. 88 414,00 73 678,33 83.33% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 3 408,00 3 408,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 1 Áno
VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie – výber zhotoviteľa 186 798,00 138 108,00 73.93% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Poprad, Svit, Poprad, stupne rkm 119,550-126,050 a hať rkm 118,450, SMB - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a autorský dozor 2018 Služby Áno 0 Nie
OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000 497 845,00 497 845,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 220 000,00 206 893,00 94.04% EUR 2019 Tovary Nie 19 Áno
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 220 000,00 2 590,00 1.17% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Lomový kameň triedený (do 200 kg a od 200 do 500 kg) 220 000,00 8 301,00 3.77% EUR 2019 Tovary Nie 3 Áno
VS Vlčia Dolina – doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie – výber zhotoviteľa 2019 Práce Nie 0 Nie
VS Vlčia Dolina – doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie – výber zhotoviteľa 198 175,00 198 175,00 100.0% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
+421556008121


martin.sustrik@svp.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 93 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×