Dodávateľ

SCP PAPIER, a.s.

Ružomberk
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SCP PAPIER, a.s.

IČO: 36373583

Adresa: Mostová 5358/29, Ružomberok

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1179

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. September 2019

Záznam platný do: 12. September 2022

Posledná zmena: 15. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 577 365,00 EUR 4 4
2015 45 246,00 EUR 5 5
2016 135 325,18 EUR 64 64
2017 65 170,72 EUR 19 19
2018 4 717,38 EUR 9 9
2019 46 374,00 EUR 3 3
2020 378,50 EUR 1 1
2021 28 680,64 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 564 285,00 EUR 3 3
2015 46 151,00 EUR 5 5
2016 143 812,18 EUR 64 64
2017 68 858,72 EUR 20 20
2018 4 717,38 EUR 9 9
2019 46 374,00 EUR 3 3
2020 378,50 EUR 1 1
2021 28 680,64 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 8 853,00 8853.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 3 456 778,00 3456778.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 20 8 670,15 8670.15 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 200 195,00 200195.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 1 599,00 1599.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 769,40 769.40 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 1 386,00 1386.00 EUR
Mesto Prievidza 1 1 120,00 1120.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 7 131,94 7131.94 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 2 972,40 2972.40 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 3 384,00 3384.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 8 492,86 8492.86 EUR
Mesto Holíč 1 592,76 592.76 EUR
Slovenské národné múzeum 2 446,98 446.98 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 1 549,30 1549.30 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 18 034,73 18034.73 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 686,40 1686.40 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 140,00 1140.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 174,16 174.16 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 1 164,00 1164.00 EUR
Krajská prokuratúra 4 8 537,74 8537.74 EUR
Krajský súd 1 2 045,00 2045.00 EUR
Krajský súd v Trnave 1 4 440,00 4440.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 10 84 781,21 84781.21 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 780,00 780.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 050,00 1050.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 569,70 569.70 EUR
Obec Lozorno 1 46,99 46.99 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 6 180,00 6180.00 EUR
Okresný súd Bratislava IV 1 776,00 776.00 EUR
SMM Holíč s.r.o. 1 350,00 350.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 1 025,00 1025.00 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 2 1 293,00 1293.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 104,00 1104.00 EUR
Centrum polygrafických služieb 2 46 024,00 46024.00 EUR
Okresný súd Bratislava II 2 7 254,00 7254.00 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 1 594,60 594.60 EUR
Štátna školská inšpekcia 2 5 945,02 5945.02 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 8 2 226,80 2226.80 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 1 489,50 489.50 EUR
Materská škola 1 270,00 270.00 EUR
Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra 1 1 334,78 1334.78 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 790,00 10790.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 160,00 1160.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 123 647,00 123647.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 19 798,00 19798.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 255,00 10255.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 712,00 24712.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 911,00 911.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 650,00 11650.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 080,00 13080.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 12 175,00 12175.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 653,00 30653.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 6 984,00 6984.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 495,00 15495.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 312,00 25312.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Polygrafický materiál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 187,00 27187.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky papier SIRIUS Office alebo ekvivalent od renomovaného výrobcu tlačiarní (Canon, HP, Minolta, Epson) Základná škola s materskou školou Župkov 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3 Obec Lozorno 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 554,00 1554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 988,00 9988.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení Štátna školská inšpekcia 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier -xerox A4 Hlavné mesto SR Bratislava 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Maestro Standard A3 + A4 Mesto Holíč 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 2,20 2.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samoprepisový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
papier xerografický Centrum vedecko-technických informácií SR 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 biely Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 880,00 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Matný papier na digitálnu farebnú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Písací papier Mestská časť Košice - Západ 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 10 310,00 10310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na digitálnu farebnú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na digitálnu farebnú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na digitálnu farebnú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 140,00 10140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, Kancelársky papier A3. Krajský súd v Trnave 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na digitálnu farebnú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier, xerografický papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 176,00 1176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Bratislava IV 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací papier A4 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 320,00 4320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A3, A4 biely Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 880,00 2880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Kancelária prezidenta SR 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pergamenové náhrady, baliaci papier Šedák a bezdrevný papier (rozpis nižšie) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací, ofsetový a photo papier Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 140,00 4140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier A4, A3 biely Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 717,50 1717.