Obstarávanie

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných poukážok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
120 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
119 074,00
Zaplatené:
98.48%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55520000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Celý predmet
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom elektronických stravných kariet v stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať a disponujú vhodným platobným terminálom.; Elektronickou stravovacou poukážkou sa rozumie stravná poukážka vydaná v elektronickej forme, prostredníctvom ktorej je zabezpečené stravovanie zamestnancov objednávateľa. Finančná hodnota jednej elektronickej stravovacej poukážky je vo výške 3,90 EUR a je asociovaná ku Stravnej karte s osobitnými ochrannými prvkami, ktorou sa zabezpečuje bezhotovostná platba čipom alebo čipom pre bezkontaktnú platbu.; Držiteľom karty bude zamestnanec. Poskytovanie predmetu zmluvy/dohody musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Stravná karta obsahuje, Hodnota / charakteristika: ochranné vizuálne a technické prvky proti falšovaniu a zneužitiu; Technické vlastnosti: Stravná karta obsahuje, Hodnota / charakteristika: názov a logo dodávateľa, poučenie pre držiteľa karty, platnosť minimálne po dobu kontraktu resp. 12 mesiacov; Technické vlastnosti: Stravná karta obsahuje, Hodnota / charakteristika: meno zamestnanca držiteľa karty

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Nominálna hodnota stravnej jednotky, Jednotka: EUR, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,90; Technické vlastnosti: Predpokladaný počet stravných jednotiek, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 31000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Predpokladaný počet stravných kariet, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 137, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3 119 074,00 0% EUR 3. Jún 2019 254129

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×