Obstarávanie

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov SVP, š.p.,ROZ Košice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
141 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
135 563,00
Zaplatené:
96.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55520000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania počas pracovných dní (príprava, varenie, dovoz a výdaj stravy), pre zamestnancov SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, riaditeľstvo odštepného závodu Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice. Jedná sa o dodávku a výdaj stravy pre cca 105 stravníkov. Predpokladané množstvo stravných poukážok na 24 mesiacov je 43 600 ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gastrorekrea s.r.o. 2 135 563,00 0% EUR 15. Február 2016 44295

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia k 31.03.2017 za rok 2016 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856639/content/588874/download","filename":"Suma skutočne uhrad.plnenia za r.2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva č. 136/2016-PR 26. Február 2016 26. Február 2016 []
Iný dokument k zákazke Výzva na predkladanie ponúk 15. Október 2015 15. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506802/content/174719/download","filename":"Výzva na predkladanie ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506811/content/174916/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 44 ods.2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960403/content/756731/download","filename":"Suma skutočne uhrad.plnenia za r. 2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods.1, časť KRITÉRIÁ 23. November 2015 23. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506808/content/174831/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods.1, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644409/content/772880/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960420/content/756792/download","filename":"Suma skutočne uhrad.plnenia za r. 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644403/content/772593/download","filename":"Ponuka-Gastrorekrea.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Október 2015 15. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506799/content/174681/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960428/content/756820/download","filename":"Suma skutočne uhrad.plnenia za zmluvu.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644405/content/772686/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk-časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644405/content/772687/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk-časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zmluva Zmluva č. 136/2016-PR 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627507/content/461594/download","filename":"Zmluva č. 136_2016-PR.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627497/content/461432/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods.1, časť OSTATNÉ 2. November 2015 2. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506805/content/174757/download","filename":"Informácia podľa § 41 ods.1, časť OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644441/content/773541/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644441/content/773542/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk-časť KRITÉRIÁ.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×