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreatívny papier Slovenské národné múzeum 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pergamenovy papier a bezdrevny papier (karton 300 g) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier alebo ekvivalent v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 325,00 1325.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na ofsetovú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Okresný súd Bratislava II 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 520,00 2520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Katolícka univerzita v Ružomberku 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky - písací papier A4 Okresný súd Bratislava II 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednostranne natieraná polomatná bielo – šedá skladačková lepenka z recyklovaného papiera Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 526,00 526.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Krajský súd v Banskej Bystrici 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier (kancelárske potreby) Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Xerografický papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 000,00 45000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Biely kopírovací papier A4 Xerox Premier alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Okresný súd Rimavská Sobota 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 10 753,20 10753.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier Centrum vedecko-technických informácií SR 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
lepenka šedo – šedá; šedo – biela Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
špeciálny grafický papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priamoprepisovací papier CFB stredný hárok na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup xerografického papiera Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky papier SIRIUS Office alebo ekvivalent od renomovaného výrobcu tlačiarní (Canon, HP, Minolta, Epson) Základná škola s materskou školou Župkov 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení Štátna školská inšpekcia 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky papier Krajská prokuratúra 4 265,00 4265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samoprepisový papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obojstranne natieraný plstencový papier, bezdrevný ECF Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 425,00 425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na digitálnu farebnú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 780,00 780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kancelárskeho papiera Ekonomická univerzita v Bratislave 621,00 621.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
lepenka šedo – šedá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 12 990,00 12990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
recyklovaný nenatieraný papier Woodstock Betulla 170g, 70 x 100 cm; ekvivalent podľa technickej a funkčnej špecifikácie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papier na digitálnu farebnú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nenatieraný ofsetový papier 100g Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 665,00 665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pergamenové náhrady a bezdrevný papier (rozpis nižšie) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 190,00 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrevný obojstranne natieraný papier Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 215,00 2215.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrevný papier / ofsetový kartón (300 g/m²) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrevný papier/kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 40 000,00 40000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup papiera na farebnú laserovú tlač Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup papiera na farebnú laserovú tlač Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
papier Color Copy alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prešpán (knihovnícka lepenka na tvorbu lepených scén) Slovenské národné múzeum 72,23 72.23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nenatieraný bezdrevný ofsetový papier na tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 930,00 930.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho papiera pre potreby ŠFRB a SP Mesto Prievidza 1 373,00 1373.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papier na digitálnu farebnú tlač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 573,00 573.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pergamenovy papier a bezdrevny papier (karton 300 g) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kancelársky papier Materská škola 410,00 410.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Xerografický papier A4 SMM Holíč s.r.o. 350,00 350.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Polygrafický materiál - papier Centrum polygrafických služieb 54 884,00 54884.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polygrafický materiál - Samolepiaci papier Centrum polygrafických služieb 1 305,00 1305.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pergamenový papier, bezdrevný papier (kartón 300 g/m2), porez na požadovaný rozmer (v rozpise a v prílohe) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 460,00 460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ofsetový biely bezdrevný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 15 102,40 15102.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
lepenka šedo – šedá Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 4 061,00 4061.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pergamenový papier (45 g/m2), bezdrevný papier (190 g/m2 a 300 g/m2), porez na požadovaný rozmer (v rozpise a v prílohe) Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 560,00 560.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ofsetový biely bezdrevný papier, kartón Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 18 500,00 18500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421249208372


peter.tkacik@scppapier.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 239 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miroslav Kadvolt
Adresa:
Hurbanova Ves 14 Hurbanova Ves 92525
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Juraj Hudák
Adresa:
Klariská 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.01.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×